Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 318 - 327 2020-12-07

Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi

Betül POLAT DEMİR [1]


Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik yazı yazma becerilerini değerlendirmek üzere analitik dereceli puanlama anahtarı (DPA) geliştirmektir. Araştırmanın verileri, 2019-2020 eğitim –öğretim yılının bahar döneminde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı’nda Türk Dili 2 Dersini alan 50 öğrenci ile iki puanlayıcıdan elde edilmiştir. Puanlama anahtarının geçerlik çalışması kapsamında yapı geçerliği incelenmiş ve bu doğrultuda Açımlayıcı Faktör Analizi’nden yararlanılmıştır. Puanlama anahtarının güvenirlik çalışması kapsamında, her bir ana ölçüt için Cronbach Alfa katsayısı, madde-toplam korelâsyonları ve Kendall W uyuşum katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada puanlama anahtarının geçerlik çalışması sonucunda, her bir ana ölçütün kendi içinde tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu ve alt ölçütlerle ana ölçütler arasındaki ilişkilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik çalışması sonucunda, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı Görev Tanımı ölçütü için 0.724, İçerik ölçütü için 0.808, Kaynak Kullanımı ölçütü için 0.651, Anlatım ölçütü için 0.742 ve Biçimsel Özellikler ölçütü için ise 0.700 olarak belirlenmiştir. Analitik dereceli puanlama anahtarının tamamı için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.890 bulunmuştur. Madde-toplam korelâsyonlarının ise 0.331 ile 0.764 arasında değiştiği belirlenmiştir. Kendall W uyuşum katsayısı Görev Tanımı ölçütü için 0.936, İçerik ölçütü için 0.931, Kaynak Kullanımı ölçütü için 0.917, Anlatım ölçütü için 0.888 ve Biçimsel Özellikler ölçütü için 0.978 bulunmuştur. Dereceli puanlama anahtarından elde edilen puanlara ilişkin Kendall W uyuşum katsayısının ise 0.950 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda geliştirilen puanlama anahtarının üniversite öğrencilerinin akademik yazı yazma becerilerini ölçebilecek nitelikte bir araç olduğu ortaya konulmuştur. Araştırmacılar farklı öğretim kademelerinde ya da derslerde kullanılabilecek şekilde uyarlama çalışmaları yapabilirler.
akademik yazı yazma, dereceli puanlama anahtarı, geçerlik, güvenirlik
 • Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of Language Academy, 2(4), 209-233.
 • Bailey, S. (2011). Academic writing a handbook for international students. New York: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Curry, M. J. & Lilies, T. M. (2003). Issues in academic writing in higher education. In Teaching Academic Writing s tookit for Higher Education. New York: Routledge.
 • Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? (Çev. G. A. Altay) Ankara: TÜBİTAK (Orijinal çalışmanın yayın tarihi 1994).
 • Demirci, A. (2014). Akademik araştırmalarda yazım aşaması. İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Ed.), Coğrafya araştırma yöntemleri (ss:109-154). Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • George, D., & Mallery, P. (2003). Using SPSS for windows step by step a simple guide and reference. London Pearson Education.
 • Goodrich, A. H. (2001). The effects of ınstructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4(4), 1-28.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. USA: Allyn & Bacon.
 • Howell, D.C. (2002). Statistical methods for psychology (5th ed.). Pacific Grove CA: Duxbury.
 • Izawa, Y., Fujimori, C., Godfrey, C. & Oida, Y. (2017). Relationships among self-efficacy, willingness, and writing performance in an academic writing program http://fora.jp/fora01/Izawa_2017_12-22.pdf erişim tarihi: 05.06.2020
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. & Karakaya, İ. (2010). öğrenci başarısının belirlenmesi: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: PegemA Akademi.
 • Marzano, R. J., Pickering, D., & McTighe, J. (1993). assessing students outcomes: Performance assessment using the dimensions of learning model. USA: McREL Institute.
 • Moskal, B. M. & Leydens, J. A. (2000). Scoring rubric development: Validity and reliability. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(10), 1-6.
 • Popham, W. & James (2000). Modern educational measurement: practical quedlines for educational leaders. USA: Allyn&Bacon
 • Sencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Shekarabi, Z. (2017). Cognitive skills for critical thinking and second language academic writing. https://www.researchgate.net/publication/337089229, erişim tarihi: 06.06.2020
 • Siyez, D. M. (2016). PDR’de kaynak tarama ve rapor yazma. Ankara: PegemA Akademi.
 • Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara: Nobel Yayıcılık.
 • Tezbaşaran, A. A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (Elektronik Sürüm). Mersin: Türk Psikologlar Derneği.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1618-3118
Author: Betül POLAT DEMİR (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 7, 2020

Bibtex @research article { amauefd763458, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {318 - 327}, doi = {}, title = {Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Polat Demir, Betül} }
APA Polat Demir, B . (2020). Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 318-327 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/58078/763458
MLA Polat Demir, B . "Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 318-327 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/58078/763458>
Chicago Polat Demir, B . "Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 318-327
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi AU - Betül Polat Demir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 327 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi %A Betül Polat Demir %T Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi %D 2020 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Polat Demir, Betül . "Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2020): 318-327 .
AMA Polat Demir B . Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 318-327.
Vancouver Polat Demir B . Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 318-327.
IEEE B. Polat Demir , "Akademik Yazı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi için Analitik Dereceli Puanlama Anahtarının Geliştirilmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 318-327, Dec. 2020