Year 2019, Volume 5 , Issue 10, Pages 53 - 71 2019-06-30

MÜZİKSEL BELLEK GELİŞTİRMEDE BERARD METODU KULLANIMININ İNCELENMESİ

Derya UÇAK [1]


 ÖZET

    Müziğin insan üzerinde çok yönlü etkilerinin olduğu bilinmektedir. Buna dayanarak insanlar üzerindeki etkilerini irdelemeye yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır. 20yy. başlarından günümüze kadar müzik aracılığı ile yapılan terapi çalışmaları ve algı geliştirici metotların geliştirilip yaygınlaştığı görülmektedir.

        Kullanılan çeşitli metotlar algıyı daha işlevsel bir hale getirebilmek için otizm, disleksi ve öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler üzerinde uygulanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar arasında Berard Metodu oldukça dikkat çekici fakat yeterince bilinmeyen bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Berard Metodu bir algı geliştirme yöntemidir. Herhangi bir şekilde tıbbi ya da hastalık tedavi edici bir özellik taşımamasına karşın günümüzde pek çok insanın bu metot ile yaşadığı güçlüklerin üstesinden geldiği bildirilmekte, çeşitli örnekler sunulabilmektedir. Dünyada 500’ün üzerinde Türkiye’de ise 70 kadar Uygulama merkezi olan bu metot 1960'tan bu yana Dünya'da ve 2004 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vermektedir. Bu metot çerçevesinde dinletilen müziklerin niteliğinin yanı sıra, dinletilen bireye gönderilen frekanslar da sağ ve sol beyin lobunun gelişiminde büyük bir önem taşımaktadır. Bu yapısı metodu incelenmek ve ne tür çalışmalarda kullanılabileceği ve yaygınlaştırılabileceği konusunda çalışmalar yapmayı gerekli kılmaktadır.

      Bu çalışmada, müzik eğitimi alan bireyler için oldukça büyük önem taşıyan müziksel bellek üzerine, çeşitli araştırmalarda faydalı olduğu görülen Berard Metodunun nasıl kullanılabileceği konusu irdelenmiştir. Metodun müziksel bellek geliştirmeye olan etkileri kaynak tarama ve görüşme yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Berard Metodu, Müziksel Bellek, Algı Geliştirme.

Berard Metodu, Müziksel Bellek, Algı Geliştirme
  • Avşar, M. (2018) Kodály Yaklaşımına Göre Uygulanan Armoni Dersinin Başarıya, Tutuma Ve Performansa Etkisi, Doktora Tezi Çuhadar, Hakan C. Ç.Ü. MÜZİK VE BEYİN, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2Karolyi , O. (1999). Müziğe Giriş, Çev.: M. Nemutlu, İstanbul: Pan Yayıncılık, Üçüncü BasımMEB T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Müziksel İşitme, Okuma Ve Yazma Dersi Öğretim Programı (9,10,11,12 Sınıflar) 2009Say, A. (2002); Müziğin Kitabı, Müzik Ansiklopedisi yayınları, İkinci BasımSay, A. (2012); Müzik Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi yayınları, Dördüncü BasımSazak, N. (2008) , Müziksel algılamanın temel boyutları, Uluslar arası insan bilimleri dergisi, Cilt:5 Sayı:1Torun, Ş. Müziğin Beynimizdeki Yolculuğu, Osmangazi Tıp Dergisi, 2016;38 (Özel Sayı 1): 66-70Türkmen, E.F. (2016) Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri, Pegem Akademi yayınlarıUçan, A.(1997). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar, İlkeler, Yaklaşımlar, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.Yönetken, H. B.(1952) Okulda Müzik Öğretimi Ve Öğretim Metodları, İstanbul: Milli Eğitim Basımevihttp://www.berardmetodu.com/http://www.tdk.gov.tr/https://www.autism.com/treating_auditorywww.drguyberard.com
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0108-9508
Author: Derya UÇAK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

APA Uçak, D . (2019). MÜZİKSEL BELLEK GELİŞTİRMEDE BERARD METODU KULLANIMININ İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 53-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/50092/575401