Year 2021, Volume 7 , Issue 13, Pages 45 - 58 2021-01-27

MÜZİKLE İLGİLİ UYGULAMALARIN İDEOLOJİSİ VE PROFESYONEL TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: YARATICI DÜRTÜYÜ GÜÇLENDİRME


Türk Halk Müziği ile ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar kadar yurt dışında yapılan çalışmalar da önem arz etmektedir. Bu çalışmaların Türkiye'de yapılan Türk Halk Müziği araştırma ve çalışmalarına katkı sağlaması açısından, makalelerin çeviri ve yayınına önem verilmelidir. Bu amaca yönelik olarak York Üniversitesi'nde Türk Halk Müziği alanında çalışmalar yürüten Irene Markoff'un "The Ideology of Musical Practice and the Professional Turkish Folk Musician: Tempering the Creative Impulse" adlı makalesi tarafımdan tercüme edilmiştir. Türk Halk Müziği'nin geçmişten günümüze kadar olan gelişimi ve değişimi ile ilgili düşüncelerin yer aldığı çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Müzik, Türk Halk Müziği, Sanatçı
 • Andrews, W. and Markoff, I. (1987). ‘’Poetry, the Arts, and Group Ethos in the Ideology Of the Ottoman Empire.’’Edebiyat 1:1, 28-70.
 • Barnett, H.C. (1953). Innovation. The Basis of Culture Change. New York: McGraw Hill
 • Bellah, R. (1958). ‘’Religious Aspects of Modernization in Japan and Turkey.’’ The American Journal of Sociology, 64: 1-5
 • Berkes, N. (Ed.). (1981). Turkish Nationalism and Western Civilization. Selected Essays of Ziya Gokalp. Connecticut : Greenwood Press.
 • Herzog, G. (1965). ‘’Stability and Form in Traditional and Cultivated Music.’’, (Ed) Alan Dundes, In The Study of Folklore, Englewood Cliffs: Prentice Hall. pp. 169-174.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (Ed). (1982) Sex Roles, Family and Community in Turkey. Bloomington: Indiana University Turkish Studies.
 • Kayabali, İ. and Arslanoğlu, C. (1983). Türk Milli Musikisi. In Milli Eğitim ve Kaltar 5(24):1-95.
 • King, A. R. (1980). ‘’Innovation, Creativity and Performance. In The Ethnography of Musical Performance, ed. by Marcia Herndon and Norma Mcleod. Norwood: Norwood Editions. pp. 167-180.
 • Markoff, I. (1986a). ‘’Musical Theory, Performance, and the Professional Bağlama Specialist in Turkey.’’ Ph.D. dissertation, University of Washington.
 • Markoff, I. (1986b). ‘’The Role of Expressive Culture in the Demystification of a Secret Sect of Islam: The Caseof the Alevis of Turkey. World of Music, 28 (3): 42-56.
 • Markoff, I. (1987). ‘’The Ethics of Music-Making and the Turkish Bağlama Specialist: An Aesthetic/Cognitive Approach.’’ In vol.3 of papers published from the Third International Folklore Congress, İzmir, Turkey (1986). Ankara: Ministry of Culture and Tourism, pp. 147-161.
 • Nettl, B. (1983). The Study of Ethnomusicology. Urbana: University of Illinois Press.
 • Özgül, M. (1982). “Türkülerimizin İcrası ve Yorumu”. Türk Halk Müziği ve Oyunları, 1 (3): 100-101.
 • Stokes, M. (1989). ‘’Music, Fate and State: Turkey's Arabesk Debate.’’ Middle East Report, 19 (5): 27-30.
 • Ülkütaşır, M. Ş. (1973). Türkiyede Folklor ve Etnografya Calışmaları. Ankara : Baş-Bakanlık Basımevi. Spencer, R. F. (Aug., 1958). “Culture Process and Intellectual Current: Durkheim and Atatürk”, American Anthropologist, New Series, Vol:60, No:4, pp,640-657, p.647. 1
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Translators

Translator: Aşkin ÇELİK

Dates

Publication Date : January 27, 2021

APA . (2021). MÜZİKLE İLGİLİ UYGULAMALARIN İDEOLOJİSİ VE PROFESYONEL TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: YARATICI DÜRTÜYÜ GÜÇLENDİRME (A. Çelik, Trans.) . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (13) , 45-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/60076/812271