Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 59 - 72 2016-06-26

Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi

Celal YEŞİLÇAYIR [1]


İnsanoğlunun hayatını huzur ve güven içinde sürdürebilmesi için oldukça önemli bir yere sahip olan barış, günümüzde üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında gelmektedir. Dünün ve bugünün dünyasında barışın insan toplulukları arasındaki durumu, sosyal bilimlerin temel araştırma alanlarından biridir. Bununla birlikte insan hayatı için önemli bir yer teşkil eden barış sorunsalı, düşünce tarihi boyunca filozofları da meşgul etmiştir. Düşünürlerin barış hakkındaki düşünceleri onların temel felsefe karakterleriyle ilintili olmakla birlikte, dönemin hâkim düşünce tarzı ve siyasi yapısı ile etkileşim halinde olduğu gözden kaçmamaktadır. Öyle ki İlkçağ’da Platon ve Aristoteles’in barış anlayışları, dönemin siyasi konjonktürü ile yakından ilgilidir. Ortaçağ düşüncesinde ise barış teorileri dinî bir içerikle kaleme alınırken, Yeniçağ’la birlikte doğal hukuk, politik güç ve sözleşmeci kuram gibi konular, barış teorilerinin oluşmasında etkili olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı İlkçağ’dan Yeniçağ’a kadar olan felsefe tarihi içindeki barışla ilgili düşüncelerin nasıl evrildiğini okuyucuya sunmaktır. Bu çerçevede barışı temellendirme konusunda hangi faktörlerin etkili olduğu ve geleneksel çizgiden ayrılan teoriler olup olmadığı analiz edilecektir. 

barış, evrensellik, , tanrısal barış, sözleşmeci kuram, cumhuriyet
 • Akkoç, A. (2014). Yunan Demokrasisinin Kavramsal Yönü ve Toplumsal Arka Planı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1).
 • Alighieri, D. (1989). Monarchia. Ruedi Imbach, Christoph Flüeler (Almancaya Çev.). Stuttgart: Reclam.
 • Aristoteles. (2005). Politika. Mete Tunçay (Çev.). İstanbul: Remzi.
 • Aquinas, T. (1985). Summe der Theologie. Joseph Bernhart (Almancaya Çev.). 3, Stuttgart: A. Kröner Verlag.
 • Augustinus, A. (1978). De civitate Dei. Wilhelm Thimme (Almancaya Çev.). München: DTV Verlag.
 • Baltrusch, E. (2008). Außenpolitik, Bünde und Reichspolitik in der Antike, München: Oldenbourg.
 • Cevizci, A. (2015). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say.
 • Erasmus, D. (1515/1968). Institutio Principis Christiani. Anton J. Gail) (Almancaya Çev.). Paderborn: Schöningh Verlag.
 • Erasmus, D. (1517/2001). Querela Pacis, (Almancaya Çev. Kurt Steinmann), Frankfurt am Main: Insel Verlag.
 • Grotius, H. (1625/1950). De jure belli ac pacis. Walter Schätzel (Almancaya Çev.). Tübingen: Verlag J.C.B. Mohr.
 • Hobbes, T. (1651/2005). Leviathan. Semih Lim (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Herakleitos. (2009). Fragmanlar. Cengiz Çakmak (Çev.). İstanbul: Kabalcı.
 • Kienast, D. (1999). Augustus, Prinzeps und Monarch. Darmstadt: Primus Verlag.
 • Leibniz, G. W. (1670/1983). Politische Schriften: Securitas Publica 1. Berlin: Akademie.
 • Leibniz, G. W. (1984). Politische Schriften: Türkenkrieg 1677-1687. 2, Berlin: Akademie Verlag.
 • Leibniz, G. W. (1715/2014). Samtliche Schriften und Briefe, Reihe I, Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel. N. 42. http://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/Transkriptionen1715bearb.pdf, (Erişim Tarihi: 08.05.2016).
 • Leibniz, G. W. (1693/2004). Praefatio Codicis Juris Gentium Diplomatici,: Sämtliche Schriften und Briefe. N. 7, Berlin: Akademie Verlag.
 • Locke, J. (2010). Hükümet Üstüne İkinci Tez. Aysel Doğan (Çev.). İzmir: İlya.
 • Merle, J. C. (1995). Zur Geschichte des Friedensbegriff vor Kant, Immanuel Kant Zum ewigen Frieden. Ottfried Höffe (Ed.), Berlin: Akademie Verlag.
 • Platon. (1998). Yasalar. Candan Şentuna, Saffet Babür (Çev.). 1, İstanbul: Kabalcı.
 • Platon. (2012). Devlet. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Rousseau, J. J. (1762/2006). Toplum Sözleşmesi. Vedat Günyol (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Sutor, B. (2004). Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden, Schwalbach: Wochenschau Verlag.
 • Schwaabe, C. (2007). Augustinus, Philosophers of Peace. Peter Cornelius Mayer-Tasch (Edt.), München: Herbert Utz Verlag.
 • Topakkaya A. (2008). Adalet Kavramı Bağlamında Aristoteles-Platon Karşılaştırması. Flsf, Sdü Felsefe Bl. Dergisi, 6 (6), Güz.
 • Topakkaya, A. (2009). Stoa Etiğinin Temel Kavramları. Felsefe Dünyası, 49.
 • Topakkaya,A.(2014). Sistematik Felsefe Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması. Ankara: Nobel.
 • Topakkaya, A. (2016). Hukuk ve Adalet. Ankara: Adalet.
 • Wittschier, H. W. (2004). Dantes Divina commedia. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Wülfing, P. (1989). Friedensgedanken in der antiker Mythologie und Dichtung. Kultur gegen Krieg. Würzburg: Königshausen u. Neumann.
Journal Section Articles
Authors

Author: Celal YEŞİLÇAYIR

Dates

Publication Date : June 26, 2016

Bibtex @research article { aeusbed282789, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {59 - 72}, doi = {}, title = {Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi}, key = {cite}, author = {YEŞİLÇAYIR, Celal} }
APA YEŞİLÇAYIR, C . (2016). Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 59-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/25261/282789
MLA YEŞİLÇAYIR, C . "Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 59-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/25261/282789>
Chicago YEŞİLÇAYIR, C . "Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 59-72
RIS TY - JOUR T1 - Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi AU - Celal YEŞİLÇAYIR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 72 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi %A Celal YEŞİLÇAYIR %T Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD YEŞİLÇAYIR, Celal . "Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (June 2016): 59-72 .
AMA YEŞİLÇAYIR C . Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(2): 59-72.
Vancouver YEŞİLÇAYIR C . Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(2): 72-59.