Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-1912 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |


The Journal of Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Tourism, is a double blind peer reviewed journal, aims to publish the scientific papers on tourism and hotel management and published biannually (in June and in December). 

The history of Journal is based on The Journal of Gazi University Faculty of Commerce and Tourism Education, which was published between 1998-2013 and Journal of Gazi University Faculty of Tourism which was published between 2014-2018.  

Submission and review process is conducted on DergiPark information system.


e-mail: turizmdergi@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

ISSN 2687-1912 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |
Cover Image


The Journal of Ankara Hacı Bayram Veli University Faculty of Tourism, is a double blind peer reviewed journal, aims to publish the scientific papers on tourism and hotel management and published biannually (in June and in December). 

The history of Journal is based on The Journal of Gazi University Faculty of Commerce and Tourism Education, which was published between 1998-2013 and Journal of Gazi University Faculty of Tourism which was published between 2014-2018.  

Submission and review process is conducted on DergiPark information system.


e-mail: turizmdergi@hbv.edu.tr

Volume 23 - Issue 1 - Jun 26, 2020
 1. Turizm Geliri Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği (2008-2019)
  Pages 1 - 17
  Erdal ARSLAN , Tuğçe ÇETİNER
 2. Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi
  Pages 18 - 51
  Tuba ŞAHİN ÖREN , Veli Erdinç ÖREN
 3. İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme
  Pages 52 - 77
  Elbeyi PELİT , Faruk GÖKÇE
 4. Seyahat Acentalarının Turist Rehberlerine Yönelik Şikâyetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 78 - 96
  Tolga Fahri ÇAKMAK , Hande AKYURT KURNAZ
 5. Turizm ve Otelcilik ile Aşçılık Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Afyon Meslek Yüksekokulu Örneği
  Pages 97 - 114
  Hümeyra TÖRE BAŞAT , Hatice YILMAZ , Erdal ÖZER
 6. Türkiye’nin Dış Aktif Turizm Gelirlerinin Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahmini
  Pages 115 - 141
  Murat ÇUHADAR
 7. Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri
  Pages 142 - 163
  Özgür DAVRAS
 8. Syrian Refugees’ Integration into Working Life: Qualitative Research in Accommodation and Food & Beverage Enterprises
  Pages 164 - 190
  Güney ÇETİN GÜRKAN , Başak ÖZYURT , Ayşen TUNA , Çağrı SAÇLI , Muharrem TUNA
 9. Zeytinyağı Kültürel Rotalarının Turizm Potansiyeli Açısından Değeri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
  Pages 191 - 210
  Özge BÜYÜK , Emel CAN
 10. Mutfak Personelinin Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 211 - 236
  Abdullah TANRISEVDİ , Selma ATABEY
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-4838 1998-2020
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 2149-0163 1998-2020