Year 2018, Volume 18 , Issue 3, Pages 1571 - 1584 2018-10-17

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YAPMAYA İLİŞKİN ALGILARI

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ [1]


Gözlem, diğer Bilimsel Süreç Becerilerinin (BSB) gelişmesini sağlayan en temel beceridir. Bu bakımdan öğrencilerin gözlem yapmaya ilişkin algılarını belirlemek sağlam bir temel için önemlidir. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin gözlem yapmaya ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Nitel yaklaşımın kullanıldığı bu çalışmaya ortaokul seviyesinde toplam 373 öğrenci  (178 kız, 195 erkek) öğrenci katılmıştır. Öncelikle katılımcılardan gözlem ile ilgili çizimler yapmaları daha sonra çizimleri ve gözlem yapma ile ilgili bazı soruları yazılı olarak cevaplamaları istenmiştir. Veri analizi sonucunda katılımcıların gözlem ile ilgili çizimleri makro ve mikro boyut kategorileri altında toplanmıştır. En fazla doğa-çevre ve gökyüzü konularında çizimler yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin gözlem yaparken sadece görme duyusunun kullanıldığına dair yanılgıları ortaya çıkarılmıştır. Bu bakımdan gözlem formları oluşturulmasının öğrencilerin gözlem becerilerini geliştireceği düşünülmektedir.

Bilimsel süreç becerileri, gözlem, ortaokul öğrencileri
 • Ahtee, M., Suomela, L., Juuti, K., Lampiselka, J., & Lavonen, J. (2009). Primary school student teachers’ views about making observations. Nordina, 5(2), 128-141.
 • Akdeniz, A. E. (2005). Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönteminin fen eğitiminde kullanımı. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (Ed. Prof. Dr. Salih Çepni). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ayas, A., Çepni, S., Jhonson D., & Turgut, M.F. (1997). Kimya öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Ankara.
 • Aydoğdu, B. (2016). Bilimsel süreç becerileri. Fen Bilimleri Öğretimi (Ed. Anagün, Ş. S., & Duban, N.). Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Aslan, H., Ertaş Kılıç, H. ve Kılıç, D. (2016). Bilimsel süreç becerileri. Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Eberbach, C., & Crowley, K. (2009). From everyday to scientific observation: how children learn to observe the biologist’s world. Review of Educational Research, 79(1), 39-68.
 • Hakkarainen, O., & Ahtee, M. (2010). Pupils connecting observations and explanations in successive demonstrations. Journal of Baltic Science Education, 9(3), 167-178.
 • Haury, D. L. (2002). Fundamental skills in science: observation.
 • Haslam, F., & Gunstone, R. (1996). Observation in science classes: students’ beliefs about its nature and purpose. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching.
 • Haslam, F., & Gunstone, R. (1996). The influence of teachers on student observation in science classes. Paper presented at the Annual Meeting of the NationalAssociation for Research in Science Teaching (San Diego, CA,April 19-22, 1998).
 • Johnston, J. S. (2009). What does the skill of observation look like in young children? International Journal of Science Education, 31(18), 2511-2525.
 • Kohlhauf, L., Rutke, U., & Neuhaus, B. (2011). Influence of previous knowledge, language skills and domain-specific interest on observation competency. Journal of Science and Education Technology, 20, 667-678.
 • Lederman, J. S., Lederman, N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A., & Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of learners’ understandings about scientific inquiry-the views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 65-83.
 • Lee, H-J., Lee, G-K., & Kwon, Y-J. (2010). A study on observation knowledge generation using the scientific observation strategy in 6th grade students. Journal of Korea Association Science Education, 30(1), 13-26.
 • Martin-Hansen, L. (2002). Defining inquiry. The Science Teacher, 69(2), 34-37.
 • MEB-TTKB. (2006). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB-TTKB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB-TTKB (2017). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nakhleh, M. B., & Krajcik, J. S. (1994). Influence of levels of information as presented by different technologies on students’ understanding of acid, base, and pH concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31(10), 1077-1096.
 • Oğuz-Ünver, A. ve Yürümezoğlu, K. (2009). Bilim eğitiminde gözlemin gücünü geliştirmek için bir öğretim stratejisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 105‐119.
 • Otslund, K. L. (1992). Science process skills: assessing hands on student performance. New York, Addison-Wesley.
 • Saçkes, M., McCormick Smith, M., & Cabe Trundle, K. (2016) US and Turkish preschoolers’ observational knowledge of astronomy. International Journal of Science Education, 38(1), 116-129.
 • Sterling, D. R. (2006). A change in seasons: increasing student observation skills. Science Scope, 30(1), 24-29.
 • Trowbridge, J. E., & Wandersee, J. H. (2000). Observation rubrics in science assessment (Ed. J. J. Mintzes, J. H. Wandersee, & J. D. Novak), Assessing Science Understanding. San Diego: Academic Press.
 • Young, T., & Bender-Slack, D. (2011). Scaffolding pre-service teachers' observations: eye on the future. Teaching Education, 22(3), 325-337.
 • YÖK Dünya Bankası. (1997). İlköğretim fen öğretimi. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Yürümezoğlu, K. (2006). Changing interpretations of the scientific observation: Observations without seeing. Sci Utopia 12(145), 44-47.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ

Dates

Publication Date : October 17, 2018

APA Koyunlu Ünlü, Z . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YAPMAYA İLİŞKİN ALGILARI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 1571-1584 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.39790-471489