Year 2021, Volume 7 , Issue 13, Pages 75 - 93 2021-01-27

KONSERVATUVARLARDA VERİLMEKTE OLAN SES EĞİTİMİNİN MÜZİK TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kerem AKSEN [1]


Ses eğitimi derslerinde bireylere konuşma ya da şarkı söylemede sesleriyle ilgili anatomik yapı, kas ve organları kullanabilmeleri için gerekli çalışmalar uygulanmaktadır. Ses eğitimi, konuşma, şarkı söyleme ve repertuar eğitimi, şan-ses tekniği ve toplu ses eğitimi çalışmalarını da barındırmaktadır. Konservatuvarlarda verilmekte olan ses eğitimi kurumların amaçları doğrultusunda verdikleri eğitimi özelleştirebilmektedir. Ses eğitimi alanında yapılmakta olan araştırma ve çalışmalar bu alanda çalışanlara yol gösterici ve destekleyici olanaklar sunmakta, farklı türdeki eğitim çalışmalarını da sorgulamaya zemin hazırlamaktadır. Bu araştırmanın amacı konservatuvarlarda verilen ses eğitiminin farklı müzik türleri için yeterli olup olmadığına yönelik eğitimci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veriler; alanlarında uzman ses eğitimcilerle birebir yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışmanın ses eğitimcilerine ve bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilere alanın gereklerini ve özelliklerini ortaya koyması ve yol göstermesi arzu edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Türü, Ses Eğitimi, Şan-Ses Tekniği.
Müzik Türü, Ses Eğitimi, Şan-Ses Tekniği.
  • Acar N. (2014). Türkiye’de Ses Eğitiminin (Şan) Gelişimi ve Uzman Görüşleri ile Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
  • Çevik, S. (2006). Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, “Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Ses Eğitimi Alan Derslerinin Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri Yönünden Değerlendirilmesi”, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
  • Ender Ç. (2014). Şarkı Söyleme Sanatının Teknik Açıdan İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
  • İşsever İ. (2004). Ses Eğitiminde Ulusal Okullar. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Özkut, B. (2015). Türkiye’deki Opera/Şan Eğitiminde Başlangıç Düzeyi Ses Eğitimi Yaklaşımları. (Sanatta Yeterlik Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
  • Şahin, E. (2019). “Konservatuvarların Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü Şan Derslerinde Kullanılan Kinestetik Metaforların Öğrencilerin Postür ve Solunumlarına Etkisi”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(93): 271-288.
  • Şenkibar, Z. F. (1999). Türkiye’ de Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Bireysel Söyleme Derslerinde Öğretilen Eserlerin Antolojisi. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  • Töreyin, A. M. (2008). Ses Eğitimi (1. Baskı), Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6880-6639
Author: Kerem AKSEN (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2021

APA Aksen, K . (2021). KONSERVATUVARLARDA VERİLMEKTE OLAN SES EĞİTİMİNİN MÜZİK TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (13) , 75-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/60076/826481