Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 657 - 671 2020-07-21

Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak

Deniz ATAL [1] , Raziye SANCAR [2]


Bu çalışma ile Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünden mezun olan ve özel okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda görev ve sorumluluklarını, kurumların onlardan beklentilerini ve söz konusu bu çalışma ortamında öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini nasıl anlamlandırdıklarını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup; farklı kurumlarda benzer ön koşullara sahip öğretmenler ve onların ortak deneyimlerinin çalışılması durum çalışması olarak desenlenmiştir. Özel okulda görev yapan 18’i kadın (%72), 7’si erkek (%28) olmak üzere toplam 25 BT öğretmeninden, araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ile veriler toplanmıştır. Yapılan araştırmada elde edilen veriler betimsel çözümleme ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre; özel okulda çalışan BT öğretmenleri okullarında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinden Teknoloji Tasarım derslerine kadar çok farklı derslere girmekte, hizmet içi eğitimler düzenlemekten, okulda etkinlik, yarışma ve proje yürütmeye kadar çok çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenmektedirler. Yaşadıkları iş yoğunluğu nedeni ile BT öğretmenleri oldukça yıprandıklarını ve yorulduklarını vurgulamıştır. Araştırma sonunda, görev dışı sorumluluklar, kurumsal yapıdaki sorunlar, yönetimin ve ailelerin beklentileri, teknik olanaklar ve düşük maaş ödemeleri nedeni ile yaşadıkları sorunları dile getiren öğretmenlerin beklentileri ve mezun ya da mezuniyet aşamasında olan öğretmen adaylarına geleceğe yönelik önerileri tartışılmaktadır.
BT öğretmeni, özel okul, öğretmen eğtimi
 • Akgün, Ö. E., Topal, M. ve Kıyıcı, M. (2019). Bir BÖTE lisans programının öğrencilerin mesleki yeterlikleri kazanmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.19.010
 • Altun, E. ve Ateş, A. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları. İlköğretim Online, 7(3), 680-692.
 • Atal-Köysüren, D. ve Deryakulu, D. (2017). Eğitim politikalarındaki değişimlerin bilişim teknolojileri öğretmenlerinin duyguları üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 67- 87.
 • Ballou, D. ve Podgursky, M. (1998). Teacher recruitment and retention in public and private schools. Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management, 17(3), 393-417.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. California: Sage publications.
 • Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Çakır, H., Çebi, A. ve Özcan, S. (2013). BÖTE nedir? Nasıl tanımlanır? Okul müzesiyle başlayan serüvenden insan performans teknolojilerine uzanan yolculuk. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 102-111.
 • Correa, J. M., Martínez-Arbelaiz, A. ve Aberasturi-Apraiz, E. (2015). Post-modern reality shock: Beginning teachers as sojourners in communities of practice. Teaching and Teacher Education, 48, 66-74.
 • Day, C., Fernandez, A., Hauge, T. ve Moller, J. (Eds) (2000) The Life and Work of Teachers. London: Falmer Press.
 • Deryakulu, D. (2005). Bilgisayar Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 19, 35-53.
 • Devolder, A., Vanderlinde, R., Van Braak, J. ve Tondeur, J. (2010). Identifying multiple roles of ICT coordinators. Computers & Education, 55(4), 1651-1655.
 • Dursun, F. ve Saracaloğlu, A. S. (2016). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin kendi yeterlikleri ve uygulamadaki sorunlar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 2(2), 40-58.
 • Eren, E. ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim teknolojileri (BT) öğretmenlerinin mesleki sorunları ve çözüm önerileri: Okul müdürü ve BT öğretmenlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152-171.
 • Green, F., Machin, S., Murphy, R. ve Zhu, Y. (2008). Competition for private and state school teachers. Journal of Education and Work, 21(5), 383-404.
 • Hansen, D. T. (2017). The teacher and the world: A study of cosmopolitanism as education. New York, NY:Routledge.
 • Hansen, D. T. (2017). The teacher and the world: A study of cosmopolitanism as education. London: Routledge.
 • Kyllonen, P. C. (2012, May). Measurement of 21st century skills within the Common Core State Standards. Paper presented at the Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assessments (TEA), Washington, DC.
 • Lai, K. W., ve Pratt, K. (2004). Information and communication technology (ICT) in secondary schools: the roles of the computer coordinator. British Journal of Educational Technology, 35, 461-465.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 adresinden 21.12.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Yıl ve Türlere Göre Taban Puanlar http://atama.meb.gov.tr/sonuclar/arsiv/sayisal_veriler.asp?k_yil=2013&k_tur=2&Sonuc=Goster adresinden 18.12.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Rubie-Davies, C. M. (2017). Teacher expectations in education. New York, NY:Routledge.
 • Sönmezer, M. G. ve Eryaman, M. Y. (2008). A comparative analysis of job satisfaction levels of public and private school teachers. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 4(2),189-212.
 • Tondeur, J., Cooper, M. ve Newhouse, C. P. (2010). From ICT coordination to ICT integration: A longitudinal case study. Journal of Computer Assisted Learning, 26(4), 296-306. Tosun, N. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin proje tabanli topluma hizmet uygulamalari dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 961-980.
 • TTKB (2014). Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esasları. 07.01.2020 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/14162856_9_cizelgeveesaslar.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Xu, Z. ve Gulosino, C. A. (2006). How does teacher quality matter? The effect of teacher–parent partnership on early childhood performance in public and private schools. Education Economics, 14(3), 345-367.
 • Yeşiltepe, G. M. ve Erdoğan, M. (2013). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 33(3),495-530.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Yükseköğretim İstatistikleri, Öğrenim Düzeyleri ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Birimlerine Göre Mezun Sayıları https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden 18.12.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Yükseköğretim Kurumu (1997). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/Turk-yuksekogretiminin-bugunku-durumu-kasim-1997.pdf adresinden 21.12.2019 tarihinde ulaşılmıştır.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8030-9996
Author: Deniz ATAL
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2875-9233
Author: Raziye SANCAR (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed684743, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {657 - 671}, doi = {10.31592/aeusbed.684743}, title = {Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak}, key = {cite}, author = {Atal, Deniz and Sancar, Raziye} }
APA Atal, D , Sancar, R . (2020). Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 657-671 . DOI: 10.31592/aeusbed.684743
MLA Atal, D , Sancar, R . "Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 657-671 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/684743>
Chicago Atal, D , Sancar, R . "Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 657-671
RIS TY - JOUR T1 - Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak AU - Deniz Atal , Raziye Sancar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.684743 DO - 10.31592/aeusbed.684743 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 657 EP - 671 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.684743 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.684743 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak %A Deniz Atal , Raziye Sancar %T Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.684743 %U 10.31592/aeusbed.684743
ISNAD Atal, Deniz , Sancar, Raziye . "Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 657-671 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.684743
AMA Atal D , Sancar R . Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 657-671.
Vancouver Atal D , Sancar R . Özel Okullarda Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmeni Olmak. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 657-671.