Year 2011, Volume 4 , Issue 1, Pages 50 - 70 2011-06-01

İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Primary First Grade Teachers’ Views About Developing Students’ Literacy Skills Proficiency

Mustafa AKDAĞ [1] , Hatice YILDIZ [2]


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan birinci sınıf öğretmenlerinin öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterlik düzeylerini belirlemektir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada, veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bunun için MEB’in belirlediği Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nin bir boyutu olan Dil Becerilerini Geliştirme Yeterlik (DBGY) maddeleri anket formuna dönüştürülerek 67 birinci sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin belirlenmesinde oranlı küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, DBGY alanındaki davranışları sık sık yerine getirdikleri anlaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin bu görüşleri cinsiyet ve kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, görev yaptıkları okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Çalışma sonucunda, alt sosyo-ekonomik seviyedeki öğrencilerin devam ettiği okullarda çalışan öğretmenlerin DBGY’ne ilişkin görüşleri orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin devam ettiği okullarda görev yapan öğretmenlerinkinden daha düşük çıkmıştır.
The aim of this study is to determine the developing students’ literacy skills proficiecy levels of first grade teachers. In this descriptive study the data was collected by a questionnaire. For this, the Developing Literacy Skills Proficiency items (DLSP) which are developed by MEB and one dimension of Primary Teachers’ Private Area Proficiencies have been transformed into a questionnaire. The questionnaire has been applied to 67 primary teachers. The determination of the sample group has done according to stratified sampling. At the end of the research it has been understood that the teachers implement the behaviours in DLSP frequently. When teachers’ opinions do not differentiate according to their gender and seniority, they show significiant differences according to schools’ socioecomic status. The teachers’ opinions who works in a school with a lower socioeconomic status about DLSP are lower than the teachers who works int the schools which has middle and upper socioeconomic status
Other ID JA42UK82SA
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa AKDAĞ

Author: Hatice YILDIZ

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { akukeg313992, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {50 - 70}, doi = {}, title = {İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {AKDAĞ, Mustafa and YILDIZ, Hatice} }
APA AKDAĞ, M , YILDIZ, H . (2011). İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 4 (1) , 50-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313992
MLA AKDAĞ, M , YILDIZ, H . "İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 50-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313992>
Chicago AKDAĞ, M , YILDIZ, H . "İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 50-70
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri AU - Mustafa AKDAĞ , Hatice YILDIZ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 70 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri %A Mustafa AKDAĞ , Hatice YILDIZ %T İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri %D 2011 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD AKDAĞ, Mustafa , YILDIZ, Hatice . "İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 / 1 (June 2011): 50-70 .
AMA AKDAĞ M , YILDIZ H . İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 50-70.
Vancouver AKDAĞ M , YILDIZ H . İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 70-50.