Year 2015, Volume 2 , Issue 1, Pages 44 - 52 2015-12-31

Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci

Fatma ÇAKMAK [1]


İslam‟da çevreyi korumaya yönelik ilahi telkin, insanın Müslüman birey olarak kendisini inşa etmesinde öngörülen ahlaki telkinden bağımsız değildir. İslami düşüncede her şey insana verilmiş bir emanettir, çevre de dünya düzeni içerisinde ilahi olanın bir tecellisi olduğu için kutsal bir emaneti korur gibi korunmalıdır. Kur‟an‟da kozmolojik mükemmellik dile getirilirken bu düşüncenin hemen her yerde Müslümanca ilkeleri pekiştiren bir “ibret alma, ibret gösterme” yaklaşımı üzerine temellenmiş olması önemlidir. İslam‟ın eşyaya bakışı ve sanat konusundaki yaklaşımı da aynı bakış açısından beslenmektedir. Bu yaklaşım da düzeni korumaya ve insan fıtratının biricikliğinden ayrı düşmeyen bir çevre/düzen tasavvuru geliştirmeye yöneliktir. Bu yüzden İslami perspektif üzerine geliştirilecek olan bir çevre ahlakı İslam‟ın, hayatın merkezinde yer almak üzere geliştirdiği bütüncül bir yaşam tasavvuru üzerinden ele alınmalıdır. Modern yaşamla birlikte bu tasavvurun aşınması ve toplumun değerler alanının derinden sarsılması dinamik bir çevre ahlakının geliştirilmesinin önünde büyük bir engeldir. Bu çalışmada paradoksal görünümler ekseninde bu konunun ana bağlamları üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
İslam, modernlik, dönüşüm, çevre
 • Bayraktar, Mehmet (1992). İslam ve Ekoloji, Ankara: DİB.
 • Bourdieu, Pierre (2013). Seçilmiş Metinler, çev. Levent Ünsaldı, İstanbul: Heretik.
 • Giddens, Anthony (2004). Modernliğin Sonuçları, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı.
 • Giddens, Anthony (2008). Sosyoloji, çev. Cemal Güzel, İstanbul: Kırmızı.
 • Kula, Naci (2000). “Kuran Işığında İnsan-Çevre İlişkisinin Ruh Sağlığı Açısından Önemi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9:9, s. 361–376.
 • Macit, Yunus (2005).“Sünnet Verileri Işığında Çevre Eğitiminin Esasları”, Hadis Tetkikleri Dergisi, 3:2, s. 111–128.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin (2002). Tabiat Düzeni ve Din, çev. Sara Büyükduru, İstanbul: İnsan.
 • Özdemir, Şevket (1988). Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Çevre Sorunlarına Duyarlılık, Ankara: Palme.
 • Paker, Oya (2003). “Gündelik Bilginin İnşası Bağlamında Sosyal Temsiller: Modernlik, Gelenek ve Din” Kültür ve Modernite, Türkiye Kültür Araştırmaları, Derleyenler: Gönül Putan, Emine O. İncirlioğlu, Bahattin Akşit, İstanbul: Tetragon, s.220–239.
 • Swartz, David (2011). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, çev. Elçin Gen, İstanbul: İletişim.
 • Taplamacıoğlu, Mehmet (1983). Din Sosyolojisi, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları:156, Ankara: Ankara Üniversitesi.
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma ÇAKMAK

Dates

Publication Date : December 31, 2015

Bibtex @research article { aeusbed267221, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {44 - 52}, doi = {}, title = {Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK, Fatma} }
APA ÇAKMAK, F . (2015). Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (1) , 44-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/25259/267221
MLA ÇAKMAK, F . "Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2015 ): 44-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/25259/267221>
Chicago ÇAKMAK, F . "Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2015 ): 44-52
RIS TY - JOUR T1 - Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci AU - Fatma ÇAKMAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 52 VL - 2 IS - 1 SN - 2149-0767- M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci %A Fatma ÇAKMAK %T Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci %D 2015 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAKMAK, Fatma . "Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 1 (December 2016): 44-52 .
AMA ÇAKMAK F . Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 2(1): 44-52.
Vancouver ÇAKMAK F . Değerler Krizi: Dönüşen Maneviyat ve Çevre Bilinci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 2(1): 52-44.