Year 2020, Volume 6 , Issue 11, Pages 186 - 194 2020-01-27

FOLKLORİK ARAP MUSİKİSİNİN CEZBEDEN SADELİĞİ: KÖRFEZ ARAPLARININ ŞEYLELERİ (شيلات خليجية)

Adnan ARSLAN [1]


Duygularla yoğrulmuş insan fıtratına hitap ederek onu kendine cezbeden pek çok unsur varlık âlemini süslemektedir. Kimi zaman bu unsurlar bazı nesnelerde yoğunlaşmaktadır. Bir gülde, güzel görünüm ve hoş koku bir arada ahenkle duyguları cezbederken bir bülbülde ise ses güzelliği öne çıkmaktadır. Yaratıcı adeta varlık üzerine kendi cemalini tecellilerini farklı renk ve tonlarda serpiştirmiştir. Bu güzelliklerden biri de şüphesiz sesler üzerinde tezahür etmektedir. İnsanın duygularını belki de en hızlı taraba getiren güzel nağmelerdir. Sesler âleminde serpiştirilmiş güzelliği en berrak bir şekilde yansıtabilme melekesine musiki denilmektedir. Bu makale son yıllarda özellikle Körfez Arap ülkelerinde revaç bulan folklorik “şeyle” müziklerinin tanıtımını yapacaktır. Şeyleler Arap şiirlerinin nağmeli ancak enstrüman olmadan söylenmiş halidir. Dinleyici psikolojisi üzerinde dinlendirici etkisi ve çoğu zaman hareketli temposu ile özellikle genç kesimler tarafından ilgiyle dinlenmektedir. Giriş kısmında bu tür parçalara gösterilen ilginin “sade” olduğu düşüncesine değinilecektir. Sonrasında şeylelerin müzikal özellikleri hakkında bilgi verilecek ve şeylelerin ortaya çıkışını hazırlayan muhtemel etkenler ele alınacaktır. Çalışmada sıklıkla video paylaşım sitelerinde yayımlanan şeyle örneklerine atıfta bulunulacaktır.  
Arap folklorik müzik
  • Memiş, Salih. “Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma”. Kesit Akademi Dergisi 2/4 (2016): 212-226. Kurt, Hacı. Türkiye’de Kent-Köy ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma, erişim: 03 Nisan 2019 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/183240. Alpat, Fatma Elgin. “Yavaş Moda Nedir?”. Erişim: 03 Nisan 2019 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/275379. Akdoğan, Bayram. Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri Ve Ahlak, erişim: 03 Nisan 2019 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/756/9661.pdfŞen, Ülkü Sevim. “İnsan Ve Toplum Ekseninde Müzik Estetiği Kavram”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9/45 (Ağustos 2016: 1110-1120 Şenel, Onur. “Müziğin Evrenselliği Varsayımı ve Etnomüzikolojide Evrensel Arayışı”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7/33: 872-889. Güleryüz, Ruken. “Minimalist Müziğin Elektronik Müzik Üzerine Etkisi”. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi 11/1 (Bahar, 2018): 153-162. https://www.alyaum.com/articles/1025691Gençkal, Berkant. Pomakların Sözlü Müzikal Geleneği Olan Pesna 'Nın Bulgaristan Ve Türkiye'deki Sosyolojik Konumu, KTÜ 1. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu “Müzik ve Kültürel Doku” Ekim 2012, Trabzon – Türkiye. (Edit: Abdullah Akat, Özlem Doğuş Varlı, F. Merve Eken Küçükaksoy).
  • ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR
  • Erişim, 03 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=pch99vv6WVM Erişim, 03 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=J6T_9UYyaqk Erişim, 03 Nisan 2019: https://fatwa.islamweb.net/ar/fatwa/258466/Erişim, 04 Nisan 2019 http://www.alriyadh.com/1741770 Erişim 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=jYbDtprLs-8Erişim, 04 Nisan 2019 http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=294881&CategoryID=7 Erişim, 03 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=Dhs6iN_0aY4.. Erişim, 03 Nisan 2019 https://www.almrsal.com/post/341239Erişim, 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=VT4ZbEqAk_c Erişim, 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=n2i-g7UL-cc Erişim 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=1WV7vRIdS0sErişim, 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=d_2aC8iWtfEErişim 04 Nisan 2019 http://www.alriyadh.com/1740418 Erişim, 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=cYCPmgJ4RK4Erişim, 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=2vtffaPUoH0 Erişim, 04 Nisan 2019 https://www.youtube.com/watch?v=XauaWgPydUUErişim: 03. Nisan 2019 http://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/YASAM/46yasam.pdf
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3989-6612
Author: Adnan ARSLAN
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2020

APA Arslan, A . (2020). FOLKLORİK ARAP MUSİKİSİNİN CEZBEDEN SADELİĞİ: KÖRFEZ ARAPLARININ ŞEYLELERİ (شيلات خليجية) . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (11) , 186-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/52410/603347