PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Türk Minyatür Sanatının Gelişiminde Dinin (İslamiyetin) Etkisi

Year 2012, Volume 5, Issue 9, 0 - 0, 08.03.2012

Abstract

       Türk resim sanatının oluşmasında dinin etkisi göz ardı edilemez. Uzun süre göçer yaşantısını sürdüren Türk dilli halklar yerleşik yaşantıya geçmelerinden önceki ve sonraki hayatları boyunca kendi Şaman inançlarından sonra Asya'nın bütün büyük dinlerini Budizm'i, Manihaizm'i, Hıristiyanlığı, Yahudiliği ve en büyük boyutta da İslamiyet'i seçmişler ve bütün bu dinlerin etkisini sanatlarında yaşamışlardır. Sanatsal yaratılarında özellikle de resim ve tasvir sanatlarında bu dinsel devinimlerin etkisi rahatça görülebilmektedir. Türkler bağlı oldukları dinin ve yaşadıkları çevre-kültürün verileri doğrultusunda sanatsal üretimlerini yapmışlardır.  Özellikle de dinsel yasaklar veya güdülenmeler, sanatın şekillenmesinde, kendine uygun açılımlar sağlayacak yol bulmasında çok etkili olmuştur.

    Arap ordularının Anadolu, Afrika ve Ön Asya'yı istilası ile İslamiyet ile tanışan Türkler bu dini seçtikten sonra kendi geleneklerini devam ettirmekle beraber İslam'ın getirdiği çerçeve içerisinde sanatsal üretimlerini şekillendirmişlerdir. Türk minyatür sanatı da bu süreçte İslam dininin etkisi altında şekillenmiştir. Fakat bu etkiyi anlamak için İslam dininin resim konusuna bakışını incelemek gerekir. Bundan dolayı bu bildiride İslam'da resim yasağı sorunsalı ele alınmıştır.

Year 2012, Volume 5, Issue 9, 0 - 0, 08.03.2012

Abstract

Details

Journal Section Akdeniz Sanat Dergisi
Authors

Serkan İLDEN
0000-0002-9347-3733

Publication Date March 8, 2012
Application Date December 7, 2014
Acceptance Date September 27, 2021
Published in Issue Year 2012, Volume 5, Issue 9

Cite

APA İlden, S. (2012). Türk Minyatür Sanatının Gelişiminde Dinin (İslamiyetin) Etkisi . Akdeniz Sanat , 5 (9) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akdenizsanat/issue/27656/291514

For the issue of Jaunary 2020, last date of submission is November 1. To this date, you can submit your papers via Dergipark.