Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 480 - 495 2020-07-21

A Research on Rooms Division Job Advertisements in Lodging Enterprises
Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma

Ö. Devrim YILMAZ [1]


Rekabetin yalnızca “tüketiciler” ile sınırlı kalmadığı iş yaşamında işletmeler verimli, yetenekli ve alanlarında yeterli donanıma sahip bireyleri “çalışanları” yapabilmek için yoğun çaba göstermektedir. Bu açıdan iş ilanları; aranılan nitelikte iş görenin işletmeye çekilmesinde önemli bir role sahiptir. Detaylı ve doğru bilgilerle hazırlanan iş ilanları bireyleri iş başvurusunda bulunmaya yönelten unsurlar arasında sayılabilmektedir. Buradan hareketle çalışmada konaklama işletmelerinin kariyer.net web sitesine verdiği iş ilanları “odalar bölümü” özelinde içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Veriler; söz konusu sitede 24 Eylül 2019 ile 08 Ekim 2019 tarihleri arasında 15 günlük süreyle yer almış ilanlardan yararlanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın temel amacı odalar bölümü iş ilanlarını belirlenen sınıflamalar çerçevesinde sistematik olarak incelemek ve çıkan sonuçlara yönelik değerlendirmelerde bulunmaktır. Elde edilen bulgulardan konaklama işletmelerinin çoğunda iş ilanlarına gereken önemin gösterilmediği, iş ilanlarının profesyonel bir mesleği tanımlayacak nitelikte olmadığı ve özellikle iş tanımları açısından yetersiz olduğu saptanmış ve son kısımda uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.
Turizm sektörü, Konaklama işletmeleri, İş ilanı, Odalar bölümü
 • Alnıaçık, E. ve Erat, S. (2015). İş ilanlarındaki bilgi içeriğinin iş başvurusu yapma niyeti üzerindeki etkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1): 99-112.
 • Basım, H. N., Şeşen, H., ve Şeşen, E. (2008). Personel temin sürecinde gazete ilanları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 35–44.
 • Belt, A. ve Paolillo, J. (1982). The influence of corporate image and specificity of candidate qualifications on response to recruitment advertisement. Journal of Management, 8(1): 105- 112.
 • Blackman, A. (2006). Graduating Students’ Responses to Recruitment Advertisements. Journal of Business Communication, 43(4): 367–388.
 • Breaugh, J.A. ve Starke, M. (2000). Research on employee recruitment: So many studies, so many remaining questions. Journal of Management, 26 (3): 405-434.
 • Erdem, B. ve Gezen, T. (2014). Turizm işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (21): 19-42.
 • Feldman, D.C., Bearden, W.O. ve Hardesty, D.M. (2006). Varying the content of the job advertisements: The effects of message specificity. Journal of Advertising, 35(1): 123–141.
 • Fombrun, C. ve Shanley, M. (1990). What's in a name? Reputation building and corporate strategy. Academy of Management Journal, 33: 233-258.
 • Gatewood, R.D., Gowan, M.A. ve Lautenschlager, G.J., (1993). Corporate image, recruitment image, and initial job choice decisions. The Academy of Management Journal, 36(2) : 414– 427.
 • Geray, H. (2004). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş: iletişim alanından örneklerle, Ankara: Siyasal Kitabevi. Güler, E. Ç. (2006). İşletmelerin e-insan kaynakları yönetimi ve e-işe alım süreçlerindeki gelişmeler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1): 17-23.
 • Jansen, B. J., Jansen, K. J. ve Spink, A. (2005). Using the web to look for work: Implications for online job seeking and recruiting. Internet Research, 15(1): 49-66.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim Dergisi, 4 (3), 21-28.
 • Krippendorf, K. (1980). Content analysis: An introduction to its methodology, New York: Sage Publication.
 • Mondy, R.W. ve Martocchio, J.J. (2016). Human resource management (14th Ed). England: Pearson.
 • Parry, E. ve Tyson, S. (2008). An analysis of the use and success of online recruitment methods in the UK. Human Resource Management Journal, 18(3): 257-274.
 • TÜROB (2018). Ağustos 2019 İstanbul turizm istatistikleri. http://www.turob.com/tr/istatistikler adresinden 11/10/2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Walker, H.J., Feild, H.S., Giles, W.F. ve Bernerth, J.B., (2008). The interactive effects of job advertisement characteristics and applicant experience on reactions to recruitment messages. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(4): 619– 638.
 • Yılmaz, Ö., Bingöl, U. ve Mete, H. (2018). Türkiye’de elektronik istihdam platformlarında yayınlanan bilişim sektörü iş ilanlarının nitel analizi (2017-2018). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ICEESS’ 18): 289-296.
 • Yücel, Ç.P. ve Bal Y. (2018). Elektronik işe alım sürecinde sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı ve bir uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (5): 897-917.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2243-5884
Author: Ö. Devrim YILMAZ (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed658576, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {480 - 495}, doi = {10.31592/aeusbed.658576}, title = {Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ö. Devrim} }
APA Yılmaz, Ö . (2020). Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 480-495 . DOI: 10.31592/aeusbed.658576
MLA Yılmaz, Ö . "Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 480-495 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/658576>
Chicago Yılmaz, Ö . "Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 480-495
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma AU - Ö. Devrim Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.658576 DO - 10.31592/aeusbed.658576 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 480 EP - 495 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.658576 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.658576 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma %A Ö. Devrim Yılmaz %T Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.658576 %U 10.31592/aeusbed.658576
ISNAD Yılmaz, Ö. Devrim . "Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 480-495 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.658576
AMA Yılmaz Ö . Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 480-495.
Vancouver Yılmaz Ö . Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü İş İlanları Üzerine Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 480-495.