Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 51 - 64 2019-06-28

Why Does The Problem Of Evil Not Prevent Faith?
Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?

Zeki Özcan [1] , Tuğba Çam [2]


The problem of evil is one of the most striking problems of philosophy. The conflict between God’s eternal goodness and also infinite power and the evil in the world has always left a question mark. There are three general types of evil, natural, moral and metaphysical. To defend God against all kinds of evil, a variety of theodolites and defenses have been made so far. Nevertheless, because of the problem of evil, there are many people who deny or doubt God. For the effort to reconcile God with evil has never come to the convincing level.

In this study, we will talk about the nature, scope and types of evil and the powerful problem of evil problems that have been proposed so far, as well as the herodism and defense attempts to solve this problem. But the main difference of this study is to indicate why the problem of evil cannot be solved and to show that this problem does not prevent the faith.

Kötülük problemi, felsefenin en dikkat çeken problemlerinden biridir. Tanrı’nın sonsuz iyiliği ve sonsuz gücüyle, dünyadaki kötülüklerin bağdaşmaması insanlarda hep bir soru işareti bırakmıştır. Kötülüğün doğal, ahlaki ve metafizik olmak üzere üç genel türü vardır. Kötülüğün her çeşidine karşı Tanrı’yı savunmak için bugüne kadar çok çeşitli teodiseler ve savunmalar geliştirilmiştir. Yine de kötülük probleminden dolayı Tanrı’yı inkar eden ya da şüpheye düşen çok insan olmaktadır. Zira, Tanrı’yla kötülüğü uzlaştırma çabası ikna edici seviyeye hiçbir zaman gelememiştir. 

 

Biz, bu çalışmada hem kötülüğün mahiyetinden, kapsamından ve türlerinden hem şimdiye kadar öne sürülmüş güçlü kötülük problemi versiyonlarından hem de bu problemi çözmeye çalışan teodise ve savunma girişimlerinden bahsedeceğiz. Fakat bu çalışmanın asıl farkı, kötülük probleminin neden çözülemediğini belirtmek ve bu problemin iman etmeye engel olmadığını göstermektir.

 

 • Akdemir, Ferhat. Korkunç Kötülükler ve Tanrı. Ankara: Elis Yayınları, 2017.
 • Aydın, Mehmet S. Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.
 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Ansiklopedisi : Kavramlar ve Akımlar. 9 Cilt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989.
 • Heinemann, Fritz. Günümüzde Felsefe Disiplinleri. Trc. Doğan Özlem. İstanbul: Ara Yayıncılık, 1990.
 • Hick, John. Evil and the God of Love. London: Macmillan, 1985.
 • Hume, David. Dialogues Concerning Natural Religion. Ed. Henry Aiken. New York: Hafner Press, 1948.
 • Hume, David. Din Üstüne. Trc. Mete Tunçay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979.
 • Kollektif. Din Felsefesi El Kitabı. Ed. Recep Kılıç - Mehmet Sait Reçber. Ankara: Grafiker Yayınları, 2014.
 • Manafov, Rafiz. John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.
 • Neiman, Susan. Modern Düşüncede Kötülük: Alternatif Bir Felsefe Tarihi. Trc. Ayhan Sargüney. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2006.
 • Swinburne, Richard. Tanrı Var Mı? Trc. Muhsin Akbaş. Bursa: Arasta Yayınları, 2001.
 • Werner, Charles. Kötülük Problemi. Trc. Sedat Umran. 1. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2000.
 • Yaran, Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise. Konya: Vadi Yayınları, 1997.
 • Yasa, Metin. Tanrı ve Kötülük. 2. Bs. Ankara: Elis Yayınları, 2014. Web Adresleri
 • Felsefe, “Felsefe Nedir, Felsefenin Anlamı Nedir?”, http://www.felsefe.gen.tr/felsefeye_giris/felsefe_nedir_felsefenin_anlami_nedir.asp , (14.01.2019) Düşünbil Portal, “Tanrıbilim ve kötülük problemi”, https://dusunbil.com/tanribilim-ve-kotuluk-problemi/ , (13.01.2019).
 • Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=208199 , (10.01.2019).
Primary Language tr
Subjects Philosophy
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3805-3875
Author: Zeki Özcan (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN FELSEFESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9053-9397
Author: Tuğba Çam (Primary Author)
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN FELSEFESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @research article { akid573236, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4785}, address = {A.K.Ü. İslami İlimler Fakültesi Ahmet Karahisari İlahiyat Kampüsü Şuhut Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {51 - 64}, doi = {}, title = {Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?}, key = {cite}, author = {Özcan, Zeki and Çam, Tuğba} }
APA Özcan, Z , Çam, T . (2019). Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 51-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akid/issue/46489/573236
MLA Özcan, Z , Çam, T . "Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 (2019 ): 51-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akid/issue/46489/573236>
Chicago Özcan, Z , Çam, T . "Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 (2019 ): 51-64
RIS TY - JOUR T1 - Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir? AU - Zeki Özcan , Tuğba Çam Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 64 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-4785 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir? %A Zeki Özcan , Tuğba Çam %T Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir? %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi %P -2667-4785 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Özcan, Zeki , Çam, Tuğba . "Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2019): 51-64 .
AMA Özcan Z , Çam T . Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?. AKİD. 2019; 2(1): 51-64.
Vancouver Özcan Z , Çam T . Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2019; 2(1): 64-51.