Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 377 - 389 2020-07-21

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu

Hüseyin ERTUĞRUL [1]


1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 114. maddesinde, siyasi hakların kullanılmasını engellemeye yönelik bazı fiiller suç olarak düzenlenmiştir. Böylelikle kanun koyucu, kişilerin siyasi hak ve hürriyetlerini önemli ölçüde güvence altına almak istemiştir. Madde metninde, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi başlığı altında, bir siyasi parti veya bir kamu görevi ile ilgili kullanılacak siyasi haklara yönelik zorlama fiilleri yaptırıma bağlanmıştır. Böylelikle suçun kanuni tanımında sayılan bir siyasi parti veya bir kamu görevi ile ilgili siyasi haklar, koruma altına alınmışken; bunun dışında yer alan siyasi haklar, koruma altına alınmamıştır. Başka bir ifadeyle, belirli siyasi faaliyetlerin engellenmesi suç olarak düzenlendiğinden, diğer siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, bu suç kapsamı dışında kalacaktır. Bu durumun madde başlığı ile değerlendirildiğinde, kanun tekniğine uygun olmadığı mevcut eleştiriler arasındadır. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda söz konusu suçun unsurları ile ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş ve aynı hukuki değeri koruyan farklı suç tanımları arasında fikri içtima kurallarının uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Kanaatimizce burada özel norm-genel norm tartışması yapılması gerekmektedir.
siyasi hak, suç, ceza, tehdit, cebir
 • Artuk, M. E., Gökcen, A. ve Yenidünya, A. C. (2014). Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara: Adalet.
 • Aydoğdu, Y. (2017). Türk hukukunda siyasi haklar ve siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu: Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 128, Ocak-Şubat, s.39-72,
 • Gözler, K. (2017). İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin.
 • Özbek, V. Ö. (2008). Yeni Türk Ceza Kanunun Anlamı, Ankara: Seçkin.
 • Özbek, V. Ö., Kanbur, M. N., Doğan, K., Bacaksız, P. ve Tepe, İ. (2015). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Seçkin.
 • Özgenç, İ. (2019). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Seçkin.
 • Öztürk, B. ve Erdem, M. R. (2013). Uygulamalı Ceza Hukuku Ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Ankara: Seçkin.
 • Tezcan, D., Erdem, M. R. ve Önok, R. M. (2014). Teorik Ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara: Seçkin.
 • Turhan, A. (2013). İnsan hakkı kuşakları arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2,s.357-378.
 • Türkçe Sözlük (2017). İstanbul: Türk Dil Kurumu.
 • Yılmaz, E. (2011). Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin.
 • Yargıtay, 4. Ceza Dairesi, Esas: 2014/585, Karar: 2016/9881, Karar Tarihi: 12.05.2016.
 • Yargıtay, 4. Ceza Dairesi, Esas: 2014/792, Karar: 2016/9880, Karar Tarihi: 12.05.2016.
 • Yargıtay, 4. Ceza Dairesi, Esas: 2018/2566, Karar: 2018/13339, Karar Tarihi: 12.05.2016.
 • 20.04.2020 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=m8m8IyezsOE adresinden erişilmiştir.
 • 20.04.2020 tarihinde https://www.ntv.com.tr/turkiye/bozdagedip-ugur-tehdit-var-diyorsa-yasal-yollar-aciktir,iBI-kK0KT0O9rTKgRHXcTA adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1372-2451
Author: Hüseyin ERTUĞRUL (Primary Author)
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed723588, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {377 - 389}, doi = {10.31592/aeusbed.723588}, title = {5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Hüseyin} }
APA Ertuğrul, H . (2020). 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 377-389 . DOI: 10.31592/aeusbed.723588
MLA Ertuğrul, H . "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 377-389 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/723588>
Chicago Ertuğrul, H . "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 377-389
RIS TY - JOUR T1 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu AU - Hüseyin Ertuğrul Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.723588 DO - 10.31592/aeusbed.723588 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 389 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.723588 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.723588 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu %A Hüseyin Ertuğrul %T 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.723588 %U 10.31592/aeusbed.723588
ISNAD Ertuğrul, Hüseyin . "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 377-389 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.723588
AMA Ertuğrul H . 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 377-389.
Vancouver Ertuğrul H . 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 377-389.