Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 51 - 64, 28.06.2019

Öz

Kötülük
problemi, felsefenin en dikkat çeken problemlerinden biridir. Tanrı’nın sonsuz
iyiliği ve sonsuz gücüyle, dünyadaki kötülüklerin bağdaşmaması insanlarda hep
bir soru işareti bırakmıştır. Kötülüğün doğal, ahlaki ve metafizik olmak üzere
üç genel türü vardır. Kötülüğün her çeşidine karşı Tanrı’yı savunmak için
bugüne kadar çok çeşitli teodiseler ve savunmalar geliştirilmiştir. Yine de
kötülük probleminden dolayı Tanrı’yı inkar eden ya da şüpheye düşen çok insan
olmaktadır. Zira, Tanrı’yla kötülüğü uzlaştırma çabası ikna edici seviyeye
hiçbir zaman gelememiştir.  Biz,
bu çalışmada hem kötülüğün mahiyetinden, kapsamından ve türlerinden hem şimdiye
kadar öne sürülmüş güçlü kötülük problemi versiyonlarından hem de bu problemi
çözmeye çalışan teodise ve savunma girişimlerinden bahsedeceğiz. Fakat bu
çalışmanın asıl farkı, kötülük probleminin neden çözülemediğini belirtmek ve bu
problemin iman etmeye engel olmadığını göstermektir. 

Kaynakça

 • Akdemir, Ferhat. Korkunç Kötülükler ve Tanrı. Ankara: Elis Yayınları, 2017.
 • Aydın, Mehmet S. Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.
 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Ansiklopedisi : Kavramlar ve Akımlar. 9 Cilt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989.
 • Heinemann, Fritz. Günümüzde Felsefe Disiplinleri. Trc. Doğan Özlem. İstanbul: Ara Yayıncılık, 1990.
 • Hick, John. Evil and the God of Love. London: Macmillan, 1985.
 • Hume, David. Dialogues Concerning Natural Religion. Ed. Henry Aiken. New York: Hafner Press, 1948.
 • Hume, David. Din Üstüne. Trc. Mete Tunçay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979.
 • Kollektif. Din Felsefesi El Kitabı. Ed. Recep Kılıç - Mehmet Sait Reçber. Ankara: Grafiker Yayınları, 2014.
 • Manafov, Rafiz. John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.
 • Neiman, Susan. Modern Düşüncede Kötülük: Alternatif Bir Felsefe Tarihi. Trc. Ayhan Sargüney. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2006.
 • Swinburne, Richard. Tanrı Var Mı? Trc. Muhsin Akbaş. Bursa: Arasta Yayınları, 2001.
 • Werner, Charles. Kötülük Problemi. Trc. Sedat Umran. 1. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2000.
 • Yaran, Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise. Konya: Vadi Yayınları, 1997.
 • Yasa, Metin. Tanrı ve Kötülük. 2. Bs. Ankara: Elis Yayınları, 2014. Web Adresleri
 • Felsefe, “Felsefe Nedir, Felsefenin Anlamı Nedir?”, http://www.felsefe.gen.tr/felsefeye_giris/felsefe_nedir_felsefenin_anlami_nedir.asp , (14.01.2019) Düşünbil Portal, “Tanrıbilim ve kötülük problemi”, https://dusunbil.com/tanribilim-ve-kotuluk-problemi/ , (13.01.2019).
 • Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=208199 , (10.01.2019).

Why Does The Problem Of Evil Not Prevent Faith?

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 51 - 64, 28.06.2019

Öz

The problem of evil is one of the most striking problems of
philosophy. The conflict between God’s eternal goodness and also infinite power
and the evil in the world has always left a question mark. There are three
general types of evil, natural, moral and metaphysical. To defend God against
all kinds of evil, a variety of theodolites and defenses have been made so far.
Nevertheless, because of the problem of evil, there are many people who deny or
doubt God. For the effort to reconcile God with evil has never come to the
convincing level.In this study, we will talk about the nature, scope and
types of evil and the powerful problem of evil problems that have been proposed
so far, as well as the herodism and defense attempts to solve this problem. But
the main difference of this study is to indicate why the problem of evil cannot
be solved and to show that this problem does not prevent the faith.

Kaynakça

 • Akdemir, Ferhat. Korkunç Kötülükler ve Tanrı. Ankara: Elis Yayınları, 2017.
 • Aydın, Mehmet S. Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.
 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Ansiklopedisi : Kavramlar ve Akımlar. 9 Cilt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Hançerlioğlu, Orhan. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989.
 • Heinemann, Fritz. Günümüzde Felsefe Disiplinleri. Trc. Doğan Özlem. İstanbul: Ara Yayıncılık, 1990.
 • Hick, John. Evil and the God of Love. London: Macmillan, 1985.
 • Hume, David. Dialogues Concerning Natural Religion. Ed. Henry Aiken. New York: Hafner Press, 1948.
 • Hume, David. Din Üstüne. Trc. Mete Tunçay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979.
 • Kollektif. Din Felsefesi El Kitabı. Ed. Recep Kılıç - Mehmet Sait Reçber. Ankara: Grafiker Yayınları, 2014.
 • Manafov, Rafiz. John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.
 • Neiman, Susan. Modern Düşüncede Kötülük: Alternatif Bir Felsefe Tarihi. Trc. Ayhan Sargüney. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2006.
 • Swinburne, Richard. Tanrı Var Mı? Trc. Muhsin Akbaş. Bursa: Arasta Yayınları, 2001.
 • Werner, Charles. Kötülük Problemi. Trc. Sedat Umran. 1. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2000.
 • Yaran, Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise. Konya: Vadi Yayınları, 1997.
 • Yasa, Metin. Tanrı ve Kötülük. 2. Bs. Ankara: Elis Yayınları, 2014. Web Adresleri
 • Felsefe, “Felsefe Nedir, Felsefenin Anlamı Nedir?”, http://www.felsefe.gen.tr/felsefeye_giris/felsefe_nedir_felsefenin_anlami_nedir.asp , (14.01.2019) Düşünbil Portal, “Tanrıbilim ve kötülük problemi”, https://dusunbil.com/tanribilim-ve-kotuluk-problemi/ , (13.01.2019).
 • Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=208199 , (10.01.2019).
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeki Özcan 0000-0002-3805-3875

Tuğba Çam 0000-0002-9053-9397

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD Özcan, Zeki - Çam, Tuğba. “Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 51-64.