Year 2012, Volume 5 , Issue 4, Pages 433 - 453 2012-12-01

Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of the Relationships Between Teachers’ Competency with Lesson Planning, Designing Learning Environments and Materials, and Their Socio-Cultural Characteristics

Hasan Bozaslan [1] , Gülten Genç [2] , Ahmet Kaya [3] , Feridun Merter [4]


Bu araştırmada, ilköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin eğitim programlarına uygun olarak dersi planlama, sınıf ortamını düzenleme ve konuya uygun materyal hazırlamadaki yeterlikleri ile sosyo-kültürel özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Anket, Gaziantep il merkezinde ikisi özel, dördü devlet okulu, Nizip ilçesinde birisi özel, altısı devlet okulu ve ilçeye bağlı üç köy okulu olmak üzere toplam 16 ilköğretim okulunda uygulanmıştır. Anketi toplam 159 sınıf öğretmeni yanıtlamıştır. Elde edilen veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çözümleme sonucunda p < .05 düzeyinde anlamlı bulunan sonuçlar, tablolarla gösterilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda anne ve babalarının eğitim düzeyi ve maddi durumu yüksek olan, özel okulda çalışan, sınıf mevcudu 15 ile 20 arası olan sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur.
In this study, relationships between teachers’ socio-cultural characteristics and their competency with lesson planning, and designing learning environments and materials were examined. This study had a survey design. The questionnaire was administered totally in 16 elementary schools including two private and four public schools in Gaziantep, one private and six public schools in Nizip and three public schools in a village. The number of teachers participated in the study was 159. Collected data were analyzed through SPSS 15.00 for Windows. After data analysis, findings which are statistically significant were presented through tables. According to the results, statistically significant differences were reported in favor of teachers teaching in private schools with smaller class size between 15-20 whose parents have earned higher levels of education and have had higher socioeconomic status.
Other ID JA82DG24JD
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Bozaslan

Author: Gülten Genç

Author: Ahmet Kaya

Author: Feridun Merter

Dates

Publication Date : December 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314045, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {433 - 453}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bozaslan, Hasan and Genç, Gülten and Kaya, Ahmet and Merter, Feridun} }
APA Bozaslan, H , Genç, G , Kaya, A , Merter, F . (2012). Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 5 (4) , 433-453 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29347/314045
MLA Bozaslan, H , Genç, G , Kaya, A , Merter, F . "Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 433-453 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29347/314045>
Chicago Bozaslan, H , Genç, G , Kaya, A , Merter, F . "Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 433-453
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Hasan Bozaslan , Gülten Genç , Ahmet Kaya , Feridun Merter Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 453 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Hasan Bozaslan , Gülten Genç , Ahmet Kaya , Feridun Merter %T Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Bozaslan, Hasan , Genç, Gülten , Kaya, Ahmet , Merter, Feridun . "Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 4 (December 2012): 433-453 .
AMA Bozaslan H , Genç G , Kaya A , Merter F . Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 433-453.
Vancouver Bozaslan H , Genç G , Kaya A , Merter F . Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(4): 453-433.