Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 309 - 326 2020-03-29

Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi

Taner ATMACA [1]


Bu çalışmanın temel amacı çeşitli kademelerde görev yapan öğretmenlerin meslek hayatlarında yaptıkları farklı türden hataların meslekî gelişim ve öğrenme kapsamında incelenmesidir. Bu bağlamda, çalıştıkları eğitim kademesi, branşları ve kıdemleri birbirinden farklı toplam 38 öğretmenden nitel araştırma yöntemi çerçevesinde veri toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (örnek olay) deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan form aracılığı ile elde edilmiştir. Formda öğretmenlerin meslek hayatlarında yaptıkları ve kendilerinde iz bırakan, mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu düşündükleri olay ya da olayları detaylıca betimleyerek anlatmaları istenmiştir. Araştırma bulguları öğretmenlerin özellikle mesleğin ilk yıllarında pek çok mesleki hata yaptıklarını ve bu hataların daha çok öğrencileri rencide edici türden olduğunu göstermektedir. Ayrıca anlatılarda ve bulgularda, yapılan kimi hataların öğrencilerde uzun süre iz bırakan nitelikte olduğu yer almaktadır. Öğretmenlerin hata yapmalarına neden olan faktörler arasında en çok deneyimsizliğin, okul idaresi ile olan iletişimsizliğin, öğrenciyi, okul çevresini ve aileleri yakından tanımamanın yer aldığı görülmektedir. Ortaya çıkan bulgulara göre öğretmenler yaptıkları hataları mesleki öğrenme çerçevesinde değerlendirmekte ve kendi mesleki gelişimleri doğrultusunda ele almaktadırlar. Özellikle mesleğin ilk yıllarında rastlanan bu hataların önüne geçebilmek için öğretmenlere lisans eğitimi ve adaylık eğitimi yıllarında hataları en aza indirecek nitelikte tecrübeli yönetici, akademisyen ve öğretmenler tarafından rehberlik yapılması isabetli olacaktır.
Mesleki hata, Mesleki gelişim, Mesleki öğrenme
 • Akpınar, B. ve Akdoğan, S. (2010). Negatif bilgi kavramı: Hata ve başarısızlıklardan öğrenme. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(1), 14-22.
 • Atıcı, M. (2001). Öğretmen yetkinliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 195-209.
 • Bektaş, M., Aydın, E., ve Ayvaz, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının gelecekteki mesleki yeterliklerine yönelik görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 174-192.
 • Duman, B. (2010). Öğrenme-öğretme sürecindeki hata, yanılsama ve yanıltmacalara ilişkin öğrenci görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 15-40.
 • Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Y. Özden (Editör) içinde Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gartmeier, M., Bauer, J., Gruber, H., & Heid, H. (2008). Negative knowledge: Understanding professional learning and expertise (Research report no:30). Regensburg: University of Regensburg.
 • Heinze, A. (2005). Mistake-handling activities in the mathematics classroom., Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 105-112), içinde (H. L. Chick, J.L. Vincent, eds.). Melbourne: PME.
 • Kahyaoğlu, M., Özbek, R., & Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.
 • Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – ENAD, 6(3), 341-371.
 • McGregor, J. (2006). How failure breeds success. Business Week, 42-52.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications .
 • MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü: Ankara.
 • Orange, C. (2007). 25 biggest mistakes teachers make and how to avoid them. California: Corwin Press.
 • Oser, F., & Spychiger, M. (2005). Lernen ist schmerzhaft. Zur 'Iheurie des Negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur [Learning is painful. On the theory of negative knowledge and the practice of error culture]. Weinheim: Beltz.
 • Özer, B., Gelen, İ., Alkan-Hızlı, S., Çınar, G. ve Duran, V. (2016). The most common mistakes of teacher trainees’ former teachers. Universal Journal of Educational Research, 4(5), 963-972.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Ed.). Ankara: Pegem Rach, S., Ufer, S., & Heinze, A. (2013). Learning from errors: Effects of teachers training on students’ attitudes towards and their individual use of errors. PNA, 8(1), 21-30.
 • Sarı, M. ve Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 30(1), 213-226 .
 • Schoemaker, P. (2011). Brilliant mistakes: Finding success on the far side of failure. Philadelphia: Wharton Digital Press.
 • Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi tutumlarının öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkileri: Fenomenolojik bir çözümleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education), 33(2), 534-549.
 • Shallenberger, D. (2015). Learning from our mistakes: International educators reflect. The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 26, 248-263.
 • Tjosvold, D., Yu, Z. & Hui, C. (2004). Team learning from mistakes: The contribution of cooperative goals and problem solving. Journal of Management Studies, 41(7), 1223-1245.
 • Ullsperger, M. (2008). Minding mistakes: How the brain monitors errors and learns from goofs. Scientific American, 19, 52-59.
 • Yariv, A. (2011). Deterioration in teachers' performance: Causes and some remedies. World Journal of Education. 1(1), 81-91.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9157-3100
Author: Taner ATMACA (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed673360, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {309 - 326}, doi = {10.31592/aeusbed.673360}, title = {Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Atmaca, Taner} }
APA Atmaca, T . (2020). Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 309-326 . DOI: 10.31592/aeusbed.673360
MLA Atmaca, T . "Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 309-326 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/673360>
Chicago Atmaca, T . "Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 309-326
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi AU - Taner Atmaca Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.673360 DO - 10.31592/aeusbed.673360 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 326 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.673360 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.673360 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi %A Taner Atmaca %T Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.673360 %U 10.31592/aeusbed.673360
ISNAD Atmaca, Taner . "Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 309-326 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.673360
AMA Atmaca T . Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 309-326.
Vancouver Atmaca T . Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 309-326.