Year 2019, Volume 5 , Issue 9, Pages 65 - 90 2019-02-04

ÇOCUK KOROLARININ SAHNE PERFORMANSLARINDA PİYANO EŞLİKLERİNİN KULLANIM DURUMLARI

Erdem KÜÇÜKAYVAZ [1]


Araştırma, çocuk korolarının sahne performanslarında piyano eşliklerinin uygun yerlerde kullanımlarına, bu eşliklerin eserlerin özelliklerine, armonik ve ezgisel yapılarının uygunluğuna, koroların müzikal performanslarına etkisine yönelik betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada, alanında uzmanlaşmış koro eğitimcilerine yapılandırılmış görüşme uygulanmış ve Afyonkarahisar X. Ulusal 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği’ndeki video kayıtları analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda şarkılarda kullanılan eşliklerin orijinal olmadığı, kullanılan orijinal piyano eşliklerinin nadiren bulunduğu, piyanistlerin piyano ve eşlik eğitimi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları, orijinal olmayan piyano eşlik türlerinin eserin özelliklerini yansıtmadığı, armonik yapıları bozduğu ve çocuk korolarının müzikal performanslarını düşürdüğü sonucuna varılmıştır.

Çocuk Koroları, Piyano Eşlik
 • Bilgin, S. ve Şaktanlı, S.C. (2007). “Okul Şarkılarının Müzik Öğretmeni Tarafından Piyano ile Eşliklenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 21, 130-133.
 • Bozkuş, M. (2017). Güzel Sanatlar Liseleri Batı Müziği Koro Derslerinde Koro Tınısı Elde Etmede Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Çevik, S. (2015). Koro Eğitimi ve Yönetimi, (2. Baskı). Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Değer, A.Ç. (2012). Çocuk Korolarının Eğitiminde Bir Yaklaşım Olarak Eğitsel Oyun Kullanımının Öğrencilerin Müziksel Erişi Düzeylerine Etkisi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Demirtaş, S. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Müzik Dersinde Şarkıların Piyano Eşlikli Öğretilmesinin Öğrenci Kazanımlarına Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Egüz, S. (1981). Koro Eğitimi ve Yönetimi, Ankara: Doğuş Matbaacılık.
 • Egüz, S. (1999). Toplu Ses Eğitimi I (Temel Konular), Ankara: Doğuş Matbaacılık.
 • Kardeş, B. (2013). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Programlarında Kazandırılan Eşlik Yapabilme Becerisinin Program Hedeflerine Ulaşma Durumu. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler, (30. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Say, A. (2009). Müziğin Kitabı, (4.Baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Zuckmayer, E., Cangal, N. ve Atalay A. (1977). Müzik Teorisi (Armoni ve Kontrapunt), Ankara: Yaygın Yükseköğretim Kurumu Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdem KÜÇÜKAYVAZ (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI

Dates

Publication Date : February 4, 2019

APA Küçükayvaz, E . (2019). ÇOCUK KOROLARININ SAHNE PERFORMANSLARINDA PİYANO EŞLİKLERİNİN KULLANIM DURUMLARI . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (9) , 65-90 . DOI: 10.5578/amrj.67865