Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 198 - 219 2019-12-24

Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış

Mustafa GÖZEN [1]


Şirket değerlemesi finans yazınında 1980’li yıllardan itibaren gündeme gelen bir konu olmuştur. Günümüzde sermayenin serbest dolaşımı, hisse senedi satımı, şirket bölünme ve birleşmeleri değerleme işini gündeme getirmektedir. Bunun yanında rekabet ortamında şirket değerinin artırılmasına ilişkin alternatiflerin belirlenmesi ve şirket değerinin stratejik yönetimi de önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda finans disiplini konuya şirket hissedarları bakımından şirket değerinin tespiti ve şirket değerinin yönetilmesi olarak bakmaktadır. Şirket değerlemesinde ön plana çıkan yöntem nakit akımı yöntemidir. Bu yöntemin güçlü tarafı, şirketin gelir yaratma potansiyelini dikkate almasıdır. Ayrıca geleceğe yönelik tahmin kolay yapılabildiğinde nakit akımının uygulaması kolay olmaktadır. Ancak geleceğe yönelik belirsizlik arttıkça uygulamada bir dizi yetersizlik ile karşılaşılmaktadır. Bu tür bir ortamda, işletmelerde belirsizliği dikkate alan modellerin kullanılması bir seçenek olmaktadır.

Değer, değerleme, değerleme yöntemleri
 • Akgüç, Ö. (1989). Finansal yönetim. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü, Yayın No.: 56, Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma Vakfı Yayın No.: 8, 663.
 • Ansiklopedik ekonomi sözlüğü, (1995). İstanbul: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş., Genişletilmiş 4. Baskı.
 • Aşıkoğlu, R. & Aşıkoğlu, M. (1998). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde entelektüel sermayenin işletmenin piyasa değerine etkisi. Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIV, Sayı: 1-2, 567-596.
 • Campbell, A.; Goold, M, & Marcus, A. (1995). The value of parent company. California Management Review, 38(1), Fall, 79-80. https://doi.org/10.2307/41165822.
 • Cesur, A. M. (1993). Özelleştirme ve firma değerlemesi. Ankara: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Proje Değerlendirme Genel Müdürlüğü.
 • Cesur, A. M., Tekindağ, F. C. & Ergün, T. (1999). Özelleştirmede firma değerleme yöntemleri ve Türkiye'de özelleştirme çalışmaları. Uzman Gözüyle Bankacılık, Yıl 7, 26.
 • Chiu, Huan Neng, Chen, Hsin Min, (1997), The effect of time-value of money on discrete time-varying demand lot-sizing models with learning and forgetting considerations. The Engineering Economist, 42(3), Spring, 203-221. https://doi.org/10.1080/00137919708903179.
 • Cornell, B. (1993). Corporate valuation tools for effective appraisal and decision making. New York, USA: Irwing Professional Publishing.
 • Dalgeç, A. (1992). İşletmelerde firma değerinin saptanmasına yönelik yaklaşımlar. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Damodaran, Aswath, (1994). Study guide for Damodaran on valuation; security analysis for investment and corporate finance. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc., 49-56.
 • Damodaran, Aswath, (1996). Investment valuation; tools and techniques for determining the value of any asset. New York, USA: John Wiley & Sons, Inc., USA., 267-288.
 • Doğu, M. (1996). Gelişen hisse senetleri piyasaları ve Türkiye. Ankara: SPK Yayını, Yayın No. 27, Ocak, 60.
 • Doğukanlı, H. (1994). Temettü politikasının firma değeri üzerine etkisi: Kazanca dayalı firma değerlemesi karşısında temettüye dayalı firma değerlemesi. İktisat, İşletme ve Finans, Ağustos-Eylül 1994, Sayı: 101-102, 53-64.
 • Donaldson, T. & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review, 20(1), 69. DOI: 10.2307/258887, https://www.jstor.org/stable/258887.
 • Ercan, M. K. & Ban, Ü. (2005). Değere dayalı işletme finansı - Finansal yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ertuna, Ö. (1986). Finansal kurumlar. Ankara: Teori Yayınları, İkinci Baskı, Mayıs.
 • French, N.S. & Ward, C.W.R. (1995). Arbitrage and valuation, Journal of Property Research, 12(1), 1-11. https://doi.org/10.1080/09599919508724125.
 • Guatri, L. (1994). The valuation of firms. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishers, 107.
 • Hawkins, D. F. & Campbell, W. J. (1978). Equity valuation: models, analysis and implications. New York, USA: Financial Executives Research Foundation.
 • Lalik, Ö. (1973). İşletmelerde firma değerinin muhasebe açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ankara.
 • Mining Week, (1990). Golden Targets. February 23: 146.
 • Piper, T. R. & Fruhan, W. E. (1981). Readings and cases in corporate finance. Archerr, S. H. & Hulbert, S. K. (Eds). Is your stock worth its market price? New York, USA: McGraw Hill Inc., 20-35.
 • Pratt, S. P. (1998). Business & real estate appraisal practices examined. Valuation Insights & Perspectives, First Quarter, 6.
 • Seyidoğlu, H. (1992). Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Ankara: Güzem Yayınları No. 4.
 • Sirel, Y. (1992). Bir şirket satmak. Bankacılar, Türkiye Bankacılar Birliği Yayını, Ekim, 3(10): 32-35.
 • Stanley, F. S. & Olson, E. M. (1996). A value based management system, Business Horizons, September/October, 48-52.
 • Stewart, T. A. (1997). Entellektüel sermayeyi ölçme ve yönetme araçları, entelektüel sermaye örgütlerin yeni zenginliği. Çeviren: Nurettin El Hüseyni. İstanbul: MESS Yayın No.: 258, Ekim.
 • Süel, H. (1995). Şirket değerlemesi, İktisat, İşletme ve Finans, Aralık, 10(117): 52-61.
 • The Financial Times, (1995). Goodbye gearing. The Lex Column, October 9.
 • Torries, T. F. (1998), NPV or IRR? Why not both? Mining Engineering, October, 50(10): 69-73.
 • Ward, K. & Grundy, T. (1996). The strategic management of corporate value. European Management Journal, 14(3), June, 476-481. https://doi.org/10.1016/0263-2373(96)00012-6.
 • Yazıcı, K. (1997). Özelleştirmede değerleme yöntemleri ve değerleme kriterleri. Uzmanlık tezi, Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No. DPT 2478, Ağustos, 9-10.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5195-757X
Author: Mustafa GÖZEN (Primary Author)
Institution: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2019

Bibtex @research article { aeusbed573125, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {198 - 219}, doi = {10.31592/aeusbed.573125}, title = {Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Gözen, Mustafa} }
APA Gözen, M . (2019). Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 198-219 . DOI: 10.31592/aeusbed.573125
MLA Gözen, M . "Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 198-219 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/50899/573125>
Chicago Gözen, M . "Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 198-219
RIS TY - JOUR T1 - Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış AU - Mustafa Gözen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.573125 DO - 10.31592/aeusbed.573125 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 219 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.573125 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.573125 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış %A Mustafa Gözen %T Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.573125 %U 10.31592/aeusbed.573125
ISNAD Gözen, Mustafa . "Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (December 2019): 198-219 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.573125
AMA Gözen M . Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 198-219.
Vancouver Gözen M . Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 198-219.
IEEE M. Gözen , "Şirket Değerlemesine Kuramsal Açıdan Genel Bir Bakış", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 198-219, Dec. 2019, doi:10.31592/aeusbed.573125