Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 43 - 60, 01.12.2012

Abstract

Türkiye’de etkileşimli tahtalar bağlamında öğrenme teknolojilerinin geliştirilmesine dönük kapsamlı planlamaların yapılıyor olmasından hareketle, ilköğretim öğrencilerinin etkileşimli tahtaların öğrenme ortamlarında kullanımına dönük tutum ve düşüncelerinin ölçülmesini sağlayacak ölçme araçlarına ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin eğitim ortamlarında etkileşimli (akıllı) tahta kullanımına karşı tutumlarını belirlemek için kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu betimsel araştırmada kesitsel araştırma düzeni kullanılmıştır. Araştırmada Kırıkkale il merkezinde yer alan bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 233 öğrenciden (% 45,9 kız, % 54,1 erkek; yaş ortalaması: 13,6; ss:1,04; % 42,9 6 sınıf öğrencisi % 57,1 7 sınıf öğrencisi) elde edilen veriler kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi, ölçeğin üç faktörlü bir yapıda olduğunu (24 madde ve açıklanan varyans % 47.95) ortaya koymuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise ölçeğin iyilik uyum indekslerinin model ile uyumlu olduğunu göstermektedir (X 2 /sd: 2,01; GFI .94, AGFI .92, CFI .95, NFI .91, NNFI .95; RMR .06 ve RMSEA.06). Çalışmanın sonucunda geliştirilen ölçme aracının ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme ortamlarında etkileşimli tahta kullanımına karşı tutumlarını ölçmek için kullanılabileceği öngörülmüştür. Bulgular ilgili alanyazın bağlamında tartışılmıştır.

The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use

Year 2012, Volume 2, Issue 2, 43 - 60, 01.12.2012

Abstract

The launch of innovative educational technology projects has led the incorporation of interactive whiteboards (IWB) into the Turkish educational settings. This study aimed to develop an attitude scale toward interactive whiteboard use in educational settings. A sequential exploratory mixed model was followed throughout the data gathering and analyses periods. The data obtained from 233 students (of which 45.9 % females and 54.1 % males with a 13.6 average of years) attending 6th and 7th grades of a primary school in Kırıkkale was exploited to determine the psychometric features of the interactive whiteboard attitude scale. The exploratory factor analyses revealed that the scale involves 24 items within three factors. The explained variance was calculated as 47.95%. The results of a further confirmatory factor analysis pointed out that the good fit indexes of the scale is in accordance with the model (X 2 /sd: 2.01; GFI .94, AGFI .92, CFI .95, NFI .91, NNFI .95; RMR .06 and RMSEA.06). The results of the exploratory and confirmatory factor analyses revealed that the interactive whiteboard attitude scale is eligible to measure attitudes of 6th and 7th graders toward interactive whiteboard use in education. The findings were elaborated within the scope of the previous research.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Serkan CELİK This is me


Hasan ATAK This is me

Publication Date December 1, 2012
Application Date April 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ajesi18742, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2012}, volume = {2}, number = {2}, pages = {43 - 60}, title = {Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Celik, Serkan and Atak, Hasan} }
APA Celik, S. & Atak, H. (2012). Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 2 (2) , 43-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1527/18742
MLA Celik, S. , Atak, H. "Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2012 ): 43-60 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/1527/18742>
Chicago Celik, S. , Atak, H. "Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (2012 ): 43-60
RIS TY - JOUR T1 - The Validity and Reliability Study of Interactive Whiteboard Use AU - Serkan Celik, Hasan Atak Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 60 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Serkan Celik , Hasan Atak %T Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2012 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Celik, Serkan , Atak, Hasan . "Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 / 2 (December 2012): 43-60 .
AMA Celik S. , Atak H. Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. AJESI. 2012; 2(2): 43-60.
Vancouver Celik S. , Atak H. Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2012; 2(2): 43-60.
IEEE S. Celik and H. Atak , "Etkileşimli Tahta Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 2, no. 2, pp. 43-60, Dec. 2012