Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Academic Self-Efficacy Beliefs of Prospective Primary School Teachers

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 15 - 28, 01.12.2012

Abstract

The purpose of this study is to put forward the academic self-efficacy beliefs in prospective primary school teachers and investigate whether or not they tend to change according to diverse variables. The study group consists of 148 prospective primary school teachers at the Education Faculty of Dumlupinar University. “The Academic Self-Efficacy Scale”, which was originally developed by Jerusalem and Schwarzer (1981) and adapted to Turkish by Yılmaz, Gürçay and Ekici (2007) was used as the data collection instrument. Descriptive statistics, t- testing, one-way variance analysis, Scheffe test, Kruskal Wallis’s H test and Mann Whitney’s U test were employed for analyzing data obtained. Based on findings of this study, the academic self-efficacy beliefs of prospective primary school teachers generally retain a high level. The prospective teachers tend to believe at higher levels that they would attain success, to the extent that they prepare well for their exams. On the other hand, self-efficacy beliefs for achieving success in each and every exam they take retain a lower level. The academic self-efficacy beliefs of prospective primary school teachers exhibit a significant difference by such variables as age, level of grade, thoughts for becoming a teacher after taking and passing KPSS (Public Servant Selection Test). The academic self-sufficiency beliefs of prospective class teachers of or above twenty-two years of age are at significantly higher levels than those of prospective teachers in an age range of 20-21. 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 15 - 28, 01.12.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançlarını ortaya koymak ve bu inançların çeşitli değişkenlerine göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 148 Sınıf Öğretmenliği öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen; Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılan “Akademik Öz yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t testi, varyans analizi, Scheffe testi, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları genel olarak yüksek düzeydedir. Öğretmen adayları, sınavlara yeterince hazırlandıklarında başarılı olacaklarına daha yüksek düzeyde inanmaktadırlar. Her sınavda başarılı olabileceklerine ilişkin öz yeterlik inançları ise, daha alt düzeydedir. Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları; yaş, sınıf düzeyi, KPSS’ye girip öğretmen olma düşüncesi gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermektedir. Yirmiiki yaş ve üstündeki sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları, 20-21 yaşlarındaki öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarından anlamlı olarak daha yüksek düzeydedir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Aytunga OĞUZ This is me

Publication Date December 1, 2012
Application Date April 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ajesi18740, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2012}, volume = {2}, number = {2}, pages = {15 - 28}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları}, key = {cite}, author = {Oğuz, Aytunga} }
APA Oğuz, A. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 2 (2) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1527/18740
MLA Oğuz, A. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2012 ): 15-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1527/18740>
Chicago Oğuz, A. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları". Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2012 ): 15-28
RIS TY - JOUR T1 - Academic Self-Efficacy Beliefs of Prospective Primary School Teachers AU - Aytunga Oğuz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 28 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları %A Aytunga Oğuz %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları %D 2012 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Oğuz, Aytunga . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları". Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 / 2 (December 2012): 15-28 .
AMA Oğuz A. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları. AJESI. 2012; 2(2): 15-28.
Vancouver Oğuz A. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2012; 2(2): 15-28.
IEEE A. Oğuz , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik İnançları", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 2, no. 2, pp. 15-28, Dec. 2012