Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 88 - 98 2019-06-28

Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye

Münir Yaşar Kaya [1]


Kitap Tanıtımı
Koçhisari
  • el-Bağdâdî, Babanzâde İsmail Paşa. Hediyyetü’l-‘ârifîn. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1951.
  • Kâtip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah. Keşfü’z-zunûn. Beyrut: Dârü İhyâ’i’t-Türâsi’l-‘Arabî, t.y.
  • Kehhâle, Ömer Rızâ. Mu‘cemü’l-müellifîn. Beyrut: Mektebetü’l-Müsennâ, t.y.
  • Koca, Ferhat. “Menârü’l-Envâr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 29: 118-119XXIX, Ankara: TDV Yayınları, 2004.
  • Koçhisârî, Şemsedddin Muhammed. el-Fevâidü’ş-Şemsiyye. İnebey Ktp., nr. HO665.
  • Taşköprîzâde, Ahmed b. Mustafa. eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘ulemâ’i’d-devleti’l-Osmâniyye. Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 1975.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Diğer Yayınlar
Authors

Author: Münir Yaşar Kaya
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date : June 28, 2019

Bibtex @book review { akid584001, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4785}, address = {A.K.Ü. İslami İlimler Fakültesi Ahmet Karahisari İlahiyat Kampüsü Şuhut Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {88 - 98}, doi = {}, title = {Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye}, key = {cite}, author = {Kaya, Münir Yaşar} }
APA Kaya, M . (2019). Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 88-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akid/issue/46489/584001
MLA Kaya, M . "Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 (2019 ): 88-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akid/issue/46489/584001>
Chicago Kaya, M . "Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 (2019 ): 88-98
RIS TY - JOUR T1 - Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye AU - Münir Yaşar Kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 98 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-4785 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye %A Münir Yaşar Kaya %T Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi %P -2667-4785 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Münir Yaşar . "Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2019): 88-98 .
AMA Kaya M . Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye. AKİD. 2019; 2(1): 88-98.
Vancouver Kaya M . Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2019; 2(1): 98-88.