Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 54 - 64 2019-06-30

Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar

Münevver İlay Vuslat ŞAHİN [1]


Şikâyet, kanunda takibi şikâyete bağlı kılınan eylem nedeniyle mağdur veya suçtan zarar görenin ya da yetkili temsilcilerinin, fiili ve faili öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılması amacıyla, kanunda belirtilen yetkili makamlara yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yaptığı, failin cezalandırılması amacına yönelik irade açıklamasıdır. Bu çalışmanın amacı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda şikâyet kurumunun yerinin, öneminin, niteliklerinin ve usulünün belirlenmesidir.  Çalışmada öncelikle şikâyet kurumunun hukuki niteliğinin tartışılmış; kurumun ceza yargılaması açısından gerekli olup olmadığı, mevcudiyetinin amaca hizmet edip etmediği konularında fikir birliği bulunmadığı ve takibi şikâyete bağlı bir suçun icrası halinde hak sahibinin şikâyeti bulunmaksızın bu suça ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılamayacağı ortaya konulmuştur. Ceza hukuku bakımından şikâyet kurumu hem Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) hem de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer almıştır. Şikâyet kurumu genel hatlarıyla TCK’nın 73. Maddesinde; “soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar” başlığı altında usulü ise Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda (CMK)  düzenlenmiştir.   Bu çalışmada şikâyet hakkına sahip olan kişi veya kişilerin kim olduklarına, şikâyet süresine ve usulüne dair bazı hususlar ile şikâyetten vazgeçme ve sonuçları gibi pek çok noktaya ilişkin tespitler ortaya konulmuştur.


Şikâyet, suç, takibi şikâyete bağlı suç
 • Albayrak, M. (2008). Şikâyete tabi suçların özellikleri ve bu suçlara bağlanan hukuki sonuçlar, Tbb Dergisi, 77, Ss. 281-306.
 • Can, S. (2016). Ceza hukukunda şikâyet. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Centel N., Zafer, H. ve Çakmut Ö. (2014). Türk ceza hukukuna giriş, (8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Demirbaş, T. (2007). Ceza hukuku genel hükümler, (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Demirbaş, T.imur ve Erdem, M. R. (2013). Ceza hukuku pratik çalışmalar, (5.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Demirtaş, E. (2008). Ceza muhakemesi hukukunda muhakeme şartı olarak şikâyet. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Dönmezer, S. ve Erman, S. (1997). Nazari ve tatbiki ceza hukuku Cilt I, (13. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erem, F., Danışman, A. ve Artuk, E. (1997). Ceza hukuku genel hükümler, (14. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Eren, F. (2015). Borçlar hukuku genel hükümler, (19. Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Güngör, D. (2009). 5237 Ve 5271 sayılı kanunlar ışığında şikâyet kurumu. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Hakeri, H. (2015). Ceza hukuku genel hükümler, (18. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.
 • İçel, K. (2014). Ceza hukuku genel hükümler, (6. Baskı). Ankara: Beta Yayınları.
 • Kısık, S. (1992). Bir kovuşturma şartı olarak şikâyet. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Koca, M. ve Üzülmez, İ. (2015). Türk ceza hukuku genel hükümler, (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Kunter, N. (1989). Muhakeme hukuku dalı olarak ceza muhakemeleri hukuku, (7. Baskı). İstanbul: Kazancı Matbaacılık.
 • Kunter, N., Yenisey, F. ve Nuhoğlu A. (2010). Ceza muhakemesi hukuku, (18. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları,
 • Özbek, V. Ö., Kanbur, M. N., Doğan, K., Bacaksız, P. ve Tepe, İ., (2015). Ceza muhakemesi hukuku, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Özgenç, İ. (2014). Türk ceza hukuku genel hükümler, (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Öztürk, B., Tezcan, D., Erdem, M. R., Gezer Ö. S., Kırıt Saygılar, Y. F., Özaydın, Ö., Akcan Alan E., Erden Tütüncü, E. (2015). Nazari ve uygulamalı ceza muhakemesi hukuku (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Şahin, C. (2014). Küçüklerin şikâyet ve şikâyetten vazgeçme hakkı, Taad, 16; 291-318.
 • Toroslu, N. ve Feyzioğlu, M. (2013). Ceza muhakemesi hukuku, (12. Baskı), Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr. adresinden 07.11.2018 Tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Uğur, H. (2007). Ceza muhakemesinde kovuşturma mecburiyeti ilkesinden maslahata uygunluk ilkesine, Tbb Dergisi, 73, 258-267
 • Yaşar, O., Gökcan, H. T. ve Artuç, M. (2014). Yorumlu-uygulamalı Türk ceza kanunu 2.cilt, (2. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Yenisey, F. ve Nuhoğlu, A. (2013). Yazılı başvuru şartının hukuki niteliği, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, 101; 97-108.
 • Yenisey, F. ve Nuhoğlu, A. (2014). Ceza muhakemesi hukuku. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
 • Yenisey, F. (2013). Ceza muhakemesi süjelerinin iradelerinin ceza muhakemesinin yürüyüşüne etkisi sorunu, Prof. Dr. Nur Centel'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 19(2);453-469.
 • Yılmaz, Z. (2010). Ceza hukukumuzda şikâyet. Ankara: Adalet Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0631-7650
Author: Münevver İlay Vuslat ŞAHİN (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @review { aeusbed526289, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {54 - 64}, doi = {10.31592/aeusbed.526289}, title = {Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar}, key = {cite}, author = {Şahin, Münevver İlay Vuslat} }
APA Şahin, M . (2019). Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 54-64 . DOI: 10.31592/aeusbed.526289
MLA Şahin, M . "Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 54-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/46626/526289>
Chicago Şahin, M . "Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 54-64
RIS TY - JOUR T1 - Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar AU - Münevver İlay Vuslat Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.526289 DO - 10.31592/aeusbed.526289 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 64 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.526289 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.526289 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar %A Münevver İlay Vuslat Şahin %T Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.526289 %U 10.31592/aeusbed.526289
ISNAD Şahin, Münevver İlay Vuslat . "Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (June 2019): 54-64 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.526289
AMA Şahin M . Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 54-64.
Vancouver Şahin M . Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 54-64.
IEEE M. Şahin , "Şikâyet Kurumu, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 54-64, Jun. 2019, doi:10.31592/aeusbed.526289