Research Article
BibTex RIS Cite

Tuboovarian Abcess Management in a Consequently Benign Case With Malignant Findings

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 48 - 49, 01.01.2012

Abstract

40-year-old multiparous patient who has referred with inguinal pain has been evaluated, and has begun receiving
treatment with tuboovarian abcess/malignant adnexal
mass prediagnosis. Because of the lack of regression in
the the clinical and laboratory findings of the case, laparotomy ending with decisive left salpingoophorectomy was
carried out. The results of the case with malignancy criteria were reported as benign, and the patient was discharged with full recovery.

40-year-old multiparous patient who has referred with inguinal pain has been evaluated, and has begun receiving treatment with tuboovarian abcess/malignant adnexal mass prediagnosis. Because of the lack of regression in the the clinical and laboratory findings of the case, laparotomy ending with decisive left salpingoophorectomy was carried out. The results of the case with malignancy criteria were reported as benign, and the patient was discharged with full recovery.

References

  • 1. Medina P, Huertas MA, Bajo Early ultrasound-guided transvaginal drainage of tuba-ovarian abscesses: a randomized study -2003 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, Vol.7, 234–238.
  • 2. Hsiao SM, Hsieh FJ & Lien YR. Tuboovarian abscesses in postmenopausal women. Taiwan J Obstet Gynecol 2006; 45

Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 48 - 49, 01.01.2012

Abstract

Hastanemize kasık ağrısı şikayeti ile başvuran 40 yaşında multipar hasta değerlendirilmiş ve tubaovaryen abse/malignadneksial kitle ön tanıları ile tedaviye alınmıştır. Olgunun klinik ve laboratuvar bulgularının gerilememesi nedeniyle laparotomi kararı verilerek sol salpingooferektomi yapılmıştır. Malignensi kriterleri olan olgunun sonuçları benignolarak raporlanmış ve olgu şifa ile taburcu edilmiştir. 40 yaşında, multipar olgu polikliniğimize 5 gündür devam eden kasık ağrısı şikayeti ile başvurdu. Anamnezinde 5 yıldır RIA kullanım öyküsü mevcut olan olgunun ek hastalık veya geçirilmiş operasyon öyküsü yoktu. Batın muayenesinde suprapubik bölge ve sol alt kadranda hassasiyeti tesbit edilmekle birlikte batında rebound ve defans yoktu. Jinekolojik muayenesinde uterus normalden az iri, sol adneks dolgun olup servikal hassasiyet ve vajınal ısı artışı vardı. Olgunun vücut sıcaklığı 38.4°C olarak ölçüldü.

References

  • 1. Medina P, Huertas MA, Bajo Early ultrasound-guided transvaginal drainage of tuba-ovarian abscesses: a randomized study -2003 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, Vol.7, 234–238.
  • 2. Hsiao SM, Hsieh FJ & Lien YR. Tuboovarian abscesses in postmenopausal women. Taiwan J Obstet Gynecol 2006; 45
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Case Reports
Authors

Gülin Akçay This is me

Serdar Kaya This is me

Levent Keskin This is me

Akın Sivaslıoğlu This is me

Filiz Avşar This is me

Publication Date January 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Akçay, G., Kaya, S., Keskin, L., Sivaslıoğlu, A., et al. (2012). Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi. Ankara Medical Journal, 12(1), 48-49.
AMA Akçay G, Kaya S, Keskin L, Sivaslıoğlu A, Avşar F. Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi. Ankara Med J. January 2012;12(1):48-49.
Chicago Akçay, Gülin, Serdar Kaya, Levent Keskin, Akın Sivaslıoğlu, and Filiz Avşar. “Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi”. Ankara Medical Journal 12, no. 1 (January 2012): 48-49.
EndNote Akçay G, Kaya S, Keskin L, Sivaslıoğlu A, Avşar F (January 1, 2012) Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi. Ankara Medical Journal 12 1 48–49.
IEEE G. Akçay, S. Kaya, L. Keskin, A. Sivaslıoğlu, and F. Avşar, “Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi”, Ankara Med J, vol. 12, no. 1, pp. 48–49, 2012.
ISNAD Akçay, Gülin et al. “Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi”. Ankara Medical Journal 12/1 (January 2012), 48-49.
JAMA Akçay G, Kaya S, Keskin L, Sivaslıoğlu A, Avşar F. Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi. Ankara Med J. 2012;12:48–49.
MLA Akçay, Gülin et al. “Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 48-49.
Vancouver Akçay G, Kaya S, Keskin L, Sivaslıoğlu A, Avşar F. Malign Bulguları Olan Benign Sonuçlu Tuba-Ovaryen Apse Yönetimi. Ankara Med J. 2012;12(1):48-9.