Research Article
BibTex RIS Cite

Field Training in Postgraduate Family Medicine Education

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 16 - 21, 01.01.2012

Abstract

In Turkey, the process beginning with the decision of transition through Family Medicine and spreading country-wide, has brought the reality of enhancing the quality of speciality training down to earth. It is essential to restructure
the services in the training areas including the field, in order to do that. We are face to face with a lot of questions
to be answered like; how should the education model and
areas be, how should the finance be supplied, who should
the trainers be, how would the process go on, and how
should the prudential projection be. New ideas to expand
our horizons and to start debate are needed in order to
find the answers of these questions and to find solutions
to possible problems. The aim of our paper is to serve this
purpose to some extent.

References

 • 1. Tıpta Uzmanlık Kurulu. Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar.Sayfa 2/16
 • 2. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun hükmünde Kararname. Sayı:663 tarih: 1.10.2011.
 • 3. Akdağ R. Sağlıkta Dönüşüm, Bölüm VI; Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Ata Ofset; 2003, p. 26-27.
 • 4. Korukluoğlu S, Üstü Y, Kasım İ, Doğusan AR, Hacıimamağaoğlu A, Transition to and planning of family medicine, Family medicine and mobile service in rural areas. Editor: Aydın S. Family Medicine, The Turkish Model, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Çetin Ofset; 2006, p. 74-88.
 • 5. Akdağ R. Health Transformation Programme, Published by the Ministry of Health of Turkey, 1st ed. Ankara 2003; p. 2.
 • 6. Uğurlu M, Üstü Y, Doğusan AR. New Period in Health Care, 1. Basamakta Ruh Sağlığı, Published by the Ministry of Health of Turkey, 11.2003;1:12.
 • 7. Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Merkezi (AHUZEM), Aile Hekimliği Daire Başkanlığı, Aile Hekimliği Eğitim Merkezi (AHEM). http://www.ahuzem.gov.tr, Erişim tarihi: 02.02.2012.

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi

Year 2012, Volume: 12 Issue: 1, 16 - 21, 01.01.2012

Abstract

Özet

Türkiye’de Aile Hekimliği uygulamasına geçiş kararıyla başlayan ve tüm ülkeye yayılan süreç, geldiğimiz aşamada bizi uzmanlık eğitiminde kalitenin artırılması gerektiği gerçeği ile yüz yüze getirmiştir. Kalitenin artırılması için aile hekimliğinde saha ve diğer eğitim yerlerinin ve hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ihtiyacı vardır. Eğitim yerleri ve modeli nasıl olmalı, finansman nasıl sağlanmalı, kimler eğitim vermeli, süreç nasıl işlemeli, ileriye dönük projeksiyon nasıl olmalı ve bunun gibi cevaplanması gereken bir çok soru ile karşılaşmış durumdayız. Yukarıdaki soruların cevap bulabilmesi ve muhtemel problemlere çözüm üretmek için, bu süreçte ufkumuzu genişletecek ve üzerinde tartışma oluşturulacak fikirlere ihtiyaç vardır. Yazımız amacı, bu ihtiyacı bir ölçüde karşılamaktır.

References

 • 1. Tıpta Uzmanlık Kurulu. Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar.Sayfa 2/16
 • 2. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun hükmünde Kararname. Sayı:663 tarih: 1.10.2011.
 • 3. Akdağ R. Sağlıkta Dönüşüm, Bölüm VI; Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Ata Ofset; 2003, p. 26-27.
 • 4. Korukluoğlu S, Üstü Y, Kasım İ, Doğusan AR, Hacıimamağaoğlu A, Transition to and planning of family medicine, Family medicine and mobile service in rural areas. Editor: Aydın S. Family Medicine, The Turkish Model, 1st ed. Ankara, Published by the Ministry of Health of Turkey Çetin Ofset; 2006, p. 74-88.
 • 5. Akdağ R. Health Transformation Programme, Published by the Ministry of Health of Turkey, 1st ed. Ankara 2003; p. 2.
 • 6. Uğurlu M, Üstü Y, Doğusan AR. New Period in Health Care, 1. Basamakta Ruh Sağlığı, Published by the Ministry of Health of Turkey, 11.2003;1:12.
 • 7. Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Merkezi (AHUZEM), Aile Hekimliği Daire Başkanlığı, Aile Hekimliği Eğitim Merkezi (AHEM). http://www.ahuzem.gov.tr, Erişim tarihi: 02.02.2012.
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Reviews
Authors

Oğuz Tekin This is me

Yusuf Üstü This is me

Mehmet Uğurlu This is me

Publication Date January 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Tekin, O., Üstü, Y., & Uğurlu, M. (2012). Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi. Ankara Medical Journal, 12(1), 16-21.
AMA Tekin O, Üstü Y, Uğurlu M. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi. Ankara Med J. January 2012;12(1):16-21.
Chicago Tekin, Oğuz, Yusuf Üstü, and Mehmet Uğurlu. “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi”. Ankara Medical Journal 12, no. 1 (January 2012): 16-21.
EndNote Tekin O, Üstü Y, Uğurlu M (January 1, 2012) Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi. Ankara Medical Journal 12 1 16–21.
IEEE O. Tekin, Y. Üstü, and M. Uğurlu, “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi”, Ankara Med J, vol. 12, no. 1, pp. 16–21, 2012.
ISNAD Tekin, Oğuz et al. “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi”. Ankara Medical Journal 12/1 (January 2012), 16-21.
JAMA Tekin O, Üstü Y, Uğurlu M. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi. Ankara Med J. 2012;12:16–21.
MLA Tekin, Oğuz et al. “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi”. Ankara Medical Journal, vol. 12, no. 1, 2012, pp. 16-21.
Vancouver Tekin O, Üstü Y, Uğurlu M. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Saha Eğitimi. Ankara Med J. 2012;12(1):16-21.