Cilt: 5 Sayı: 2, 24.12.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

12. Stratejik Yönetim ve İnovasyon İlişkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma