Anadolu Journal of Educational Sciences International
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4014 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Anadolu University | dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi


Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) was first published in 2011 by Anadolu University Graduate School of Educational Sciences. The journal is published biannually, in January and July.

AJESI is published in Turkey and it is indexed and scanned by TR Index, SOBIAD, CiteFactor, Google Scholar, and Crossref.

Anadolu Journal of Educational Sciences International

ISSN 2146-4014 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Anadolu University | dergipark.org.tr/tr/pub/ajesi
Cover Image


Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI) was first published in 2011 by Anadolu University Graduate School of Educational Sciences. The journal is published biannually, in January and July.

AJESI is published in Turkey and it is indexed and scanned by TR Index, SOBIAD, CiteFactor, Google Scholar, and Crossref.

Volume 10 - Issue 2 - Jul 30, 2020
 1. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Geometri Konularına Bakışları
  Pages 856 - 870
  Yasemin DERİNGÖL
 2. Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği’nin Ergenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi
  Pages 871 - 886
  Burcu KARAŞAR , Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
 3. Öğretmen Adaylarının Bilimsel Hikâye Oluşturma Sürecinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında İncelenmesi
  Pages 887 - 909
  Zeynep YURTSEVEN AVCI , Munise SEÇKİN KAPUCU
 4. Türk Filmlerinde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi
  Pages 910 - 929
  Orhan ÜNAL
 5. Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Ev İçi Becerilerinin Öğretiminde Aile Eğitimi Programının Etkililiği
  Pages 930 - 957
  Funda ULUGÖL , Atilla CAVKAYTAR
 6. Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Çevrimiçi Akademik Yardım Arama Davranışları ve Başarı Yönelimleri
  Pages 958 - 972
  Hasan UÇAR
 7. Çocukların Eşit Paylaşım Davranışının Mantıksal Düşünme Becerileriyle İlişkisi
  Pages 973 - 988
  Derya CAN , Veli CAN
 8. Yabancı Dil Almanca Öğrencilerinin Okuma Becerileri Dersinde Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejilerine İlişkin Görüşleri
  Pages 989 - 1003
  Şerife ÇELİKKAYA , Şengül BALKAYA
 9. Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Pages 1004 - 1016
  Behiye ARABACIOĞLU
 10. Bilgisayar Programlama Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1017 - 1040
  Murat EKİCİ , Murat ÇINAR
 11. Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Liderliğinin, Öğretmenlerin Olumsuz Tutum ve Davranışlarıyla İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 1041 - 1065
  Yılmaz SARIER , Şengül UYSAL
 12. Animasyon Destekli Bilişim Değerleri Eğitiminin Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi
  Pages 1066 - 1091
  Berkay ÇELİK , Kerim GUNDOGDU
 13. L’Utilisation des Comptines dans L’Apprentissage Précoce d’Une Langue Étrangère: Exemples d’Exploitation
  Pages 1092 - 1114
  Zühre YILMAZ GÜNGÖR
Indexes and Platforms