Year 2017, Volume 3 , Issue 6, Pages 61 - 82 2017-06-22

AÇIK KAYNAK VE ÖZGÜR YAZILIM HAREKETLERİ IŞIĞINDA GNU/LİNUX İLE SES VE MÜZİK

Arda EDEN [1] , Halil İMİK [2]


Bu çalışmada, 80’li yılların başlarında ortaya çıkan özgür yazılım ve bu hareketin içinden doğan açık kaynak felsefelerinin içerik ve tarihsel süreçleri, mümkün olduğunca birinci ağızdan kaynaklar ışığında, bilgisayar programlama, kaynak kodu ve yazılım lisansı gibi kavramlar ile desteklenerek ortaya konulmuştur. Çalışmada ayrıca, özgür yazılım ve açık kaynak hareketlerinin etkili bir ürünü olan GNU/Linux işletim sisteminin gelişimi ve sistemin ses özelliklerine değinilmiş, bu amaçla oluşturulmuş popüler GNU/Linux dağıtımları ile birlikte gelen özgür ve açık kaynak kodlu müzik yazılımlarından bazıları kısaca incelenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, teknolojik anlamda özgür bir müzik üretim ortamını mümkün kılan GNU/Linux işletim sistemi ve bu platformda çalışan pek çok uygulamanın, müzik üretim sürecinde bilgisayar teknolojisinden faydalanan ve yazılım özgürlüğü konusunda duyarlı kullanıcılara alternatif bir yol sunabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Özgür Yazılım, Açık Kaynak, GNU/Linux, Ses
 • Anand, P. (2004) Computer Software. In WIPO Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights. WIPO, Geneva Switzerland.
 • http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/897/wipo_pub_897.pdf (Erişim tarihi: 04.06.2017).
 • Ardour. (2017). https://ardour.org (Erişim tarihi: 21.06.2017)
 • Drury, D. W. (1983) The Art of Computer Programming, Tab Books. USA
 • Eker, M. (2005). Algoritmayı Anlamak, Nirvana Yayınları, Ankara
 • Gallagher, M. (2009). The Music Tech Dictionary: A Glossary of Audio-Related Terms and Technologies, Course Technology, Boston, USA
 • History of the OSI. (2017). https://opensource.org/history (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • Iwai, T. (2013). Sound Systems on Linux: From the Past To the Future, Linux 2003 Conference, Edinburgh, Scotland
 • JACK. (2017). https://www.linux.com/news/introduction-linux-sound-systems-and-apis-0 (Erişim tarihi: 20.06.2017)
 • Laurent, A. M. St. (2004). Understanding Open Source and Free Software Licensing. O’Reilly. http://www.oreilly.com/openbook/osfreesoft/ (Erişim tarihi: 05.06.2017)
 • Liang, Y. D. (2015). Introduction to Java Programming (10th Edition), Prantice Hall, USA
 • Libre Music Production. (2017). The Advantages of Choosing an Audio Orientated Linux Distribution, libremusicproduction.com/articles/advantages-choosing-audio-orientated-linux-distribution (Erişim tarihi: 20.06.2017)
 • Linux Audio Users Guide. (2017). http://linux-audio.com (Erişim tarihi: 20.06.2017)
 • LMMS. (2017). https://lmms.io (Erişim tarihi: 21.06.2017)
 • Musescore. (2017). https://musescore.org (Erişim tarihi: 22.06.2017)
 • Petersen, R. L. (2003). Linux. K. Al (Çev.). Alfa yayınları. İstanbul
 • Phillips, D. (2000). Low Latency in the Linux Kernel, www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2000/11/17/low_latency.html (Erişim tarihi: 21.06.2017)
 • Phillips, D. (2003). Computer Music and the Linux Operating System: A Report from the Front, Computer Music Journal, 27:4, pp 27-42, Winter 2003. Proprietary software. (2017).
 • https://www.gnu.org/proprietary/proprietary.html (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • PulseAudio. (2017). https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/About (Erişim tarihi: 21.06.2017)
 • Seq24. (2017). www.filter24.org/seq24 (Erişim tarihi: 20.06.2017)
 • Software licenses. (2017). https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses (Erişim tarihi: 16.06.2017)
 • Stallman, R. M. (2002). Free Software Definition. Joshua Gay (Ed.), Free Software, Free Society: Selected Esseys of Richard M. Stallman. GNU Press. Boston
 • Tanenbaum, A. S., Woodhull A. S. (1997). Operating Systems Design and Implementation, Prantice Hall.
 • Techopedia. (2017). https://www.techopedia.com/definition/27130/software-license - agreement (Erişim tarihi: 04.06.2017)
 • The Grolier International Dictionary (Volume 2). (1987). Grolier Incorporated, Danbury-Connecticut
 • The Law Dictionary. (2017). thelawdictionar.org/licensing-agreement (Erişim tarihi: 02.06.2017)
 • Vatansever, F. (2007). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • What is free software. (2017). http://www.fsf.org/about/what-is-free-software (Erişim tarihi: 15.06.2017)
 • What is Open Source. (2017). https://opensource.com/resources/what-open-source (Erişim tarihi: 15.06.2017)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Arda EDEN (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Author: Halil İMİK (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : June 22, 2017

APA Eden, A , İmik, H . (2017). AÇIK KAYNAK VE ÖZGÜR YAZILIM HAREKETLERİ IŞIĞINDA GNU/LİNUX İLE SES VE MÜZİK . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 61-82 . DOI: 10.5578/amrj.57425