Year 2016, Volume 31 , Issue 2, Pages 72 - 76 2016-12-30

Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea
Karadeniz'de Algarna İle Avlanan Deniz Salyangozunun (Rapana venosa Valenciennes, 1846) Biyokimyasal Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi

Barış Bayraklı [1] , Süleyman Özdemir [2] , Hünkar Avni Duyar [3]


This study was conducted to determine the seasonal variation in biochemical composition of the veined rapa whelk, Rapana venosa caugth by beam trawl (Algarna) in the Blach Sea. R. venosa samples were obtained from fishermen who fishing off Yakakent at Samsun province in the Black Sea between December 2014 and November 2015. Homogenised dired veined rapa whelk meats were used for crude protein, crude oil and crude ash analyzes. Mean crude ash values was the highest in winter (2.91±0.134%) and the lowest in spring (2.37±0.051%) (P<0.05). The mean lipid values were not statistically difference among the seasons (one way ANOVA, P > 0.05). The mean crude protein values were also not statistically difference among the seasons (P>0.05). Mean dry matter values was the highest value in winter (31.33±0.448%) and the lowest in spring (30.01±0.280%). The dry matter values in winter was also statistically higher than spring (P<0.05). Food availability, plankton composition, temperature, reproduction activities, analysed tissues such as gonad, digestive gland, foot and mantle are the importent factors effect the biochemical composition of rapana. Thus, these factors should be take into account in the future studies.

Bu çalışmada, Karadeniz’de algarna ile avlanan deniz salyangozunun, Rapana venosa, biyokimyasal kompozisyonunun mevsimsel değişimi araştırılmıştır. Deniz salyangozu örnekleri Aralık 2014 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Karadeniz’in Samsun ili Yakakent ilçesinde avlanan balıkçılardan elde edilmiştir.  Kurutulmuş deniz salyangozu numuneleri homojenize edilerek ham protein, ham yağ ve ham kül analizi için kullanılmıştır. Ortalama ham kül değeri en fazla kış mevsiminde (%2,91±0,134), en düşük ilkbahar mevsiminde (%2,37±0,051) (P<0,05) tespit edilmiştir. Ortalama ham yağ miktarlarının mevsimler arasında tespit edilen istatistiki fark önemsiz çıkmıştır (one way ANOVA, P>0,05). Mevsimler arasında ortalama ham protein miktarları arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (one way ANOVA, P>0,05). Ortalama kuru madde değeri en yüksek kış aylarında (%31,33±0,448), en düşük ise sonbaharda (%30,01±0,280) tespit edilmiştir. Kış mevsiminde tespit edilen kuru madde miktarı aynı zamanda istaitstiki olarak da ilkbahardan yüksektir (P<0,05). Deniz salyangozunun biyokompozisyonuna yem uygunluğu, plankton çeşitliliği, sıcaklık, üreme aktivitelerinin etkisi önemlidir, ayrıca gonat, sindirim bezleri, ayak ve manto kabuk gibi organların biyokompozisyonların bilinmesi de gereklidir. Bu yüzden, gelecekte yapılacak çalışmalarda bu faktörler dikkate alınmalıdır.

 • Anonymous, 2012. Turkish Fishery Regulation Bulletin (3/1) for Marine and Inland Commercial Fisheries in Fishing Season 2012–2016, Ankara, 112 pp.
 • AOAC, (2000). Official Methods of Analysis. 17 th Ed. Vol II. Assoc. Off. Anal. Chem. Wash. D.C. USA.
 • Arslan G., 2009. Farklı işleme tekniklerinin deniz salyangozunun (Rapana venosa, Valenciennes, 1846) besin bileşimi üzerine etkisi. Istanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yükseklisans Tezi. 69s.
 • Bi J, Li Q, Yu H, Zhang Z, Lian Y, Wang R, Wang T., 2016. Seasonal variations in biochemical composition during the reproductive cycle of the veined rapa whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846), from the northern coast of China. Marine Biology Research. ISSN: 1745-1000 (Print) 1745-1019 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/smar20
 • Bilgin S, Ozen O, Ates AS., 2008. Spatial and temporal variation of Palaemon adspersus, Palaemon elegans, and Crangon crangon (Decapoda: Caridea) in the southern Black Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 79: 671–678.
 • Bilgin S, Bal H, Taşçı B., 2013. Population dynamics of crab species caugth by beam trawl and bean trawl's ecosystem effects in the Southernest Black Sea. 2014. University of Recep Tayyip Erdoğan Research Projects No: 103.03.1, 117 pp.
 • Celik MY, Türk Çulha S, Çulha M, Yildiz H, Acarli S Celik I, Celik P., 2014. Comparative study on biochemical composition of some edible marine molluscs at Canakkale coasts, Turkey. Indian Journal of Geo-Marine Sciences Vol. 43(4):601-606.
 • Düzgüneş E, Ünsal S, Feyzioglu M., 1992. Doğu Karadeniz’deki deniz salyangozu Rapana thomasiana Gross, 1861 stoklarının tahmini. Proje no: DEBAG 143/6. KTU Sürmene Deniz Bil. Fak., Trabzon, Türkiye.
 • Erdem ME, Bilgin S., 2004. Pişmiş ve Çiğ olarak Buzdolabı Sıcaklığında Muhafaza Edilen Karides (Palaemon adspersus Rathke, 1837)’in Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4):687-694.
 • Erickson MC., 1993. Lipid extraction from channel catfish muscle: comparison of solvent system, Journal of Food Science, 58 (1): 84–89.
 • Hammer Ø, Harper DAT, Ryan PD., 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9.
 • Mo C, Neilson B., 1994. Standardization of oyster soft dry weight measurements, Water Research, 1994; 28:243-246.
 • Sağlam H, Düzgüneş E, Öğüt H., 2009. Reproductive ecology of the invasive whelk Rapana venosa Valenciennes, 1846, in the southeastern Black Sea (Gastropoda: Muricidae). ICES J. Mar. Sci. 66 (9): 1865-1867.
 • TUİK, 2016. Fishery statistics. Ankara, Turkish statistical institute.
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Barış Bayraklı
Institution: Sinop University, Vocational School, Sinop/Turkey

Author: Süleyman Özdemir
Institution: Sinop University, Fisheries Faculty, Sinop/Turkey

Author: Hünkar Avni Duyar
Institution: Sinop University, Fisheries Faculty, Sinop/Turkey

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @research article { alinterizbd285148, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {72 - 76}, doi = {}, title = {Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea}, key = {cite}, author = {Bayraklı, Barış and Özdemir, Süleyman and Duyar, Hünkar Avni} }
APA Bayraklı, B , Özdemir, S , Duyar, H . (2016). Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea. Alinteri Journal of Agriculture Science , 31 (2) , 72-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24983/285148
MLA Bayraklı, B , Özdemir, S , Duyar, H . "Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea". Alinteri Journal of Agriculture Science 31 (2016 ): 72-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24983/285148>
Chicago Bayraklı, B , Özdemir, S , Duyar, H . "Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea". Alinteri Journal of Agriculture Science 31 (2016 ): 72-76
RIS TY - JOUR T1 - Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea AU - Barış Bayraklı , Süleyman Özdemir , Hünkar Avni Duyar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 76 VL - 31 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea %A Barış Bayraklı , Süleyman Özdemir , Hünkar Avni Duyar %T Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea %D 2016 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD Bayraklı, Barış , Özdemir, Süleyman , Duyar, Hünkar Avni . "Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea". Alinteri Journal of Agriculture Science 31 / 2 (December 2016): 72-76 .
AMA Bayraklı B , Özdemir S , Duyar H . Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 31(2): 72-76.
Vancouver Bayraklı B , Özdemir S , Duyar H . Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 31(2): 76-72.