Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 145 - 153 2017-12-24

Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi

Mustafa Güçlü [1] , M. Çağatay ÖZDEMİR [2]


Dergiler günümüzde bilgi aktarımını sağlayan önemli iletişim araçlarındandır. Dolayısıyla dergiler, geçmişte meydana gelen durumların ortaya çıkarılmasında, günümüzde önemli bilimsel konularının ele alınması ve bilim kamuoyuyla paylaşılmasında önemli roller oynamaktadırlar. 1955-1980 yıllarında yayınlanan Eğitim Hareketleri Dergisi yayın faaliyetlerini sürdürdüğü dönemde ele aldığı eğitim sorunları ile günümüz eğitim anlayış ve uygulamalarına ışık tutan bir dergimizden birisidir. Yayın faaliyetlerini yaklaşık olarak 25 yıl sürdüren Eğitim Hareketleri Dergisi’nin yayın hayatına uzun süre devam edebilmesinde belirli ilkelere bağlı kalmasının önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.  Dergide, ülkede oldukça hareketli geçen dönemde eğitimde yapılan hatalar cesur bir şekilde eleştirilmiş, bunun yanında herhangi bir siyasi görüşün etkisinde kalmamıştır. Bu nedenle dergi eğitimle ilgili konuları bilimsel açıdan ele almış, sorunlara objektif açıdan yaklaşmıştır. Dergide yer alan makaleler arasında eğitim de yer alıyor. Yetkililer, sorunlarını çözmek için bir uyarı da yapıyorlar.  Bu çalışmanın amacı, 1955-1980 yıllarında faal olan Eğitim Hareketleri Dergisi’nde belirtilen konularda bugünkü eğitim konularına ışık tutmaktır. Bu araştırmanın amacı Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk eğitim hayatından yeri ve önemi hakkında bilgi vermektir. Bu amaç çerçevesinde dergi biçim, içerik ve amaç açısından incelenmiştir. Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı araştırma sonunda derginin tüm sayıları amaç, biçim ve içerik açısından taşımış olduğu özellikler vurgulanmış, Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

Dergi, süreli yayın, Eğitim Hareketleri Dergisi
 • Referans1 Akyüz, Y. (2015). Türk eğitim tarihi, 27. Baskı, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Referans2 Bozgeyikli H.& Şat A. (2014). Öğretmenlerde psikolojik dayanıklılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: özel okul örneği", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(1), 172-191.
 • Referans3 Durmuşçelebi, M.; Çolak, M. & Yıldız Meliköylü, N. (2016). Öğretim elemanlarının öğretmenlik davranışlarını gösterme sıklığı, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 365-386.
 • Referans4 Eğitim Hareketleri Dergisi (1955). Duyuru, Eğitim Hareketleri Dergisi, (1), ss. 1.
 • Referans5 Ergün, M. (2008). Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(12), 321-348.
 • Referans6 Güçlü, M. (2015). Türkiye’de 1950 ve 1980 yılları arasında süreli yayınlara yansıyan mesleki ve teknik öğretimle ilgili konuların değerlendirilmesi: Mesleki ve teknik öğretim dergisi örneği, Turkish Studies, 10(14), 1308-2140.
 • Referans7 Gündüz, B. (2000). Hıfzırrahman Raşit Öymen’in hayatı ve kişiliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Referans8 Güven, İ. (2015). Türk eğitim tarihi, 6. Baskı, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Referans9 Karagöz, S. ve Duman, T. (2014). 1908-1928 yılları arası süreli yayınlarda yer alan eğitim görüşleri ve öneriler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), ss. 576-794.
 • Referans10 Küçük, M. E.; Al, U. & Olcay, N. E. (2008). Türkiye’de bilimsel elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, (3), 308-319.
 • Referans11 Öymen, H. R. (1955). Başlarken, Eğitim Hareketleri Dergisi, (1), 1-2.
 • Referans12 Öymen, H. R. (1980). Fikir hürriyeti ve gazetecilik, Eğitim Hareketleri Dergisi, (286), 34-36.
 • Referans13 Tuncel, N. (2006). Eğitimci Hıfzırrahman Raşit Öymen ve eğitim hareketleri dergisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Referans14 Ünal, M. (2016). Öğretim elemanı ve öğrencilerin AB Erasmus+ programını algılama durumlarının incelenmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 581-598.
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Güçlü
Institution: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Meilkgazi, Kayseri
Country: Turkey


Author: M. Çağatay ÖZDEMİR
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Teknikokullar Ankara
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2017

Bibtex @review { aeusbed321235, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {145 - 153}, doi = {}, title = {Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi}, key = {cite}, author = {Güçlü, Mustafa and Özdemi̇r, M. Çağatay} }
APA Güçlü, M , Özdemi̇r, M . (2017). Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 145-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/321235
MLA Güçlü, M , Özdemi̇r, M . "Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 145-153 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/321235>
Chicago Güçlü, M , Özdemi̇r, M . "Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 145-153
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi AU - Mustafa Güçlü , M. Çağatay Özdemi̇r Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 153 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi %A Mustafa Güçlü , M. Çağatay Özdemi̇r %T Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Güçlü, Mustafa , Özdemi̇r, M. Çağatay . "Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 145-153 .
AMA Güçlü M , Özdemi̇r M . Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 145-153.
Vancouver Güçlü M , Özdemi̇r M . Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 145-153.