Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 112 - 130 2019-06-30

Investigation of TEOG and LGS Systems in terms of Students, Teachers and Parents' Opinions
TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi

Yasemin KUZU [1] , Okan KUZU [2] , Selahattin GELBAL [3]


In this study, the most accepted and rejected features of TEOG and LGS system were examined according to the opinions of students, teachers, parents and also parents who are teachers at the same time. The LGS system, which was started to be implemented as of the 2017-2018 academic year, was compared with the TEOG system and its positive and negative aspects were determined. In this study in which quantitative and qualitative research approaches are used, descriptive and case study models are used. The data were analyzed by using content analysis and descriptive statistics. In the descriptive process, a 25 - item likert type questionnaire was prepared by reviewing the literature about TEOG and LGS systems. The questionnaire was administered to 415 individuals and as the results, it was stated that placement by doing a test to schools that require special qualification such as Science High School was to be a more accurate decision. It was emphasized that it was wrong to register to the nearest school and complete the exam in one session. Moreover, compared to the TEOG system, this system was found to be weaker and the TEOG system was considered a more preferable system. Thanks to the study, it was thought that contribution to the preparation of secondary education exam systems will be contributed.

Bu çalışmada, “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş” ve “Liselere Giriş Sınavı” sistemlerinin en çok kabul ve ret gören özellikleri öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve öğretmen velilerin görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Liselere Giriş Sınavı sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi ile karşılaştırılmış, olumlu ve olumsuz yanları belirlenmiştir. Nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı bu çalışmada, nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modeli, nitel araştırma yaklaşımlarından ise durum çalışması modeli kullanılmıştır. Nicel veriler betimsel istatistiklerden yararlanılarak analiz edilmiş ve betimleme sürecinde, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Liselere Giriş Sınavı sistemi ile ilgili literatür taranarak 25 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Anket, toplam 415 kişiye uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre, Fen Lisesi gibi özel nitelik gerektiren okullara sınavla öğrenci alımının daha doğru bir karar olduğu belirtilmiştir. Adrese en yakın okula kayıt yaptırmanın ve sınavın tek bir oturumda tamamlanmasının ise yanlış olduğu vurgulanmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiş ve “Sınav Koordinatörlüğü”, “Sınav Sayısı”, “Soru Dağılımı”, “Soru Tipi” ve “Yerleştirme Tipi” kategorileri altında temalar oluşturulduğu görülmüştür. Liselere Giriş Sınavı’nın olumsuz yanlarının daha fazla olduğu belirlenmiş ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi daha tercih edilebilir bir sistem olarak görülmüştür. Bu yönüyle çalışmanın ortaöğretime geçiş sınav sistemlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir

 • Aydın, S. (2008). Orta ve yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme sistemi: Bir öneri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(2).
 • Aykaç, N., & Atar, E. (2014). Geçmişten günümüze ilköğretimden ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi. A. Akdoğanbulut İnsan, ve A. Yavuz Akengin (Yay.haz.), Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi içinde (s. 83-104). Antalya: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Çelik, R (2010). Üniversitelerde seçim sistemleri ve çözüm önerileri. Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz. 16-18 Nisan, Türk Eğitim Sen Ankara.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Küçüker, E. (2017). Türkiye'de kademeler arası geçiş ve öğrenci akışının gelişimi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 43-97.
 • MEB (1973). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 24.06.1973 tarihli 14574 sayılı resmi gazete, 5(12), 2342.
 • MEB (2013). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili sıkça sorulan sorular. MEB, 26.12.2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2013/bigb/tegitimdenoogretimegecis/MEB_SSS_20_09_2013.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özden, M., Akgün, A., Çinici, A., Sezer, B., Yıldız, S., & Taş, M. M. (2014). Merkezi sistem ortak sınav fen bilimleri sorularının Webb’in bilgi derinliği seviyelerine göre analizi. Adıyaman University Journal of Science, 4(2), 91-108.
 • Özkan, Y. Ö., Güvendir, M. A., & Satıcı, D. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavının uygulama koşullarına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1160-1180.
 • Srinivasan, S.; Ambedkar, V. (2015). Job satisfaction towards teaching profession among the higher secondary school teachers. IJAR, 1(3), 66-68.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Yıldız, İ. (2009). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: Zorunlu mu kalmalı, yoksa seçmeli mi olmalı?. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(2), 243-256.
 • Yılmaz, İ. (2017, Kasım 05) Bakan Yılmaz, AA Editör Masası´nda ortaöğretime geçişte yeni uygulamayı açıkladı. MEB, 26.12.2018 tarihinde http://meb.gov.tr/m/haber/14882/tr adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4301-2645
Author: Yasemin KUZU
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2466-4701
Author: Okan KUZU (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5181-7262
Author: Selahattin GELBAL
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { aeusbed559002, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {112 - 130}, doi = {10.31592/aeusbed.559002}, title = {TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kuzu, Yasemin and Kuzu, Okan and Gelbal, Selahattin} }
APA Kuzu, Y , Kuzu, O , Gelbal, S . (2019). TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 112-130 . DOI: 10.31592/aeusbed.559002
MLA Kuzu, Y , Kuzu, O , Gelbal, S . "TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 112-130 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/46626/559002>
Chicago Kuzu, Y , Kuzu, O , Gelbal, S . "TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 112-130
RIS TY - JOUR T1 - TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi AU - Yasemin Kuzu , Okan Kuzu , Selahattin Gelbal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.559002 DO - 10.31592/aeusbed.559002 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 130 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.559002 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.559002 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi %A Yasemin Kuzu , Okan Kuzu , Selahattin Gelbal %T TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.559002 %U 10.31592/aeusbed.559002
ISNAD Kuzu, Yasemin , Kuzu, Okan , Gelbal, Selahattin . "TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (June 2019): 112-130 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.559002
AMA Kuzu Y , Kuzu O , Gelbal S . TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 112-130.
Vancouver Kuzu Y , Kuzu O , Gelbal S . TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 112-130.
IEEE Y. Kuzu , O. Kuzu and S. Gelbal , "TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 112-130, Jun. 2019, doi:10.31592/aeusbed.559002