Research Article
BibTex RIS Cite

Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 46 - 47, 01.01.2012

Abstract

Periüretral kist nadir bir antitedir. Periüretral kitlelerin çoğunun benzer semptomlara sahip olmasından dolayı periüretral kistlerin değerlendirilmesi ve tedavisi zordur. Periüretral kistlerin çoğu fizik muayene ile teşhis edilebilir.Cerrahi eksizyon etkili bir tedavi yöntemidir ve takiplerde minimal rekürrens riski vardır. Biz çalışmamızda perineal ağrı şikayeti olan 54 yaşında kadın hastada periüretralkist vakasını sunduk.Periüretral kistler nadir görülmektedir ve periüretral kitlelerle ayırıcı tanısı yapılmalıdır1 . Vajinal duvar inklüzyon kisti, skene bezleri apsesi, gartner kanal kisti, ektopik üreterosel, periüretral fibrozis, üreterosel, vajinal leiomyoma, üretral ve vajinal neoplazm ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken tanılar içinde yer almaktadır2 . Hastada inatçı irritatif semptomlar (acil idrar yapma isteği, sık idrara çıkma, ağrılı idrar yapma), obstrüktif işeme semptomlar vaya üriner inkontinans varsa ve klasik tedavilere cevap vermiyorsa periüretral kistler ve ayırıcı tanılar hatırlanmalıdır.

References

  • Kaynaklar 1. Lucioni A, Rapp DE, Gong EM, Fedunok P, Bales GT. Diagnosis and management of periurethral cysts. Urol Int. 2007;78(2):121-5.
  • 2. Dmochowski RR, Ganabathi K, Zimmern PE, Leach GE. Benign female periurethral masses. J Urol. 1994;152(6 Pt 1):1943.
  • 3. Lucioni A, Rapp DE, Gong EM, Fedunok P, Bales GT. Diagnosis and management of periurethral cysts. Urol Int. 2007;78(2):121-5.
  • 4. Siegel CL, Middleton WD, Teefey SA, Wainstein MA, McDougall EM, Klutke CG. Sonography of the female urethra. AJR Am J Roentgenol. 1998;170(5):1269.
  • 5. Lorenzo AJ, Zimmern P, Lemack GE, Nurenberg P. Endorectal coil magnetic resonance imaging for diagnosis of urethral and periurethral pathologic findings in women. Urology. 2003;61(6):1129.

Diagnosis and Treatment of Symptomatic Periurethral Cyst

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 46 - 47, 01.01.2012

Abstract

Periurethral cysts are a rare entity. Evaluation and treatment of periurethral cyst is challenging because many of
masses of the periurethral tissues have similar presenting symptoms. Most periurethral cysts can be diagnosed
by physical examination. Surgical excision is an effective
treatment and there is minimal risk of recurrence during
follow-up. In this study we report a case of a periurethral
cyst in a 54-years-old woman who presented with perineal
pain.

Periurethral cysts are a rare entity. Evaluation and treatment of periurethral cyst is challenging because many of masses of the periurethral tissues have similar presenting symptoms. Most periurethral cysts can be diagnosed by physical examination. Surgical excision is an effective treatment and there is minimal risk of recurrence during follow-up. In this study we report a case of a periurethral cyst in a 54-years-old woman who presented with perineal pain.

References

  • Kaynaklar 1. Lucioni A, Rapp DE, Gong EM, Fedunok P, Bales GT. Diagnosis and management of periurethral cysts. Urol Int. 2007;78(2):121-5.
  • 2. Dmochowski RR, Ganabathi K, Zimmern PE, Leach GE. Benign female periurethral masses. J Urol. 1994;152(6 Pt 1):1943.
  • 3. Lucioni A, Rapp DE, Gong EM, Fedunok P, Bales GT. Diagnosis and management of periurethral cysts. Urol Int. 2007;78(2):121-5.
  • 4. Siegel CL, Middleton WD, Teefey SA, Wainstein MA, McDougall EM, Klutke CG. Sonography of the female urethra. AJR Am J Roentgenol. 1998;170(5):1269.
  • 5. Lorenzo AJ, Zimmern P, Lemack GE, Nurenberg P. Endorectal coil magnetic resonance imaging for diagnosis of urethral and periurethral pathologic findings in women. Urology. 2003;61(6):1129.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Reports
Authors

Muhammet Özcan This is me

Bahri Gök This is me

Ziya Akbulut This is me

Ahmet Özdemir This is me

Ali Atmaca This is me

Publication Date January 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Özcan, M., Gök, B., Akbulut, Z., Özdemir, A., et al. (2012). Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi. Ankara Medical Journal, 12(1), 46-47.
AMA Özcan M, Gök B, Akbulut Z, Özdemir A, Atmaca A. Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi. Ankara Med J. January 2012;12(1):46-47.
Chicago Özcan, Muhammet, Bahri Gök, Ziya Akbulut, Ahmet Özdemir, and Ali Atmaca. “Semptomatik Periüretral Kistte Tanı Ve Tedavi”. Ankara Medical Journal 12, no. 1 (January 2012): 46-47.
EndNote Özcan M, Gök B, Akbulut Z, Özdemir A, Atmaca A (January 1, 2012) Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi. Ankara Medical Journal 12 1 46–47.
IEEE M. Özcan, B. Gök, Z. Akbulut, A. Özdemir, and A. Atmaca, “Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi”, Ankara Med J, vol. 12, no. 1, pp. 46–47, 2012.
ISNAD Özcan, Muhammet et al. “Semptomatik Periüretral Kistte Tanı Ve Tedavi”. Ankara Medical Journal 12/1 (January 2012), 46-47.
JAMA Özcan M, Gök B, Akbulut Z, Özdemir A, Atmaca A. Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi. Ankara Med J. 2012;12:46–47.
MLA Özcan, Muhammet et al. “Semptomatik Periüretral Kistte Tanı Ve Tedavi”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 46-47.
Vancouver Özcan M, Gök B, Akbulut Z, Özdemir A, Atmaca A. Semptomatik Periüretral Kistte Tanı ve Tedavi. Ankara Med J. 2012;12(1):46-7.