Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 59 - 74 2018-06-27

Sterilization Crimes In Turkish Penal Code No. 5237
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu

Hüseyin ERTUĞRUL [1]


A person's right to ensure the survival and reproduction is a fundamental right as the right to his life. Because ensure the survival of the people have the right to reproductive Abilmesiyle, but people will have the right to live. In other words, the right of reproduction can not be used for continued failure to achieve generation, the right to life will become functional. With these considerations, sterilization crimes in criminal law for the protection of reproductive rights are held.

5237 Turkish Penal Code Article 101 of the sterilization organized crime, but guarantees the right of reproduction, is expressed in the doctrine is not sufficient. Both must be in castration consequently the definition of this crime; as well as the law on technical legal definition of the crime are brought criticism that it is not appropriate. However, No. 2827 Law on Population Planning every adult person is granted the right to sterility. That's for the protection of this right, even if people find the sterilized without consent or acquiescence of, the actual processing of the unauthorized status of the Turkish Criminal Code offense is designed as sterilization.

Bir insanın üreme ve neslini devam ettirebilme hakkı, onun yaşama hakkı kadar temel bir hakkıdır. Çünkü üreme hakkına sahip kişilerin neslini devam ettirebilmesiyle, ancak insanlar yaşama hakkına sahip olabileceklerdir. Başka bir ifadeyle, üreme hakkının kullanılamamasıyla neslin devamı sağlanamayacağından, yaşama hakkı da işlevsiz hale gelecektir. Bu mülahazalarla, ceza kanunlarında üreme hakkını korumaya yönelik kısırlaştırma suçları düzenlenmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 101. maddesinde düzenlenen kısırlaştırma suçu, üreme hakkını teminat altına almakla birlikte, öğretide bu düzenlemenin yetersiz kaldığı da ifade edilmektedir. Bu suç tanımına, gerek hadımlaştırmanın eklenmesi gerektiği; gerekse de, suçun kanuni tanımın kanun tekniğine uygun olmadığı yönünde eleştiriler getirilmektedir. Bununla birlikte, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’da her ergin kişiye kısırlaşma hakkı tanınmaktadır. İşte bu hakkın korunması için, kişinin rızasız kısırlaştırılması veya rızası bulunsa dahi, yetkisiz kişilerle bu fiilin işlenmesi durumu, Türk Ceza Kanunu’nda kısırlaştırma suçu olarak düzenlenmiştir.

  • Akbaba, Z. B. (2009). Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 81, Ankara, S. 7. Akyıldız, S. (2010). Kısırlaştırma Operasyonlarında Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu, Ankara. Alpaslan, B. (2012). Türk Ceza Kanununa Göre Kısırlaştırma (Sterilizasyon) Suçu, İstanbul Barosu Dergisi, C: 86, S: 2012/4, S. 187. Artuç, M. (2008). Kişilere Karşı Suçlar, Ankara. Bakıcı, S. (2010). 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara. Çokar, M. (2008). Kürtaj, Babil Yayınları, İstanbul. Erşahin, M. (2002). İslam Hukuku Açısından Aile Planlaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, S. 148. Hafızoğulları, Z., Özen, M. (2015). Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, Us-A Yayıncılık, Ankara. Hakeri, H. (2015). Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, S. 174. Hakeri, H. (2012). Türk Hukukunda Kürtaj Ve Sezaryen, Kadının Vücut Bütünlüğü Üzerine Hukuki Ve Tıbbi Yaklaşım Paneli, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, S. 46 Vd. Kiziroğlu, S. K., (2013). Türk Ceza Hukukunda Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C:19, S:2, İstanbul, 2013, S. 187. Koca, M., Üzülmez, İ., (2013). Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara. Mehtajı, S., Jadwanı, K., Goyal, V., (1977). Chemical Sterilization With Quinacrine, India Frp Contributors, Bombay, S. 167. Ozansü, M. C., (2008). Kısırlaştırma Suçu, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, S. 1287. Özgenç, İ. (2015). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Pastner, B., (2012). Suçlarda Erkek Faillerinin Hadım Edilmesi, III. Sağlık Kurulu Kurultayı, Ankara Barosu, S. 130 Vd Shıh, G., Turok, Dk., Parker, Wj., (2011). Vasectomy: The Other (Better) Form Of Sterilization, Contraception, S: 83, S. 311. Simkin, P., Whalley, J., Keppler, A., Durham, J., Boldıng, A., (2011). Hamilelik, Doğum Ve Bebek, S. 41 vd. Taşçı, A. İ., (1998). Nüfus Kontrollerinin Arka Planı, Tüm Yönleriyle Uluslararası Aile Planlaması Sempozyumu, İstanbul, S. 50. Temel, E., (2010). Alman Hukukunda Sterilizasyon Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar, III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu, Ankara, S. 62. Tezcan, D., Erdem, M. R., Önok, R. M., (2014). Teorik Ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 11. Baskı, Ankara. Tezcan, D., E., Mustafa R., Şentürk, C., (2014). Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara. Toroslu, N., (1968). Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Sevinç Matbaası, Ankara. Tunç, H., Bilir, F., Yavuz, B., (2009). Türk Anayasa Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. World Health Organization (Who), (2014) Eliminating Forced, Coercive And Otherwise Involuntary Sterilization, Publications Of The World Health Organization, New York. Yenidünya, A. C., Yaşar, Y., (2013). Kastrasyon Cinsel Suç Faillerine Uygulanabilecek Uygun Bir Yaptırım mıdır?, Türkiye Adalet Akademi Dergisi, Y: 4, S: 14, s. 181 vd. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin ERTUĞRUL
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2018

Bibtex @research article { aeusbed315933, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {59 - 74}, doi = {10.31592/aeusbed.315933}, title = {5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Hüseyin} }
APA Ertuğrul, H . (2018). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 59-74 . DOI: 10.31592/aeusbed.315933
MLA Ertuğrul, H . "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 59-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/37757/315933>
Chicago Ertuğrul, H . "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 59-74
RIS TY - JOUR T1 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu AU - Hüseyin Ertuğrul Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.315933 DO - 10.31592/aeusbed.315933 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 74 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.315933 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.315933 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu %A Hüseyin Ertuğrul %T 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.315933 %U 10.31592/aeusbed.315933
ISNAD Ertuğrul, Hüseyin . "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (June 2018): 59-74 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.315933
AMA Ertuğrul H . 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 59-74.
Vancouver Ertuğrul H . 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kısırlaştırma Suçu. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 59-74.