Research Article
BibTex RIS Cite

Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 11 - 15, 01.01.2012

Abstract

Amaç:

Diyabetik ayak, nontravmatik amputasyonların enönemli nedenidir. Bu çalışmadaki amacımız kliniğimizde takip edilen ve diabetik ayak tanısı almış olan hastalarımızın demografik verilerini, major-minör amputasyon oranlarını ve kronik komplikasyonlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Son üç yıllık sürede diabetik ayak tanısıile kiniğimizde yatırılarak izlenen hastaların verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya 13 (%37.1)’ü kadın 22 (%62.9)’si erkek toplam 35 hasta alındı. Yaş ortalamaları 64.85±10.01(43-85) yıl idi. Diyabetik ayak nedeni ile 16 hastaya(%45.7) major amputasyon, 10 hastaya (%28.6) ise minör amputasyon uygulanmıştı. Amputasyon uygulanan 26 hastanın (%74.3), 11’i kadın (%42.3), 15’i erkek (%57.7) idi. Bu hastaların 21’inde (%80.8) hipertansiyon ve koroner arterhastalığı mevcuttu. 13 hasta (%0) sigara kullanıyordu. 20 hastada (%76.9) alt ekstremite arteriyel dopplerde monofazik akım ve PAH öyküsü ile birlikte retinopati ve nöropati bulunuyordu. 23 hastada (%88.5) osteomyelit, 17 hastada(%65.4) nefropati, saptandı. Hastaların 20’sinde (%76.9)HbA1c > 6.5 idi.

Sonuç:

Amputasyon uygulanan hastalarımızda HbA1c düzeyini, mikro ve makrovasküler komplikasyon varlığını, HT ve sigara kullanımı sıklığını amputasyon uygulanmayanlara göre daha yüksek saptadık.

References

 • 1. Gordois A, Schuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the US. Diabetes Care 2003;26:1790-5.
 • 2. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.
 • 3. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich LP, Mohler MJ, Wendel CS, Lipsky BA. Risk factors for foot infections in individuals with diabetes. Diabetes Care 2006;29:1288-93.
 • 4. Abbott CA, Vileikyte L, Williamson S, Carrington AL, Boulton AJ. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998;21:1071-5.
 • 5. Boulton AJ, Kirsner RS, Vileikyte L. Neuropathic diabetic foot ulcers. N Engl J Med 2004;351:48-55.
 • 6. Ertuğrul MB, Baktıroğlu S, Aksoy M, Çalangu S. Diyabetik ayak ve infeksiyonu. Klimik Dergisi 2004; 17: 3-12.
 • 7. Senneville E. Antimicrobial interventions for the management of diabetic foot infections. Expert Opin Pharmacother 2005; 6: 263-73.
 • 8. Shea KW. Antimicrobial therapy for diabetic foot infections.Postgrad Med 1999; 106: 85-97.
 • 9. Pitter D, Wyssa B, Herter-Clavel C, Kursteiner K, Vaucher J, Lew D. Outcome of diabetic foot infections treated conservatively. Arch Intern Med 1999; 159: 851-6.
 • 10. Eneroth M, Larsson J, Apelqvist J. Deep foot infections in patients with diabetes and foot ulcer: an entity with different characteristics, treatments, and prognosis. J Diabetes Complications 1999; 13: 254-63
 • 11. Karakoc A, Ersoy RU, Arslan M, Toruner FB, Yetkin I. Change in amputation rate in a Turkish diabetic foot population. J Diabetes Complications. 2004 May Jun;18(3): 169-72.

Amputation Rates and Demographic Data of the Patients with Diabetic Foot in our Clinics

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 11 - 15, 01.01.2012

Abstract

Aim: Diabetic foot is one of the most important causes of
non traumatic amputations. In this study, our purpose was
evaluating the demographic data, major and minor amputation rates and chronic complications in our patients.
Material And Method: We have analyzed the data of our
patients who were hospitalized because of diabetic foot in
last three years in endocrinology ward.
Results: 35 patients were enrolled in this study. 13 (37.1%)
patients were female whereas 22 patients (62.9%) were
male. Mean age was 64.85±10.01 (43-85) years. 16 patients (61.5%) major and 10 (38.5%) had minor amputations. Eleven (42.3%) of 23 patients who needed amputation were female and 15 (57.7%) of them were male.
Among patients who had amputation, 21 patients (80.8%)
had hypertension and coronary artery disease and 13 patients (50%) had smoking history, 20 (76.9%) had monophasic arterial blood flow shown with doppler and concomitant retinopathy and neuropathy. 23 patients (88.5%)
had osteomyelitis,17 patients (65.4%) had nephropathy.
HbA1c levels were above 6.5 in 20 patients (76.9%) with
amputation.
Conclusion: HbA1c levels, incidence of micro and macrovascular complications, hypertension and smoking rates
were higher in patients who had amputation than the ones
who didn’t

References

 • 1. Gordois A, Schuffham P, Shearer A, Oglesby A, Tobian JA. The health care costs of diabetic peripheral neuropathy in the US. Diabetes Care 2003;26:1790-5.
 • 2. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.
 • 3. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich LP, Mohler MJ, Wendel CS, Lipsky BA. Risk factors for foot infections in individuals with diabetes. Diabetes Care 2006;29:1288-93.
 • 4. Abbott CA, Vileikyte L, Williamson S, Carrington AL, Boulton AJ. Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998;21:1071-5.
 • 5. Boulton AJ, Kirsner RS, Vileikyte L. Neuropathic diabetic foot ulcers. N Engl J Med 2004;351:48-55.
 • 6. Ertuğrul MB, Baktıroğlu S, Aksoy M, Çalangu S. Diyabetik ayak ve infeksiyonu. Klimik Dergisi 2004; 17: 3-12.
 • 7. Senneville E. Antimicrobial interventions for the management of diabetic foot infections. Expert Opin Pharmacother 2005; 6: 263-73.
 • 8. Shea KW. Antimicrobial therapy for diabetic foot infections.Postgrad Med 1999; 106: 85-97.
 • 9. Pitter D, Wyssa B, Herter-Clavel C, Kursteiner K, Vaucher J, Lew D. Outcome of diabetic foot infections treated conservatively. Arch Intern Med 1999; 159: 851-6.
 • 10. Eneroth M, Larsson J, Apelqvist J. Deep foot infections in patients with diabetes and foot ulcer: an entity with different characteristics, treatments, and prognosis. J Diabetes Complications 1999; 13: 254-63
 • 11. Karakoc A, Ersoy RU, Arslan M, Toruner FB, Yetkin I. Change in amputation rate in a Turkish diabetic foot population. J Diabetes Complications. 2004 May Jun;18(3): 169-72.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Ayten Oğuz This is me

Neslihan Çuhacı This is me

Alper Usluoğulları This is me

Sedat Caner This is me

Mahmut Uğurlu This is me

Reyhan Ersoy This is me

Bekir Çakır This is me

Publication Date January 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Oğuz, A., Çuhacı, N., Usluoğulları, A., Caner, S., et al. (2012). Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Medical Journal, 12(1), 11-15.
AMA Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları A, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R, Çakır B. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Med J. January 2012;12(1):11-15.
Chicago Oğuz, Ayten, Neslihan Çuhacı, Alper Usluoğulları, Sedat Caner, Mahmut Uğurlu, Reyhan Ersoy, and Bekir Çakır. “Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları Ve Demografik Veriler”. Ankara Medical Journal 12, no. 1 (January 2012): 11-15.
EndNote Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları A, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R, Çakır B (January 1, 2012) Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Medical Journal 12 1 11–15.
IEEE A. Oğuz, “Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler”, Ankara Med J, vol. 12, no. 1, pp. 11–15, 2012.
ISNAD Oğuz, Ayten et al. “Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları Ve Demografik Veriler”. Ankara Medical Journal 12/1 (January 2012), 11-15.
JAMA Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları A, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R, Çakır B. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Med J. 2012;12:11–15.
MLA Oğuz, Ayten et al. “Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları Ve Demografik Veriler”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 11-15.
Vancouver Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları A, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R, Çakır B. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler. Ankara Med J. 2012;12(1):11-5.