Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 235 - 243 2017-12-24

Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği

Alpay HEKİMLER [1]


Günümüzde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, yaşlıların gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik farklı sosyal politika araçları geliştirilmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Doğal olarak farklı ülkelerde ortaya çıkan uygulamalar ve bunların ne denli etkin oldukları tartışmaya açıktır. Bazı ülkelerde, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler kamusal alan dışına çıkarılarak piyasaya ya da toplumun diğer üyelerine devredilirken kimi ülkelerde ise yasalarla teminat altına alınarak bir sosyal hak olarak şekillenebilmektedir. Yaşlılığın beraberinde getirdiği belirli risklerin bertaraf edilmesi veya sınırlandırılmasına yönelik bir sosyal güvenlik ve sosyal politika aracı olarak bakım sigortası uygulamasının önemli ve aynı zamanda etkin bir örneği, Federal Almanya’da karşımıza çıkmaktadır. Bakım sigortasının kanun ile düzenlendiği ve kanaatimizce son derece başarılı bir biçimde uygulandığı ülkelerin başında Federal Almanya gelmektedir. Bu çalışmada, yaşlılık bağlamında Federal Almanya’da bakım sigortasının yasal çerçevesi genel hatlarıyla ortaya konularak, sağlanan kazanımlar ve bunların etkinlikleri değerlendirilmekte ve böylece henüz bir bakım sigortası uygulamasına sahip olmayan ülkemiz için bir perspektif çizilmektedir.

bakım sigortası, bakıma muhtaçlık, yaşlı bakımı
 • Alcock P.; May M.; Rowlingson K. (2011). Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar (Çev.Ed. Şenay Gökbayrak), Ankara, Siyasal Kitapevi
 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Übersicht über das Sozialrecht. (2016), Bonn
 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bilder und Dokumente zur Sozialgeschichte. (1987), Bonn
 • Dalichau, G. (2014). SGB XI – Sozialgesetzbuch XI Soziale Pflegeversicherung Kommentar, Luchterhand Verlag, Köln
 • Eichenhofer, E. (2012). Sozialrecht, 8.Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen
 • Harder, R.; Condaris, W.; Tire S. (2017). Sozilagesetzbuch XII, Nomos Baden Baden
 • Hauck, K.; Nofitz, W. (2014). (Hrsg.), Sozialgesetzbuch SGB XI – Soziale Pflegeversicherung Kommentar, Erich Schmit Verlag, Berlin
 • Hekimler, A. (2015). Sosyal Politika Boyutunda Türkiye – Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Sosyal Haklar Üzerine Etkisi, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Aralık, 45-77.
 • Kreikebohm, R.; Spellbrink, W.; Waltermann, R. (2013). Kommentar zum Sozilrecht, 3. Auflage, Beck, München
 • Marschner, A. (2014). In: Handbuch zum Sozialrecht –HzS, (Hrsg. Werner Hennig), Luchterhand, Köln
 • Steinberg, J. (2015). Bismarck, (Çev.Hakan Abacı), İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları
 • Trenstedt, F. (1988). Geschichte des Sozialrechts, in: Sozialrechtshandbuch (SRH). Hrsg. von Bernd von Maydell, Neuwied : Luchterhand, 66-113.
 • V. Maydell, B. B. (1998). Die geplante Pflegeversicherung in japan vor dem Hintergrund der deutschen Regelungen. In: Rechtsdogmatik und Rechtspolitik im Arbeits- und Sozialrecht. Festschrift für Thodor Tomandl zum 65.Geburtstag, Hrsg. v. Heinz Krejci u.a., 537 -565.
 • http://www.bmg.bund.de/pflege/pflegeversicherung/beitragssatz-beitragshoehe.html erişim 20.03.2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Alpay HEKİMLER
Institution: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2017

Bibtex @ { aeusbed321912, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {235 - 243}, doi = {}, title = {Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği}, key = {cite}, author = {Heki̇mler, Alpay} }
APA Heki̇mler, A . (2017). Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 235-243 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/321912
MLA Heki̇mler, A . "Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 235-243 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/321912>
Chicago Heki̇mler, A . "Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 235-243
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği AU - Alpay Heki̇mler Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 243 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği %A Alpay Heki̇mler %T Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Heki̇mler, Alpay . "Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 235-243 .
AMA Heki̇mler A . Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 235-243.
Vancouver Heki̇mler A . Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 235-243.