BibTex RIS Cite

Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı

Year 2014, Volume: 14 Issue: 2, - , 11.06.2014
https://doi.org/10.17098/amj.50285

Abstract

Amaç: Diş teknisyenlerinde el ekzeması sıklığını belirlemek ve bunu etkileyen faktörleri gözden geçirmek.Materyal ve Metot: Eylül 2009 – Aralık 2011 tarihleri arasında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesine başvurmuş ve dermatoloji bölümüne konsülte edilmiş 86 diş teknisyeni el ekzeması yönünden incelenmiştir. Ellerinde ekzema tespit edilen hastalara deri yama testi uygulanmıştır. El ekzeması ile çalışma süresi, yaş, koruyucu eldiven kullanımı ve geçirilmiş ekzeması öyküsü arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Deri muayene bulgularına göre beş diş teknisyeninde (%5,8) ellerde ekzema saptanmıştır. İstatistiksel olarak el ekzeması gelişimi ile hasta yaşı, çalışma süresi ve koruyucu eldiven kullanımı arasında anlamlı bir ilişki ortaya konulamamışken, geçirilmiş ekzema öyküsü ile el ekzeması gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Diş teknisyenlerindeki el ekzeması sıklığı literatürdeki diğer çalışmalarla benzer olarak bulunmuştur. Öncesinde ekzema öyküsü bulunan diş teknisyenlerinin, korunma yöntemlerine daha dikkatle uymaları gerektiği düşünülmektedir.

Year 2014, Volume: 14 Issue: 2, - , 11.06.2014
https://doi.org/10.17098/amj.50285

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Aslı Aytekin This is me

Özge Gündüz This is me

Hınç Yılmaz This is me

Engin Tutkun This is me

Publication Date June 11, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 14 Issue: 2

Cite

APA Aytekin, A., Gündüz, Ö., Yılmaz, H., Tutkun, E. (2014). Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı. Ankara Medical Journal, 14(2). https://doi.org/10.17098/amj.50285
AMA Aytekin A, Gündüz Ö, Yılmaz H, Tutkun E. Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı. Ankara Med J. June 2014;14(2). doi:10.17098/amj.50285
Chicago Aytekin, Aslı, Özge Gündüz, Hınç Yılmaz, and Engin Tutkun. “Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı”. Ankara Medical Journal 14, no. 2 (June 2014). https://doi.org/10.17098/amj.50285.
EndNote Aytekin A, Gündüz Ö, Yılmaz H, Tutkun E (June 1, 2014) Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı. Ankara Medical Journal 14 2
IEEE A. Aytekin, Ö. Gündüz, H. Yılmaz, and E. Tutkun, “Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı”, Ankara Med J, vol. 14, no. 2, 2014, doi: 10.17098/amj.50285.
ISNAD Aytekin, Aslı et al. “Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı”. Ankara Medical Journal 14/2 (June 2014). https://doi.org/10.17098/amj.50285.
JAMA Aytekin A, Gündüz Ö, Yılmaz H, Tutkun E. Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı. Ankara Med J. 2014;14. doi:10.17098/amj.50285.
MLA Aytekin, Aslı et al. “Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı”. Ankara Medical Journal, vol. 14, no. 2, 2014, doi:10.17098/amj.50285.
Vancouver Aytekin A, Gündüz Ö, Yılmaz H, Tutkun E. Diş Hekimlerinde El Ekzeması Sıklığı. Ankara Med J. 2014;14(2).