Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 467 - 479 2020-07-21

Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz

Mustafa Necati ÇOBAN [1]


Ülkeler için üretken bilginin girdi olarak üretime dahil edilmesi, çıktı verimliliği ve ürün çeşitliliğinin ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynadığı ifade edilmektedir. Ekonomik kompleksite, ülkelerin sofistike mal üretimi kapsamında yetkinliğini ifade eden önemli bir kavram olarak betimlenmektedir. Çalışmada E-7 ülkeleri olarak nitelendirilen Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika, Türkiye ve Rusya’ya ait 1993-2017 dönemini kapsayan veriler kullanılarak panel eşbütünleşme analizi ve panel nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Belirtilen ülkeler ve belirtilen veri aralığı çerçevesinde çalışmada ekonomik kompleksite ile insani gelişmişlik kavramları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonomik kompleksite göstergesi olarak Atlas Media tarafından yayınlanan Ekonomik Kompleksite Endeksi, insani gelişmişlik göstergesi olarak ise UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi kullanılmıştır. İki değişken arasındaki uzun dönemli ilişkinin Westerlund Panel Eşbütünleşme testi ile incelendiği çalışmada ulaşılan sonuçlar analiz edildiğinde E-7 ülkelerinde ekonomik kompleksite ve insani gelişmişlik değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisine rastlanamadığı gözlemlenmiştir. Daha sonra Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik analizinin gerçekleştirildiği çalışmada insani gelişmişlik değişkeninden ekonomik kompleksite değişkenine doğru tek yönlü panel nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.
ekonomik kompleksite, insani gelişmişlik, panel eşbütünleşme analizi, panel nedensellik analizi
 • Britto, G., Romero, J.P., Freitas, E. ve Coelho, C. (2019). The great divide: economic complexity and development paths in Brazil and the republic of Korea. CEPAL Review, 127, April 2019, 191-213.
 • Chavez, J.C., Mosqueda, M.T. ve Gomez-Zaldivar, M. (2017). Economic complexity and regional growth performance: evidence from the Mexican economy. The Review of Regional Studies, 47 (2), 201-219.
 • Çeştepe, H. ve Çağlar, O. (2017). Ürün sofistikasyonu ve ekonomik büyüme ilişkisi: panel veri analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 992-1000.
 • Ferraz, D., Moralles, H.F., Campoli, J.S., Oliveira, F.C.R., Rebelatto, D.A.N. (2018). Economic complexity and human development: DEA performance measurement in Asia and Latin America. Gestão & Produção, 25(4), 839-853.
 • Ferraz, D., Moralles, H. F., Costa, N. ve Rebelatto, D. A. N. (2019). Economic complexity and human development: comparing traditional and slack based data envelopment analysis models. Online First Published. at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3402211 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3402211.
 • Gala, P., Rocha, I. ve Magacho, G. (2018). The structuralist revenge: economic complexity as an important dimension to evaluate growth and development. Brazilian Journal of Political Economy, 38(2), 219-236.
 • Hartmann, D., Guevara, M.R., Jara-Figueroa, C., Aristaran, M. ve Hidalgo, C.A. (2017). Linking economic complexity, institutions and income inequality. World Development, 93, 75-93.
 • Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimerez, J., Simoes, A. ve Yıldırım, M. A (2011). The atlas of economic complexity: mapping paths to prosperity. Center for International Development at Harvard University and Macro Connections MIT Media Lab.
 • Hidalgo, C. A. ve Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity, PNAS, 106 (26), s. 10570-10575.
 • Lapatinas, A. (2016). Economic complexity and human development: a note. Economics Bulletin, 36(3), 1441-1452.
 • Lee, K. K. ve Vu, T. V. (2019). Economic complexity, human capital and income inequality: a cross-country analysis. Japanese Economic Review, 1-31.
 • Soyyiğit, S. (2018). OECD kurucu ülkelerinde ekonomik kompleksite düzeyi ile kişi başına düşen GSYİH arasındaki ilişki: panel eşbütünleşme analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 374-392.
 • Soyyiğit, S., Eren, E. ve Akis, E. (2019). Investigation of the relationship between economic complexity level and human development level: comparison of developed and developing countries. Journal of Management Marketing and Logistics, 6(3), 162-174.
 • Stojkovski, V. ve Kocarev, L. (2017). The relationship between growth and economic complexity: evidence from Southeastern and Central Europe. MPRA Paper No: 7783, Munich Personel RePEc Archive.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel veri ekonometrisi. Beta Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul.
 • Tatoğlu, F. Y. (2017). Panel zaman serileri analizi. Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Yıldız, B. ve Akbulut Yıldız, G. (2019). Ekonomik karmaşıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Panel Bootstrap Granger nedensellik analizi. Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 329-340.
 • Zhu, S. ve Li, R. (2017). Economic complexity, human capital and economic growth: empirical research based on cross-country panel data, Applied Economics, 49(38), 1-14.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2839-4403
Author: Mustafa Necati ÇOBAN (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed659563, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {467 - 479}, doi = {10.31592/aeusbed.659563}, title = {Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Çoban, Mustafa Necati} }
APA Çoban, M . (2020). Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 467-479 . DOI: 10.31592/aeusbed.659563
MLA Çoban, M . "Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 467-479 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/659563>
Chicago Çoban, M . "Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 467-479
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz AU - Mustafa Necati Çoban Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.659563 DO - 10.31592/aeusbed.659563 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 467 EP - 479 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.659563 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.659563 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz %A Mustafa Necati Çoban %T Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.659563 %U 10.31592/aeusbed.659563
ISNAD Çoban, Mustafa Necati . "Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 467-479 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.659563
AMA Çoban M . Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 467-479.
Vancouver Çoban M . Ekonomik Kompleksite ve İnsani Gelişmişlik İlişkisi: E7 Ülkeleri İçin Bir Analiz. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 467-479.