PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Analyzing The Oboe and Piano Sonata of Francis Poulenc From The Aspect of From, Assay and Performing

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 1 - 25, 07.08.2015

Abstract

Contemporary period covers the last hundred years of music history. As happened in the previous periods, the spirit of that time day directs the fine arts. In this period, many currents have emerged. Impressionism, Expressionism, the new classicism, futurism, naturalism, principlism, varoşçuluk, as folklorism and jazz

References

  • Ivry, B. (1996): ‘Phaidon, Francis Poulenc’, (1.Basım). Paris

FRANCİS POULENC OBUA VE PİYANO SONATI’NIN; FORM, ANALİZ VE İCRA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 1 - 25, 07.08.2015

Abstract

Çağdaş Dönem, müzik tarihinin son yüzyıllık dönemini kapsar. Daha önceki müzik dönemlerindeki gibi bu zamanın ruhu da güzel sanatlara yön verir. Bu dönemde birçok akım ortaya çıkmıştır. İzlenimcilik, anlatımcılık, yeni klasikçilik, gelecekçilik, doğacılık, ilkecilik, varoşçuluk, folklorizm ve caz gibi… Francis Poulenc, Çağdaş Dönem bestecilerinden olup, müzik stilini empresyonizmin ilk temsilcilerinden olan Debussy ve Igor Stravinsky’nin neo-klasik stilinden almıştır. Empresyonizm; gerçeğin bir anlık ve tekrarlanamayacak olan tarafını, edinilen izlenimle aktarması öngören sanat akımıdır. Francis Poulenc, kendi yüzyılının en sevilen kompozitörlerinden biridir. O’nun müziği, melodik, lirik ve duygusal ifadeli olup açık bir şekilde tonsal bir çerçeve içindedir. Eserleri zarif bir şekilde akar, Fransız hafifliğinin somut örnekleridir. Francis Poulenc’in obua ve piyano için yazmış olduğu sonatı, bir ifadelerden ziyade öneriler eseridir. Sonatın ağıryavaş-ağır bölümler şeklindeki alışılmamış yapısı karanlık bir sonuç bırakır. Eserlerinin açıklayıcı bir biyografik analizi olarak, kendi cinselliğinin, kompozisyonunun merkezi olduğunu açıkça belirtmektedir. F.Poulenc’in homoseksüel hayatı ve sanatı, iç karmaşasına galip gelerek, önemli bir eser yaratmayı başaran derin sıkıntılar içindeki bir sanatçı örneği vermektedir

References

  • Ivry, B. (1996): ‘Phaidon, Francis Poulenc’, (1.Basım). Paris

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zerrin TAN This is me

Publication Date August 7, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Tan, Z. (2015). FRANCİS POULENC OBUA VE PİYANO SONATI’NIN; FORM, ANALİZ VE İCRA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/1725/21144