Year 2018, Volume , Issue 10, Pages 415 - 430 2018-06-22

Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler
Bibliometric Analysis on ‘The International Congress on Higher Religion Education’ (2017) in the Context of the Religious Education Studies in Turkey

Salih AYBEY [1]


Yüksek din öğretimini bilimsel bir zemine taşıyarak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilmek ve yüksek din öğretiminin niteliğini artırmak amacıyla zaman zaman çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların biri de “Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi”dir. Bu çalışmada, 2017 yılında Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen “Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi” üzerine bibliyometrik analizler yapılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın amacı, adı geçen kongrenin genel özelliklerini ortaya koyarak din eğitimi alanına katkı sağlamaktır. Kongrede sunulan bildiriler ve katılımcılara dair veriler üzerine istatistiki değerlendirmeler yapılan bu çalışmada sonuç olarak; kongrede toplam olarak 67 bildirinin sunulduğu, kongrede 101 katılımcının yer aldığı, katılımcıların büyük çoğunluğunu (n=81) yerli katılımcılardan oluştuğu belirlenmiştir. 

Carrying the higher religious education on a scientific foundation, to follow developments in national and international arena and time and time in order to improve the quality of higher religious education. A part of these studies is the "International Higher Religious Education Congress". In this study, bibliometric analyses on “The International Congress on Higher Religion Education” which were conducted in Istanbul in 2017 in cooperation with Ansar Foundation value Education Center and Istanbul University Faculty of Theology. The purpose of this study, in which the qualitative research method is used, is to contribute to the field of religious education by setting out the general characteristics of the mentioned congress. As a result, it was determined that 67 verbal reports were presented in the congress, 101 participants were present in the Congress, and the majority of the participants (n=81) were domestic participants.

  • Buyrukçu, Ramazan. Kurumsal Gelişim ve Değişim Boyutlarıyla Türkiye’de Mesleki Din Eğitim-Öğretimi. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2007.
  • Cramer, J. F. ve G. S. Browne. Çağdaş Eğitim. çev. A. Ferhan Oğuzkan. İstanbul: MEB Yayınevi, 1974.
  • Gürgür, Hasan. Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. ed. Ahmet Saban ve Ali Ersoy. Ankara: Anı Yayınları, 2016.
  • Koç, Mustafa. “Türkiye’deki Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Bağlamında ‘I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’ (2016) Üzerine Bibliyometrik Analizler”. Erişim: 28.02.2018. dergipark.gov.tr/download/article-file/303732.
  • Korkmaz, Mehmet. “Kur’an Kurslarını Konu Edinen Tezler Üzerine Bir İnceleme”. Değerler Eğitimi Dergisi. 8/19 (2010):151-176.
  • Pritchard, Alan. “Statistical Bibliography or Bibliometrics?”. Journal of Documentation. 25/4 (1969): 347-355.
  • Şimşek, Hasan ve Ali Yıldırım. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015.
  • Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılandırılması ve Geleceği Sempozyumu. 16-17 Ekim 2003. Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi Baskı Merkezi, 2004.
  • Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Resmi Sitesi. İstanbul, 2017. Erişim: 01.03.2018. http://yuksekdinogretimi.com/tr.
  • Zan, Burcu Umut. “Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması”. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8361-5793
Author: Salih AYBEY (Primary Author)
Institution: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 22, 2018

Bibtex @research article { amauifd414054, journal = {Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-7256}, eissn = {2618-6497}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {415 - 430}, doi = {10.18498/amauifd.414054}, title = {Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler}, key = {cite}, author = {Aybey, Salih} }
APA Aybey, S . (2018). Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler . Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (10) , 415-430 . DOI: 10.18498/amauifd.414054
MLA Aybey, S . "Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler" . Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018 ): 415-430 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauifd/issue/37323/414054>
Chicago Aybey, S . "Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler". Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018 ): 415-430
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler AU - Salih Aybey Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18498/amauifd.414054 DO - 10.18498/amauifd.414054 T2 - Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 430 VL - IS - 10 SN - 2147-7256-2618-6497 M3 - doi: 10.18498/amauifd.414054 UR - https://doi.org/10.18498/amauifd.414054 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler %A Salih Aybey %T Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler %D 2018 %J Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-7256-2618-6497 %V %N 10 %R doi: 10.18498/amauifd.414054 %U 10.18498/amauifd.414054
ISNAD Aybey, Salih . "Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler". Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 10 (June 2018): 415-430 . https://doi.org/10.18498/amauifd.414054
AMA Aybey S . Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (10): 415-430.
Vancouver Aybey S . Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’ (2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (10): 415-430.