Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 483 - 496 2019-12-24

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi

Mehmet KURUDAYIOĞLU [1] , Taşkın SOYSAL [2]


Bu çalışmanın amacı, 2018 yılında güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı  (1-8. Sınıf) kazanımlarının 21. yüzyıl becerilerinin yaşam ve kariyer becerileri; öğrenme ve yenilikçilik becerileri; bilgi, medya ve teknoloji becerilerine uygunluğu açısından incelenmesidir. Araştırmada öğretim programında (MEB, 2018) yer alan her bir kazanım söz konusu becerilere uygunluğu bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırma nitel olarak desenlenmiştir. Çalışmanın verileri doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Buna göre öğretim programındaki 524 ayrı kazanım her bir beceriye uygunluğu açısından incelenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerimizin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, her geçen gün gelişen dünyaya ayak uydurabilecek donanımlı bireyler olmaları bakımından önem arz eden 21. yüzyıl becerilerine, güncellenen 2018 programına bağlı kazanımlarda yeterli ve dengeli düzeyde yer verilmediği görülmüştür.

Anahtar sözcükler: 21. yüzyıl becerileri, öğretim programı, kazanım, Türkçe eğitimi.

21. yüzyıl becerileri, öğretim programı, kazanım, Türkçe eğitimi
 • Abao, E., Dayagbil, F. ve Boholano, H. (2015). Engagement to social networking: challenges and opportunities to educators. European Scientific Journal,11(16), 173‐191.
 • Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Turkish Studies,13(4), 49-64.
 • Bektaş, M.,Sellüm, F. ve Polat, D. (2019). 2018 hayat bilgisi dersi öğretim programının 21. yüzyıl öğrenme ve yenilikçilik becerileri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 9(1), 129-147.
 • Bialic, M. ve Fadel, C. (2015). Skills for the 21st century: what should students learn. Boston: Center for Curriculum Redesign.
 • Büyüköztürk, Ş. vd. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim,4(3), 21-28.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2018). Beşinci sınıf Türkçe ders kitabının Türkçe dersi öğretim programındaki temel becerilere uygunluğu açısından incelenmesi. Yeni Türkiye Türk Dili Özel Sayısı II, 24(100), 458-469.
 • Lamb, S., Maire, Q. ve Doecke, E. (2017). Key skills for the 21st century: an evidence-basedreview. New South Wales: Education Future Frontiers.
 • McCoog, I.J. (2008). 21st century teaching and learning. Education Resource Center. 15.07.2019 tarihinde eric.ed.gov/PDFS/ED502607.pdf adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • MEB. (2018). Mutlu çocuklar güçlü Türkiye, MEB 2023 eğitim vizyonu. Ankara.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California: Sage Publications.
 • Saavedra, A. R. ve Opfer, V. D. (2012). Teaching and learning 21st century skills. USA: Asia Society.
 • Temizkan, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 49-72.
 • Voogt, J. ve Roblin, N. P. (2010). 21st century skills discussion paper. Netherlands: Enschede.
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0447-5236
Yazar: Mehmet KURUDAYIOĞLU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2753-5905
Yazar: Taşkın SOYSAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed621132, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {483 - 496}, doi = {10.31592/aeusbed.621132}, title = {2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KURUDAYIOĞLU, Mehmet and SOYSAL, Taşkın} }
APA KURUDAYIOĞLU, M , SOYSAL, T . (2019). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 483-496 . DOI: 10.31592/aeusbed.621132
MLA KURUDAYIOĞLU, M , SOYSAL, T . "2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 483-496 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/621132>
Chicago KURUDAYIOĞLU, M , SOYSAL, T . "2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 483-496
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi AU - Mehmet KURUDAYIOĞLU , Taşkın SOYSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.621132 DO - 10.31592/aeusbed.621132 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 483 EP - 496 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.621132 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.621132 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi %A Mehmet KURUDAYIOĞLU , Taşkın SOYSAL %T 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.621132 %U 10.31592/aeusbed.621132
ISNAD KURUDAYIOĞLU, Mehmet , SOYSAL, Taşkın . "2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 483-496 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.621132
AMA KURUDAYIOĞLU M , SOYSAL T . 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 483-496.
Vancouver KURUDAYIOĞLU M , SOYSAL T . 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 496-483.