Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 497 - 506 2019-12-24

Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi

Kadir PEPE [1] , Arif KARA [2] , Rabia ÖZKURT [3] , Osman DALAMAN [4]

Araştırma aktif spor yapan amatör sporcuların spor ortamında fair play ( sportmen) davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Araştırmanın evreni Isparta ili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde lisanslı olarak amatör sporla ilgilenen sporculardan, örneklem gurubu ise bu sporculardan gönüllülük esasına göre tesadüfi örneklemle seçilmiş 700 sporcudan oluşmaktadır. Bu sporcular cinsiyet açısından 247 kadın, 453 erkek, spor dalları açısından ise, 417 takım,283 bireysel sporcudur. Araştırmada veriler teorik kısım yazılı kaynaklardan, çalışma alanındaki veriler ise anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket olarak Koç, (2013) tarafından geliştirilmiş olan “Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği, kullanılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 0.85 olarak hesaplanmıştır. Anketler katılımcılarla birebir görüşülerek konu hakkında bilgi verildikten sonra doldurtulmuştur. Elde edilen veriler istatistik işlem için bilgisayar ortamına aktarılmış ve uygun istatistik programda değerlendirilmiştir. İstatistik işlem olarak Frekans (%),Chi-Square (X2), Independent Samples T Test işlemleri yapılmıştır. Değişkenler arası farklılıkların tespitinde 0,05 güven aralığı olarak kabul edilmiştir.Elde edilen verilere göre; katılımcıların spor yarışmalarında çoğunlukla Fair play (sportmen) davranış içerisinde yarıştıkları, değişkenler arasında yapılan karşılaştırmalı istatistiksel analizde, kadınların erkelere göre, bireysel spor yapanların, takım sporcularına göre daha (Fair Play) sportmen davrandıkları görülmektedir. Yani 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır(p<0,05). Sonuç olarak; aktif spor yapan amatör sporcuların çoğunlukla yarışmalarında Fair Play(sportmen) kurallara göre yarıştıklarını, değişkenlerden kadınların erkeklere göre, bireysel spor yapanların, takım sporcularına göre daha (Fair Play) sportmen davrandıklarını söyleyebiliriz.
Aktif spor, amatör spor, fair play, sportmenlik
  • Akandere, M., Baştuğ, G., Güler, D., (2009). Orta Öğretim Kurumlarında Spora Katılımın Çocuğun Ahlaki Gelişimine Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1.Büyükkaragöz, S., Kesici, Ş., (1996). Öğretmenlerin Hoşgörü ve Demokratik Tutumları. Eğitim Yönetimi, Sayı 3,s. 353-365.Cabagno GC, Rascle O.(2006). Team Sports Players’ Observed Aggresion as a Function of Gender Competitive Level and Sport Type, Jour of App Soc Psych 2006, 36 (8), 1980-2000.Dodge A.(1991). Varsity Athletes' Justifications For Unethical Behaviour in Sport. Master Thesis. Acadia University.Donuk, B., Şenduran, F.S. (2006). Futbolun Anatomisi, Ötüken Yayınları, s.57- 65.İstanbul.Güven, Ö.(1999). Türklerde Spor Kültürü. Geliştirilmiş 2. Baskı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.Koç, Y.(2013). Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ), Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 15-1,s.96-114. Lee MJ, Whitehead J, Ntoumanis N, et al.(2007). Development of the Attitudes to Moral Decision-Making in Youth Sport Questionnaire (AMDYSQ). Psych of Spo and Exer, 8: 369-392.Oxford İngilizce-Türkçe Sözlük. (1985).Güneş Yayınları. Oxford University Press. s: 594.Pehlivan, Z.(2004). Fair-Play Kavramının Geliştirilmesinde Okul Sporunun Yeri ve Önemi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Iı (2) 49-53.Satcher ND.(2006). Social and Moral Reasoning of High School Athletes and Non-Athletes. Doctorate Thesis. The University of Southern Mississippi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3207-6726
Author: Kadir PEPE (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Arif KARA
Institution: Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1726-7687
Author: Rabia ÖZKURT
Institution: Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9265-0446
Author: Osman DALAMAN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2019

Bibtex @research article { aeusbed633323, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {497 - 506}, doi = {10.31592/aeusbed.633323}, title = {Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Pepe, Kadir and Kara, Arif and Özkurt, Rabia and Dalaman, Osman} }
APA Pepe, K , Kara, A , Özkurt, R , Dalaman, O . (2019). Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 497-506 . DOI: 10.31592/aeusbed.633323
MLA Pepe, K , Kara, A , Özkurt, R , Dalaman, O . "Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 497-506 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/50899/633323>
Chicago Pepe, K , Kara, A , Özkurt, R , Dalaman, O . "Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 497-506
RIS TY - JOUR T1 - Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi AU - Kadir Pepe , Arif Kara , Rabia Özkurt , Osman Dalaman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.633323 DO - 10.31592/aeusbed.633323 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 506 VL - 5 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.633323 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.633323 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi %A Kadir Pepe , Arif Kara , Rabia Özkurt , Osman Dalaman %T Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.633323 %U 10.31592/aeusbed.633323
ISNAD Pepe, Kadir , Kara, Arif , Özkurt, Rabia , Dalaman, Osman . "Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (December 2019): 497-506 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.633323
AMA Pepe K , Kara A , Özkurt R , Dalaman O . Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 497-506.
Vancouver Pepe K , Kara A , Özkurt R , Dalaman O . Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 497-506.
IEEE K. Pepe , A. Kara , R. Özkurt and O. Dalaman , "Aktif Spor Yapan Amatör Sporcuların Spor Ortamında Fair Play (Sportmen) Davranışlarının İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 497-506, Dec. 2019, doi:10.31592/aeusbed.633323