Year 2021, Volume , Issue 12, Pages 1 - 11 2021-04-28

BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ
Bauhaus Typography Effects on Graphic Design on The Axis of The World and in Turkey

Gonca SÖNMEZ [1]


Geçmişten günümüze uluslararası tasarım anlayışı zamanla değişime uğramış, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte sanat ve tasarım alanında yenilikler yapılmıştır. 1900’lü yılların başında ise endüstrileşmenin hızla artmasının getirdiği zorluklarla baş edebilmek için sanatçı ve zanaatkârların endüstri ile iş birliği yapması gerekliliği doğmuştur. Bu iş birliğinin bir sonucu olarak Bauhaus Okulu ortaya çıkmıştır. Okul, dönemin sanatçılarının çalışmalarında sadece güzellik kaygısı duymalarını değil aynı zamanda bu çalışmaların işlevsel ve seri üretime dayanabilecek seviyede olmalarını da desteklemektedir. Böylece dönemin sanatçıları biçimin işlevi takip ettiği bir tasarım yaklaşımını benimsemişlerdir. Bu durum tüm dünyada merak uyandırmıştır. Grafik tasarım alanında önemli bir yere sahip olan Tipografi ise bu iş birliğinin önemli bir parçası olarak yer almıştır. Dönemin Tipografisi süslü, Alman Blackletter harflerinden uzaklaşarak okunabilirliğe önem veren, iletişim odaklı, endüstrileşme ve teknolojiyle uyumlu, günümüz Modern Tipografi anlayışının ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda Bauhaus Tipografisinin Dünya ve Türkiye ekseninde grafik tasarıma etkisi araştırılmıştır.
International design understanding has changed over time from past to today, and with the development of technology, many innovations have been made in the field of art and design. In the early 1900s, It was necessary for artists and craftsmen to cooperate with the industry in order to cope with the difficulties caused by the rapid increase of industrialization. As a result of this cooperation, the Bauhaus School has emerged. It supported not only the beauty concerns in the works of the artists, but also the functionality of these works. Thus, the artists of the period of time adopted a design approach in which the form follows the function. This situation aroused curiosity all over the world. Typography, which has an important place in graphic design, has been an important part of this cooperation. The typography of the period, by getting away from the ornate German Blackletter letters, pioneered to the emergence of today's modern typography understanding which is readable, communication-oriented, compatible with industrialization and technology. For these purposes, Bauhaus Typography effects on graphic design on the axis of the World and in Turkey have been investigated.
 • ANTMEN, A. (2008), 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar*, İstanbul: *Sel Yayıncılık.
 • BECER, E. (2007), Modern Sanat ve Yeni Tipografi, İstanbul: Dost Kitabevi.
 • BULAT, S., BULAT, M. (2014), Bauhaus Tasarım Okulu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 105-120.
 • ESEN, E., KOCA, D. (2018), Basic Design Education and Bauhaus, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8 (1), 37-44.
 • FORGACS, E. (2017), Bauhaus 1919-1913, çeviren: Alp Tümertekin, İstanbul: Janus Yayıncılık.
 • FORGACS, E. (1995), The Bauhaus Idea and Bauhaus Politics, Budapeşte: Central European University Press.
 • KANMAZ, E. (2015), Bir Eğitim Kurumu Olarak Bauhaus’un Günümüz Görsel Tasarımına Getirileri, Journal of Educational Science Dergisi 3 (4), 117-136.
 • KUPFERSCHMID, I. (2010), True Type of the Bauhaus, 5 Nisan 2020 tarihinde https://fontinuse.com/uses/5/ typefaces-at-the-bauhaus adresinden alındı.
 • KURTCU, F. (2019), 20. Yüzyıl Modernizmi Tipografi’de İçerik ve Biçim İlişkisi, Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi 6 (1), 89-110.
 • LIM, M. (2018), The questioned value of capital letters, 5 Nisan 2020 tarihinde https://www.printmag.com//uncategorized/the-questioned-value-of-capital-letters adresinden alındı.
 • MİJKSENAAR, P. (1997), Visual Function: An Introduction to Information Design, Rotterdam: 010 Publishers.
 • MORIARTY, A. (2016), The Modern Letter- The Best of the Bauhaus Typography, 15 Nisan 2020 tarihinde https://www.widewalls.ch/bauhaus-typography/ adresinden alındı.
 • RYAN, D. (2001), Letter Perfect: The Art of Modernist Typography. 1896-195. Kaliforniya: Pomegranate Communications
 • SPENCER, H. (2004), Pioneers of Modern Typography, London-Cambridge: The MIT Press TURANİ, A. (1983), Dünya Sanat Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi URL 1: https://www.timetoast.com/timelines/laszlo-moholy-nagy-0926c647-8bc0-465a-b671-9bddaaae8636 Erişim Tarihi: 30.04.2020
 • URL 2: https://www.harvardartmuseums.org/tour/the-bauhaus/slide/6439 Erişim Tarihi: 30.04.2020
 • URL 3: https://collection.cooperhewitt.org/exhibitions/2318800172//large-print?pt=18 Erişim Tarihi: 30.04.2020
 • URL 4: https://fanettemellier.com/en/project/play 01.05.2020
 • URL 5: https://www.maltepe.edu.tr/tr/turkiye-de-bir-bauhaus-ekolu--devlet-tatbiki-guzel-sanatlar-yuksek-okulu-ndan- sanatcilar-sergisi Erişim Tarihi: 05.05.2020
 • URL 6: http://www.bauhaus-imaginista.org/editions/5/moving-away Erişim Tarihi: 08.06.2020
 • URL 7: http://www.mimarizm.com/haberler/gundem/bauhaus-100-tr-yayinlandi_131179 ErişimTarihi: 09.06.2020
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-9636-4831
Author: Gonca SÖNMEZ (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 28, 2021

Bibtex @research article { akademiksanat761260, journal = {Akademik Sanat}, issn = {2458-8776}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Sönmez, Gonca} }
APA Sönmez, G . (2021). BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ . Akademik Sanat , (12) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akademiksanat/issue/62192/761260
MLA Sönmez, G . "BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ" . Akademik Sanat (2021 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akademiksanat/issue/62192/761260>
Chicago Sönmez, G . "BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ". Akademik Sanat (2021 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ AU - Gonca Sönmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Akademik Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - IS - 12 SN - 2458-8776- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik Sanat BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ %A Gonca Sönmez %T BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ %D 2021 %J Akademik Sanat %P 2458-8776- %V %N 12 %R %U
ISNAD Sönmez, Gonca . "BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ". Akademik Sanat / 12 (April 2021): 1-11 .
AMA Sönmez G . BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ. Akademik Sanat. 2021; (12): 1-11.
Vancouver Sönmez G . BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ. Akademik Sanat. 2021; (12): 1-11.
IEEE G. Sönmez , "BAUHAUS TİPOGRAFİSİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE EKSENİNDE GRAFİK TASARIMA ETKİSİ", Akademik Sanat, no. 12, pp. 1-11, Apr. 2021