Volume: 12 Issue: 1, 1/1/12

Year: 2012

Research Articles

Research Article

10737. Aile Hekimliği Uygulamasında Güncel Problemler ve Çözüm Yolları - 2

Research Article

10738. Diabetik Ayaklı Hastalarımızda Amputasyon Oranları ve Demografik Veriler

Reviews

Research Article

10737. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi

Research Article

10739. Chlamydia Trachomatis Enfeksiyonları

Research Article

10741. Özel Virüs Aşıları - 1

Case Reports

Research Article

10737. Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi

Research Article

10738. Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi

Case Report

10739. Prophylaxis For Infective Endocarditis Before Dental Procedures- A Case Report

Letter to the Editor

Research Article

10737. Editöre Mektup