Year 2020, Volume 1 , Issue 1, Pages 58 - 65 2020-07-21

Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri

Mustafa YILMAZ [1]


Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.) yayılışının çok büyük bölümü Türkiye’de bulunan bir ağaç türüdür. Bu araştırmada, Türk kızılağacının tohum özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için, türün doğal yayılış alanlarındaki 7 orijinden (Bahçe, Osmaniye, Tarsus, Anamur, Gazipaşa, Akseki ve Bucak) kozalak toplanmıştır. Kozalak ve tohumların morfolojik özellikleri ölçülmüştür. Ayrıca tohumlara 0 (kontrol), 2, 4, 6 ve 8 haftalık katlama işlemleri uygulanmıştır. Üç orijinden (Osmaniye, Akseki, Bucak) tohumlar katlamasız ve 4 h katlama sonrası 8, 12, 16, 20, 24, 28 ve 32 °C’de çimlenme testine alınmıştır. Yapılan ölçümlerde kozalak ve tohum boyutları bakımından orijinler arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır. Yedi orijinin ortalaması olarak Türk kızılağacının kozalak boyu, kozalak çapı, dolu tohum oranı, 1000-tohum ağırlığı, tohum boyu, eni ve kalınlığı sırasıyla 20,8 mm, 13,9 mm, % 47.6, 3,66 g, 3,67 mm, 3,19 mm ve 1,21 mm olarak tespit edilmiştir. Orijinlerin ortalama çimlenme yüzdeleri % 18,8 (Gazipaşa) ile % 54,5 (Akseki) arasında gerçekleşmiştir. Genel olarak 2 hafta katlama tohumlardaki dormansiyi gidermiş ve 4 hafta katlamadan sonra da çimlenme daha hızlı gerçekleşmiştir. Çimlenme yüzdesi ve çimlenme hızı dikkate alındığında, Türk kızılağacı tohumları için 2 veya 4 haftalık soğuk katlama ve 20 °C’nin üstü sıcaklıklar (20, 24, 28 °C) çimlenme testleri için daha uygundur.
Alnus orientalis, Türk kızılağacı, tohum, gen kaynakları
 • Baskin, C.C., Baskin J.M., 2001. Seeds: Ecology, Biogeography, and Evolution of Dormancy and Germination, Academic Press, USA.
 • Bewley J.D., Bradford K.J., Hilhorst H.W.M., Nonogaki, H., 2012. Seeds: Physiology of Development, Germination and Dormancy. 3rd edition. Springer-Verlag, New York
 • Bond, G. 1976. Evidence for fixation of nitrogen by root nodules of alder(Alnus) under field conditions. New Phytologist 55: 147-153 Browicz, K., 1982. Chorology of Trees and Shrubs in South-West Asia and Adjacent Regions. Volume 1, Polish Academy of Sciences. Institute of Dendrology, Polish Scientific Pub., Poznan
 • Chien, C., Chen, S., Yang, J. 2002. Effect of Stratification and Drying on the Germination and Storage of Prunus campanulata Seeds. Taimwas J. For. Sci. 17(4), 413-420
 • Dawson, J.O., 1986. Actinorhizal plants: their use in forestry and agriculture. Outlook on Agrie, 15: 202-208
 • Ducci, F., Tani, A., 2009. Euforgen technical guidelines for genetic conservation and use of Italian alder (Alnus cordata). Biodiversity International, Rome, Italy
 • Edwards, D.G.W., 1996. The stratificaion-redry technique with special reference to true fir seeds. (Landis, T.D.; South, D.B., tech. coords.). National Proceedings, Forest and Conservation Nursery Associations. PNW-GTR-389, 172-182
 • Erdem, G., 2007. Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Tohumlarında Tohum Kaynağı ve Bazı İşlemlerin Çimlenmeye Etkileri Üzerine Bir Araştirma. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon
 • Fenner M & Thompson K 2005. The Ecology of Seeds. Cambridge University Press, UK
 • Gosling P G, Mccartan S A & Peace A J ., 2009) Seed dormancy and germination characteristics of common alder (Alnus glutinosa L.) indicate some potential to adapt to climate change in Britain Forestry Commission Research Agency, England. s.571-582
 • ISTA, 1996. International rules for seed testing. Seed Sci. & Technol. (Supplement), 24, 1-335
 • James A, Scharaderand W, & Graves R., 2000. Seed germination and seedling growth of Alnus maritima from its three disjunct populations. Soc. Hort. Sci. 125, 128–134.
 • Kajba D & Gracan J., 2003. Euforgen technical guidelines for genetic conservation and use for Black Alder (Alnus glutinosa). İnternational Plant Genetic Resources İnstitute, Rome, İtaly
 • Kurdali F, Domenach A M & Bardin R., 1990. Alder-Poplar association: Determination of plant nitrogen sources by isotope techniques. Biol. Fert. Soils, 9: 321-329
 • Leishman M R, Wright I J, Moles A T & Westoby M., 2000. The Evolutionary Ecology of Seed Size. In: Seeds: the Ecology of Regeneration in Plant Communities, (Ed. M. Fenner). Pp.31-57
 • MacDonald B., 1999. Practical Woody Plant Propagation For Nursery Growers. Timber Press, Oregon, USA
 • McVean D N., 1955. Ecology of Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 2. Seed distribution and germination. Journal Ecol., 43: 61–71
 • Muller C, Falleri E, Laroppe E & Bonnet-Masimbert M., 1999. Drying and Storage of Prechilled Douglas Fir, Pseudotsuga menziesii, Seeds. Can. J. For. Res. 29(2), 172-177
 • Napier I A & Robbins A M J., 1998. Seed storage in the nursery (Prunus, Alnus and Pinus spp.) Banko Janakari Vol. 1 :13-20
 • Piotto B & Piccini C., 1998. Influence of Pretreatment and Temperature on the Germination of Fraxinus angustifolia. Seeds. Seed Sci. andTech., 26, 799-812
 • Radwan M A & and DeBell D S., 1981. Germination of red alder seed. USDA Res. Note: PNW-370
 • RBG Kew., 2013. Seed Information Database, http://data.kew.org/sid, (Erişim: Mart, 2013)
 • Saatçioğlu F., 1971. Orman Ağacı Tohumları. İÜ Orman Fak. Yay., No: 137, İstanbul
 • Schalin I., 1967. Germination analysis of Alnus incana (L.) Moench and Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Seeds. Oikos, 18: 253-260
 • Schmidt L., 2000) Guide To Handling of Tropical and Subtropical Forest Seed, Danida Forest Seed Centre, Denmark
 • Suszka B, Muller C & Bonnet-Masimbert, M., 1996. Seeds of Forest Broadleaves, From Harvest to Sowing. INRA, France
 • Tarrant R F & Trappe J M., 1971) The role of Alnus in improving the forest environment. Plant and Soil (Spec.Vol.): 335–348
 • Virtanen A I., 1957. Investigations on nitrogen fixation by the alder II. Associated culture of spruce and inoculated alder without combined nitrogen. Physiol. Planta. 10:164-169.
 • Yaltırık F & Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitabı. İ.Ü. Yayın No:4265/465, İstanbul.
 • Yılmaz, M., 2005. Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) Tohumlarının Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar, (Doktora Tezi), İ.Ü. Orman Fakültesi, 175s.
 • Yılmaz M., 2008. Optimum germination temperature, dormancy, and viability of stored non-dormant seeds of Malus trilobata (Poir). C.K. Schneid.,” Seed Science and Technology, 36:747-756
 • Yılmaz M., Ekici F., 2011. Güney Anadolu’da korunması ve değerlendirilmesi gereken önemli bir doğal ağaç türü: doğu kızılağacı (Alnus orientalis Decne.). I. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu, 26-29 Ekim 2011, KSÜ Orman Fakültesi, K.Maraş. s.325-331
 • Yılmaz M., Aslan S., 2013. Azot bağlayarak toprağı zenginleştiren önemli bir doğal türümüz: Türk kızılağacı (Alnus orientalis DECNE.), 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-7 Haziran 2013, Nevşehir, s.173-174.
Primary Language tr
Subjects Forestry
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8250-1882
Author: Mustafa YILMAZ (Primary Author)
Institution: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 111 O 493
Thanks Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (111 O 493) tarafından desteklenmiştir.
Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { agacorman740964, journal = {Ağaç ve Orman}, issn = {2757-5349}, address = {Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi}, publisher = {Bursa Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {1}, pages = {58 - 65}, doi = {}, title = {Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Mustafa} }
APA Yılmaz, M . (2020). Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri . Ağaç ve Orman , 1 (1) , 58-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/agacorman/issue/56136/740964
MLA Yılmaz, M . "Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri" . Ağaç ve Orman 1 (2020 ): 58-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/agacorman/issue/56136/740964>
Chicago Yılmaz, M . "Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri". Ağaç ve Orman 1 (2020 ): 58-65
RIS TY - JOUR T1 - Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri AU - Mustafa Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ağaç ve Orman JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 65 VL - 1 IS - 1 SN - 2757-5349- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ağaç ve Orman Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri %A Mustafa Yılmaz %T Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri %D 2020 %J Ağaç ve Orman %P 2757-5349- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Mustafa . "Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri". Ağaç ve Orman 1 / 1 (July 2020): 58-65 .
AMA Yılmaz M . Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri. TreeFor. 2020; 1(1): 58-65.
Vancouver Yılmaz M . Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri. Ağaç ve Orman. 2020; 1(1): 58-65.
IEEE M. Yılmaz , "Türk kızılağacı (Alnus orientalis Decne.)’nın tohum özellikleri", Ağaç ve Orman, vol. 1, no. 1, pp. 58-65, Jul. 2020