Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 78 - 137, 30.08.2018

Abstract

References

 • Açıkgöz, Namık(1991).”Kahve Etrafında Teşekkül Eden Kamuoyu”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(1):1-27.
 • Aksoy, Hasan(1986).” Münazara”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.6. İstanbul. Dergâh Yay. 469.Aksoyak, İ. Hakkı(2013).”Fazlî, Vardarlı Fazlî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=93. [Erişim Tarihi: 07.08.2018]
 • Aksoyak, İ. Hakkı(2016).14. yy.’dan 19.yy.’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler. Ankara: Grafiker Yayınları. 223-243.
 • Diriöz, Meserret(1980). “Türk Edebiyatında Münazara”. Millî Kültür. 2(1):22.
 • Fazlî-i Vardarî. Mahzenü’l-Esrâr. DTCF Ktp. İsmail Saib I. Nu. 1422. Vr. 28.
 • Kürkçüoğlu, Kemal Edip(hzl.).(1995). Fuzulî Beng ü Bâde. İstanbul. Maarif Vekaleti Yay.
 • Levend, Agâh Sırrı(1988). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: TTK Yay.140-141.
 • Özkan, F. Hakan(1997). Şabanzade Mehmed Muhteşem: Münazara-i Tığ u Kalem. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Ünver, İsmail(1986). “Mesnevi”. Türk Dili-Türk Şiiri Özel Sayısı II-Divan Şiiri. 415-416-417:433-437.

XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 78 - 137, 30.08.2018

Abstract

Bu makalenin konusunu 17. Yüz yıl şairi Vardarlı Fazlî’nin Mahzenü’l-Esrâr (DÀfi'ü’l-Hüzn) Mesnevisi oluşturmaktadır. Fazlî’nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yer almaz. Fazlî’nin edebiyat tarihine dâhil edilmesini sağlayan tek eseri Mahzenü’l-Esrâr isimli mesnevisidir. Eserin bilinen tek nüshası DTCF Ktp. İsmail Saib I. nu:1422’de kayıtlıdır. Fazlî, eserini 1636-37 yılında yazmıştır. Aruzun “fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbı ile yazılan eser toplam yedi yüz atmış dört beyittir. Fazlî, eserinin bir adının Mahzenü’l-Esrâr diğer adının ise Dâfiü’l-Hüzn olduğunu belirtir.

Mahzenü’l-Esrâr’ın giriş bölümünde tevhit, münacat ve naat konulu beyitler yer alır. Daha sonra şair on iki imamdan bahseder ve onlara olan bağlılığını bildirir. Bu bölümlerden sonra eserin konusunu oluşturan bölüme geçilir. Eserin konusu keyif verici maddeler Esrar, Beng, Falûniyyâ, Kahve, Bâde, Şarap ve Boza’nın münazarası şeklindedir. Her madde kendini tanıtma ve diğerlerinden üstün olduğunu kanıtlama gayreti içindedir. Dil ve edebiyat açısından zengin olan Mahzenü’l-Esrâr’da dönemin bazı sosyal olayları da yer almaktadır. Bu makalede Mahzenü’l-Esrâr’ın çeviri yazı metni neşredilecektir. 

References

 • Açıkgöz, Namık(1991).”Kahve Etrafında Teşekkül Eden Kamuoyu”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(1):1-27.
 • Aksoy, Hasan(1986).” Münazara”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.6. İstanbul. Dergâh Yay. 469.Aksoyak, İ. Hakkı(2013).”Fazlî, Vardarlı Fazlî”. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=93. [Erişim Tarihi: 07.08.2018]
 • Aksoyak, İ. Hakkı(2016).14. yy.’dan 19.yy.’a Anadolu ve Rumeli’de Yazılmış Türkçe Edebî Metinler Üzerine Söylenmemiş Sözler. Ankara: Grafiker Yayınları. 223-243.
 • Diriöz, Meserret(1980). “Türk Edebiyatında Münazara”. Millî Kültür. 2(1):22.
 • Fazlî-i Vardarî. Mahzenü’l-Esrâr. DTCF Ktp. İsmail Saib I. Nu. 1422. Vr. 28.
 • Kürkçüoğlu, Kemal Edip(hzl.).(1995). Fuzulî Beng ü Bâde. İstanbul. Maarif Vekaleti Yay.
 • Levend, Agâh Sırrı(1988). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: TTK Yay.140-141.
 • Özkan, F. Hakan(1997). Şabanzade Mehmed Muhteşem: Münazara-i Tığ u Kalem. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
 • Ünver, İsmail(1986). “Mesnevi”. Türk Dili-Türk Şiiri Özel Sayısı II-Divan Şiiri. 415-416-417:433-437.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

İsmail Hakkı AKSOYAK>
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0003-4834-5254
Türkiye

Publication Date August 30, 2018
Submission Date August 15, 2018
Acceptance Date August 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { akaded453765, journal = {Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi}, issn = {2618-6349}, eissn = {2618-6349}, address = {adeddergi@gmail.com}, publisher = {Mehmet ÖZDEMİR}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {78 - 137}, title = {XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi}, key = {cite}, author = {Aksoyak, İsmail Hakkı} }
APA Aksoyak, İ. H. (2018). XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 2 (2) , 78-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akaded/issue/38961/453765
MLA Aksoyak, İ. H. "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi" . Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 2 (2018 ): 78-137 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akaded/issue/38961/453765>
Chicago Aksoyak, İ. H. "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 2 (2018 ): 78-137
RIS TY - JOUR T1 - XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi AU - İsmail HakkıAksoyak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 137 VL - 2 IS - 2 SN - 2618-6349-2618-6349 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi %A İsmail Hakkı Aksoyak %T XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi %D 2018 %J Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi %P 2618-6349-2618-6349 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Aksoyak, İsmail Hakkı . "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 2 / 2 (August 2018): 78-137 .
AMA Aksoyak İ. H. XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi. ADED. 2018; 2(2): 78-137.
Vancouver Aksoyak İ. H. XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. 2018; 2(2): 78-137.
IEEE İ. H. Aksoyak , "XVII. Yüzyıl Şairlerinden Vardarlı Fazlî’nin Mahzenül’l-Esrâr (Dâfi‘ü’l-Hüzn) Mesnevisi", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 78-137, Aug. 2018

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.