Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL TEACHING METHODS I COURSE IN PREPARING STUDENTS TO SPECIAL TEACHING METHODS II COURSE: A CASE STUDY

Year 2017, Volume 17, Issue 1, 231 - 249, 08.04.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304632

Abstract

In this qualitative study, the effect of the program of Special Teaching Methods (STM) I course in preparing students to STM II course, which are both given in an English Language Teacher
Training (ELTT) department at a university situated in western Turkey, was investigated using Patton’s (1978) Utility Focused Evaluation (U-FE). One department administrator, two course instructors, and forty-five students participated in this study. Four main data collection instruments were used; interview with ELTT administrator, interview with ELTT course instructors, student
checklist, and documents. The major findings are that although the program is effective in preparing students with defining the characteristics of learner, teacher, and the context, student motivation, age, proficiency issues, teaching grammar, vocabulary, pronunciation teaching, and assessing student tests, the program seems ineffective in applying classroom management skills, assessing student writings, and developing grammar materials.

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II DERSİNE HAZIRLAMADA ETKİSİ: DURUM ÇALIŞMASI

Year 2017, Volume 17, Issue 1, 231 - 249, 08.04.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304632

Abstract

Bu nitel çalışmada, Türkiye’nin batısında bulunan bir üniversitenin İngilizce öğretmenliği bölümünde okutulan Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin öğrencileri Özel Öğretim Yöntemleri II dersine hazırlamada ne kadar etkili olduğunun Patton’un (1978) Utility Focused Evaluation isimli program değerlendirme yaklaşımı ile değerlendirmesi çalışılmıştır. Bu çalışmaya bir bölüm idarecisi, iki ders öğretim elemanı ve dersleri alan kırk beş öğrenci katılmıştır. Dört ana veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar, bölüm idarecisi mülakatı, ders öğretim elemanları mülakatı, dökümanlar ve öğrenci kontrol listesidir. Bu çalışmanın ana bulguları, Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin öğrencileri öğrenci, öğretmen ve bağlam özelliklerini tanımlama, öğrenci motivasyonu, yaş, yeterlik düzeyleri, dilbilgisi, kelime ve telaffuz öğretimi, ve öğrenci sınavlarını değerlendirme konularında dersi alan öğretmen adaylarını olumlu yönde hazırlarken, sınıf yönetimi, öğrenci yazılarını değerlendirme, ve dilbilgisi materyalleri hazırlamada eksiklikler olduğu ortaya çıkmıştır.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ömer Faruk İpek
0000-0003-1921-3332


Ayşegül Daloğlu
0000-0002-9274-5952

Publication Date April 8, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 17, Issue 1

Cite

APA İpek, Ö. F. & Daloğlu, A. (2017). THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL TEACHING METHODS I COURSE IN PREPARING STUDENTS TO SPECIAL TEACHING METHODS II COURSE: A CASE STUDY . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 231-249 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304632