Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 42 - 58 2018-06-27

Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi

Ozgur BABAYIGIT [1]


Bu araştırmanın amacı velilerin sınıf öğretmenlerine olan bakış açılarının incelenmesidir. Araştırma 2017 yılı mart ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırma Yozgat’ta gerçekleştirilmiştir. 20 ilkokul öğrenci velisi ile görüşme yapılmıştır. Velilerle yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Veriler tematik analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda memnuniyet, özveri, saygınlık olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. Veli görüşleri sonucunda, velilerin sınıf öğretmenlerinden büyük oranda memnun oldukları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin büyük bir özveri ile çalıştıkları tespit edilmiştir. Saygınlık konusunda ise farklı görüşler mevcuttur. Araştırma sonucunda önerilerde bulunulmuştur.       

Veli, sınıf, öğretmen, bakış, inceleme
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları. TSA / Yıl: 12, s: 2.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik mi, Nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1 (1), 36-38.
 • Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik Mesleği Ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16 – 25.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B., Turner, L., A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen Ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc. Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması, İlköğretim-Online, 2 (2), 28-34.
 • Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği Ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207-237.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education (8th Edition). McGraw-Hill. New York.
 • Genç, S. Z. (2005). "İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 227-243.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen Ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hayes, D. (2009). Encyclopedia Of Primary Education. Oxon: Routledge.
 • Kavcar, C. (1980). Nitelikli Öğretmen Sorunu. Eğitim ve Bilim, 5(28). 17-22.
 • Megay-Nespoli, K. (2005). Essential Characteristıcs Of Elementary Level Teachers. Encyclopedia Of Education And Human Development (Stephen J. Farenga and Daniel Ness, editors). New York: M.E. Sharpe, Inc.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). . Ankara: Pegem Akademi
 • Mustan, T. (2002). “Dünyada Ve Türkiyede Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(1), 115-127.
 • Paredes, V. (2014). “A Teacher Like Me Or A Student Like Me? Role Model Versus Teacher Bias Effect.” Economics of Education Review. 39, 38-49.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. Edt: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Shein, P. P., Chiou, W-B. (2011). “Teachers As Role Models For Students' Learning Styles.” Social Behavior & Personality: An International Journal. 39 (8), 1097-1104.
 • Sünbül, A. M. (1996). “Öğretmen Niteliği Ve Öğretimdeki Rolleri.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(4), 597-608.
 • Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). “İlköğretimde Veli Katılımı: Öğretmen-Veli-Psikolojik Danışman Üçgeni.” İlköğretim-Online, 1 (1), 12-16. Waid K. B. ve McNergney, R. F. (2002). Teacher. Encyclopedia Of Education. USA: Macmillian Reference.
 • Wall, K. ve Hall, E. (2016). “Teachers as Metacognitive Role Models.” European Journal of Teacher Education, 39 (4), 403-418.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6123-0609
Author: Ozgur BABAYIGIT (Primary Author)
Institution: BOZOK ÜNİVERTESİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2018

Bibtex @research article { aeusbed407100, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {42 - 58}, doi = {10.31592/aeusbed.407100}, title = {Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Babayıgıt, Ozgur} }
APA Babayıgıt, O . (2018). Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 42-58 . DOI: 10.31592/aeusbed.407100
MLA Babayıgıt, O . "Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 42-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/37757/407100>
Chicago Babayıgıt, O . "Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 42-58
RIS TY - JOUR T1 - Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi AU - Ozgur Babayıgıt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.407100 DO - 10.31592/aeusbed.407100 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 58 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.407100 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.407100 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi %A Ozgur Babayıgıt %T Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.407100 %U 10.31592/aeusbed.407100
ISNAD Babayıgıt, Ozgur . "Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (June 2018): 42-58 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.407100
AMA Babayıgıt O . Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 42-58.
Vancouver Babayıgıt O . Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 42-58.
IEEE O. Babayıgıt , "Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 42-58, Jun. 2018, doi:10.31592/aeusbed.407100