Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 159 - 176 2019-12-24

Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi

Buket BULUK [1] , Bekir EŞİTTİ [2]


Bu çalışmada, Doğu Ekspresi ile seyahat eden turistlerin sürdürülebilir turizm hakkındaki düşüncelerini, turizm aktiviteleri kapsamında katıldıkları etkinlikleri ve Kars’ın sürdürülebilir turizm açısından durumu hakkındaki görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri, Ocak-Şubat 2018 ayları arasında, Doğu Ekspresi ile Ankara’dan Kars’a ve Kars’tan Ankara’ya seyahat eden turistler ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, Doğu Ekspresi ile seyahat eden turistlerin, sürdürülebilir turizm bilincine sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, turistlerin büyük çoğunluğunun, Kars’ı ziyaret etmeden önce Kars hakkındaki bilgileri ile Kars’tan dönüş yolundaki bilgileri arasında önemli farklılıkların olduğu görülmüştür. Turistler, Kars’ta gerçekleştirdikleri turizm aktiviteleri kapsamında sırasıyla; Kars mutfağını deneyimleme, Sarıkamış’ta kayak, Çıldır gölünde atlı kızak turu, Ani Harabeleri gezisi, ozanları dinleme gibi kültürel ve doğal turizm faaliyetlerine katıldıklarını beyan etmişlerdir. Çalışma sonuçları, Doğu Ekspresi turistlerinin Kars’ta katıldıkları faaliyetler ve yerel değerlerin koruması yönündeki duyarlılıklarının, Kars’ın sürdürülebilir turizmini olumlu yönde etkilediğine işaret etmektedir. 

Doğu ekspresi, Kars, sürdürülebilir turizm, yavaş seyahat, yerel değerler
 • Ali, A. ve Frew, A. J. (2014). Technology innovation and applications in sustainable destination development. Information Technology & Tourism, 14(4), 265-290.
 • Alp, N. (2018, Şubat 3). Medeniyetler beşiği Ani’ye turist ilgisi. 13.03.2018 tarihinde http://www.milliyet.com.tr/medeniyetler-besigi-ani-ye-turist-ilgisi-kars-yerelhaber-2572826/ adresinden erişilmiştir.
 • Bolçay, E. (2012). Kars’ta âşıklık geleneğı̇ ve Karslı âşık Maksut Koca’nın hayatı, sanatı ve şiirleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Boztepe, G. (2017, Eylül 13). Gastronomi turizmi stratejimiz yok. 18.03.2018 tarihinde http://www.dunyagida.com.tr/haber/gastronomi-turizmi-stratejimiz-yok/7598 adresinden erişilmiştir.
 • Demir, M. (2017). Doğal ve beşerî özellikleriyle kars ilindeki turizm faaliyetlerinin durumu. Marmara Coğrafya Dergisi, 35, 134-154.
 • Demir, M. ve Alım, M. (2017). Sarıkamış Bayraktepe (Cıbıltepe) kış sporları ve turizmi merkezine ait coğrafi bir değerlendirme. Marmara Coğrafya Dergisi, (33), 241-275.
 • Dickinson, J. ve Lumsdon, L. (2010). Slow travel and tourism. London: Earthscan.
 • Dickinson, J. E., Lumsdon, L. M. ve Robbins, D. (2011). Slow travel: issues for tourism and climate change. Journal of Sustainable Tourism, 19(3), 281-300.
 • Dickinson, J. E., Robbins, D. ve Lumsdon, L. (2010). Holiday travel discourses and climate change. Journal of Transport Geography, 18(3), 482-489.
 • Geçer, A. ve Özel, R. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1-26.
 • Glaser B. ve Srauss A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine Publishing Co.
 • Hall, G. (2015). Northumberland (slow travel). Bradt Travel Guides.
 • Hawkins, E. D. ve Christopher, H. (2001). Environmental policies and management systems related to the global tourism industry. İçinde Wahab, S. ve Cooper, C. (Ed.), Tourism in the age of globalisation, (s. 261-269). London: Routledge.
 • Hosany, S., Ekinci, Y. ve Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: an application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, 59(5), 638-642.
 • IHA (2018, Ocak 13). Kars doğu ekspresi bilet fiyatları / doğu ekspres nereden ve kaçta kalkar? (Doğu Ekspres nereye gider). 18.03.2018 tarihinde http://www.iha.com.tr/haber-kars-dogu-ekspresi-bilet-fiyatlari-dogu-ekspres-nereden-ve-kacta-kalkar-dogu-ekspres-nereye-gider-698387/ adresinden erişilmiştir.
 • Kamacı, M. (2018, Ocak 19). Ankara’dan Kars’a 24 saat unutulmaz yolculuk. 13.03.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/ankaradan-karsa-24-saat-unutulmaz-yolculuk-40715402 adresinden erişilmiştir.
 • Karabağ, V. (2017). Kars valiliği açıkladı: Kars’ta 2016 yılında 269 bin kişi konakladı!. (Erişim: 17.03.2018). http://www.karsmanset.com/haber/kars-valiligi-acikladi-karsta-2016-yilinda-269-bin-kisi-konakladi-37780.htm
 • Kars Belediyesi (2018). Doğu'nun uygar kenti Kars. 18.03.2018 tarihinde http://www.kars.bel.tr/kategori/kars-a-dair/6 adresinden erişilmiştir.
 • Kars Valiliği. (2015). Kars adının menşei. 18.03.2018 tarihinde http://www.kars.gov.tr/kars-adinin-mense-i adresinden erişilmiştir.
 • Kırtıloğlu, G. (2016). Doğu ekspresi ile Kars seyahati. 13.03.2018 tarihinde https://www.turna.com/blog/dogu-ekspresi-ile-kars-seyahati adresinden erişilmiştir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (KTBYİGM) (2016). Kars ilinde geceleme istatistikleri. 17.04.2018 tarihinde http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). Turizm aktiviteleri. 17.03.2018 tarihinde http://www.karskulturturizm.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lumsdon, L. M. ve McGrath, P. (2011). Developing a conceptual framework for slow travel: a grounded theory approach. Journal of Sustainable Tourism, 19(3), 265-279.
 • Markwell, K., Fullagar, S. ve Wilson, E. (2012). Reflecting upon slow travel and tourism experiences. Slow tourism: Experiences and mobilities, 227-233.
 • Molz, J. G. (2009). Representing pace in tourism mobilities: staycations, slow travel and the amazing race. Journal of Tourism and Cultural Change, 7(4), 270-286.
 • Pitel, L. (2018). Turks escape the daily grind aboard the eastern express to Kars. 13.03.2018 tarihinden https://www.ft.com/content/d9c62488-2215-11e8-9a70-08f715791301 adresinden erişilmiştir.
 • Sefertaş, Ç. (2013). Kars'a nüfusundan daha fazla turist geldi. 18.03.2018 tarihinde https://www.haberler.com/kars-a-nufusundan-daha-fazla-turist-geldi-4868537-haberi/ adresinden erişilmiştir.
 • Sefertaş, Ç. (2014). Medeniyetlerin beşiği "Ani Ören Yeri". 18.03.2018 tarihinde https://www.haberler.com/medeniyetlerin-besigi-ani-oren-yeri-5731127-haberi/ adresinden erişilmiştir.
 • Serhat Kalkınma Ajansı. (2012). Kars coğrafya. 17.03.2018 tarihinde http://www.serka.gov.tr/bolgemiz/kars/kars-cografya-56.html adresinden erişilmiştir.
 • Sevindi, C. (2011). Susuz Çağlayanı (Susuz-Kars) ve turistik potansiyeli. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 325-352.
 • Sevindi, C. (2013). Ekoturizm ve kuş gözlemciliği açısından Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti (Arpaçay-Kars). Türk Coğrafya Dergisi, (61).
 • Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246.
 • Tokmakoğlu, A. B. (2018). Kars’ta görmeniz gereken 10 etkileyici yer. 17.03.2018 tarihinde https://www.karsotel.com/blog/detay/kars-ta-gormeniz-gereken-10-etkileyici-yer-tr adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştır¬ma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldızbakan, A. ve Keleş, H. (2011). Yaban keçisi (capra aegagrus erxleben 1777) avının Mersin ili turizm ve ekonomisine katkısı. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, (1276-1285), 26, 28.
 • Zhijuan, Z. (2017). Research on the current situation of guilin's tourist b&b under the mode of slow travel. The Guide of Science & Education, 7, 073.
 • WTO-UNEP-WMO. (2008). Climate change and tourism: responding to global challenges. Madrid, Spain: World Tourism Organization.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6240-9233
Yazar: Buket BULUK
Kurum: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5240-9233
Yazar: Bekir EŞİTTİ
Kurum: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed571083, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {159 - 176}, doi = {10.31592/aeusbed.571083}, title = {Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {BULUK, Buket and EŞİTTİ, Bekir} }
APA BULUK, B , EŞİTTİ, B . (2019). Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 159-176 . DOI: 10.31592/aeusbed.571083
MLA BULUK, B , EŞİTTİ, B . "Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 159-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899/571083>
Chicago BULUK, B , EŞİTTİ, B . "Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 159-176
RIS TY - JOUR T1 - Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi AU - Buket BULUK , Bekir EŞİTTİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.571083 DO - 10.31592/aeusbed.571083 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 176 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - doi: 10.31592/aeusbed.571083 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.571083 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi %A Buket BULUK , Bekir EŞİTTİ %T Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.571083 %U 10.31592/aeusbed.571083
ISNAD BULUK, Buket , EŞİTTİ, Bekir . "Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2019): 159-176 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.571083
AMA BULUK B , EŞİTTİ B . Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 159-176.
Vancouver BULUK B , EŞİTTİ B . Batıdan Doğuya Yavaş Seyahat: Doğu Ekspresinin Kars’ın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 176-159.