Year 2016, Volume 16 , Issue 3, Pages 255 - 262 2016-09-23

The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy
Sağlık Okuryazarlığı Perspektifinden, Mükerrer Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi

Dilek Öztaş [1] , Gamze Bozcuk Güzeldemirci [2] , Ayhan Özhasenekler [3] , Esra Yıldızbaşı [4] , Sevilay Karahan [5] , İrep Karataş Eray [6] , Yusuf Üstü [7] , Ahmet Reşat Doğusan [8] , Salih Mollahaliloğlu [9] , Mustafa Öztürk [10] , Murat Akçay [11]


Abstract

Objectives: The prevalence and importance of noncommunicable diseases increased globally and several approaches were developed for the prevention and control of this group of health problems. For the prevention of noncommunicable diseases, people should change their life-styles and health behaviors. It is important to have sufficient knowledge on the etiology and development of noncommunicable diseases to be convinced and change life-style and behaviors. Health literacy is defined as “people’s knowledge, motivation and competences to access, understand, appraise and apply health information in order to make judgements and take decisions in every-day life concerning health care, prevention and health promotion to maintain or improve quality of life during the life course”.

Materials and Methods: This is a descriptive research. A total of 15-month data belonging to the years of 2014 and 2015 (the first 3 months) in Ankara Atatürk Training and Research Hospital were evaluated after taking them from Hospital Information Management System. Data were analyzed in SPSS 13.0. Frequency and percentage tests were used in the statistical analysis.

Results: A total of 1,608,795 applications were made for 15 months during which the research was conducted. 179,144 (11.14%) of these applications were made to the emergency department. 61.1% of the patients applying to the emergency applied within the working hours and 38.2% applied out of the working hours. Regarding the application hours of the patients to the emergency, most of the applications were observed to be made at 08:00-12:00(64.3%). 2,365 of the 179,144 patients applying to emergency during the 15-month period as of January 2014 applied again within 24 hours with the same complaint. The rate of re-application is 1.32%. There is a change in the rate of re-application to the emergency in time (p<0.001). No increase or decrease was observed in general, unstable re-application rate is in question in years. First 3 diseases observed in emergency are J03/Acute tonsillitis, J39/upper respiratory and other infections and J02/Acute pharyngitis. The diagnoses of the patients applying within 24 hours with the same complaints are I10/Primary hypertension, M79.1/Myalgiaand M79.9/Soft tissue injury, non-defined.

Conclusion: Increasing level of health literacy is important for the prevention of diseases. Therefore, starting from early childhood period, including schools and in the working life, more efforts should be given to increase health literacy. The importance of general education level should be taken into consideration to increase the level of health literacy. 

Amaç: Bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada görülüşünün ve öneminin artmasından sonra bu hastalıklardan korunma yaklaşımları geliştirilmeye başlamıştır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların korunması çalışmaları, bireylerin yaşam şekillerinde ve sağlık davranışlarında değişiklik yapmayı gerektirir. Bunun için kişilerin bu sağlık sorunlarının oluşumu ve korunma yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olması, bilgi kaynaklarına ulaşması, bilgileri doğru olarak algılaması ve uygulaması gerekir. Bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgiyi okuma ve anlama, bilgiler ışığında sağlık ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile ilgili konularda, yaşam boyunca yaşam kalitesini artırmaya yönelik doğru kararlar verme ve uygulama ile ilgili istekleri ve kapasiteleri “sağlık okuryazarlığı” olarak adlandırılır.

Materyal ve Metot: Bu çalışma, tanımlayıcı bir araştırmadır. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi(AAEAH)’nde 2014 ve 2015(ilk 3 ay) yıllarına ait toplam 15 aylık veri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nden alınarak değerlendirilmiştir. Veriler, SPSS 13.0 de değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde frekans ve yüzdelik testler kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmanın yapıldığı 15 aylık süre boyunca hastaneye 1.608.795 başvuru olmuştur. Bu başvuruların 179.144 (%11,14)’ü acil servise yapılmıştır. Acil servise başvuran hastaların %61,1’i mesai içinde, %38,2u ise mesai dışı saatlerde başvurmuştur. Hastaların acil servise başvuru saatleri göz önüne alındığında en sık başvurunun 08:00-12:00(%64,3) saatleri arasında olduğu görülmüştür. Ocak 2014 tarihinden itibaren 15 aylık dönemde acil servise başvuran 179.144 hastanın 2365 tanesi ilk 24 saat içinde aynı şikayet ile tekrar başvurmuştur. Tekrar başvuru oranı %1,32’dir. Zaman içinde acil servise yeniden başvuru oranında değişim var (p<0,001). Genel bir artış veya azalış eğilimi yoktur, yıllar içerisinde değişken tekrar başvuru oranı vardır. Acil servise başvuran ilk 3 hastalık; sırasıyla, J03/Akut tonsillit, J39/Üst solunum yolu diğer hastalıkları ve J02/Akut farenjit olmuştur. 24 saat içerisinde aynı şikayetle başvuran hastaların tanılarına bakıldığında, ilk sırada 110/Esansiyel(primer) hipertansiyon, M79.1/Myalji ve M79.9/Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunmada başarılı olmak için toplumların sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesi önemlidir. Bu amaçla erken çocukluk döneminden başlayarak okul dönemi ve çalışma yaşamı dahil olmak üzere çeşitli eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin geliştirilmesinde genel eğitim düzeyinin yeri ve önemi de akılda tutulmalıdır.

 • Healthy People 2010: Understanding and Improving Health, U.S. Department of Health and Human Services November 2000, http://www.health.gov/healthypeople/, Erişim tarihi: 15 Eylül 2015.
 • Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Health Literacy The Solid Facts. Copenhagen:WHO; 2013. http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_/file/0008/190655/e96854.pdf, Erişim tarihi: 15 Eylül 2015.
 • Sönmez BF. Birinci Basamakta Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Okur Yazarlığı, VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya; 01-04 Mart 2016.
 • http://www.kalitekongre2016.org/bilimsel_program.php, Erişim tarihi: 5 Mart 2016.
 • Bilir N. Sağlık okur-yazarlığı. Turk J Public Health 2014;12(1):61-8.
 • Comperative Report on Health Literacy in eight EU Member States, The European Health Literacy Project, 2009- 2012, Maastricht, HLS-EU Consortium, 2012, [online]. http://www.healthliteracy.eu. Accessed July 26, 2013.
 • Yılmaz F, Çolak Y, Ersoy K. Sağlık Okur yazarlığının ve Hasta Hekim İletişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Sağlık ve Toplum Dergisi 2009; 1:22–30.
 • Sezgin D, Sağlık Okuryazarlığını Anlamak, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Özel Sayı 2013;3:73-92.
 • İncesu E. Acil Servis Sağlık Hizmetlerinde Başvuru Tekrarı Sorunu: Seydişehir Devlet Hastanesi Acil Servis Araştırması. V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sözel Bildiriler Kitabı, Cilt I, Beylik U, Önder Ö, Tarhan D (editörler) içinde, Ankara: Miki Matbaacılık; Kasım 2014: 27-40.
 • https://kalite.saglik.gov.tr/content/files/duyurular_2011/2011/2014/bildirilercilt1.pdf, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2015.
 • T. C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kalite İndikatörleri ve SİYÖS. Ankara: Pozitif Matbaacılık; 2014.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Dilek Öztaş

Author: Gamze Bozcuk Güzeldemirci

Author: Ayhan Özhasenekler

Author: Esra Yıldızbaşı

Author: Sevilay Karahan

Author: İrep Karataş Eray

Author: Yusuf Üstü

Author: Ahmet Reşat Doğusan

Author: Salih Mollahaliloğlu

Author: Mustafa Öztürk

Author: Murat Akçay

Dates

Publication Date : September 23, 2016

Bibtex @ { amj257711, journal = {Ankara Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2148-4570}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {255 - 262}, doi = {10.17098/amj.84540}, title = {The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy}, key = {cite}, author = {Öztaş, Dilek and Bozcuk Güzeldemirci, Gamze and Özhasenekler, Ayhan and Yıldızbaşı, Esra and Karahan, Sevilay and Karataş Eray, İrep and Üstü, Yusuf and Doğusan, Ahmet Reşat and Mollahaliloğlu, Salih and Öztürk, Mustafa and Akçay, Murat} }
APA Öztaş, D , Bozcuk Güzeldemirci, G , Özhasenekler, A , Yıldızbaşı, E , Karahan, S , Karataş Eray, İ , Üstü, Y , Doğusan, A , Mollahaliloğlu, S , Öztürk, M , Akçay, M . (2016). The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy . Ankara Medical Journal , 16 (3) , 255-262 . DOI: 10.17098/amj.84540
MLA Öztaş, D , Bozcuk Güzeldemirci, G , Özhasenekler, A , Yıldızbaşı, E , Karahan, S , Karataş Eray, İ , Üstü, Y , Doğusan, A , Mollahaliloğlu, S , Öztürk, M , Akçay, M . "The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy" . Ankara Medical Journal 16 (2016 ): 255-262 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amj/issue/24320/257711>
Chicago Öztaş, D , Bozcuk Güzeldemirci, G , Özhasenekler, A , Yıldızbaşı, E , Karahan, S , Karataş Eray, İ , Üstü, Y , Doğusan, A , Mollahaliloğlu, S , Öztürk, M , Akçay, M . "The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy". Ankara Medical Journal 16 (2016 ): 255-262
RIS TY - JOUR T1 - The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy AU - Dilek Öztaş , Gamze Bozcuk Güzeldemirci , Ayhan Özhasenekler , Esra Yıldızbaşı , Sevilay Karahan , İrep Karataş Eray , Yusuf Üstü , Ahmet Reşat Doğusan , Salih Mollahaliloğlu , Mustafa Öztürk , Murat Akçay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17098/amj.84540 DO - 10.17098/amj.84540 T2 - Ankara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 262 VL - 16 IS - 3 SN - -2148-4570 M3 - doi: 10.17098/amj.84540 UR - https://doi.org/10.17098/amj.84540 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Medical Journal The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy %A Dilek Öztaş , Gamze Bozcuk Güzeldemirci , Ayhan Özhasenekler , Esra Yıldızbaşı , Sevilay Karahan , İrep Karataş Eray , Yusuf Üstü , Ahmet Reşat Doğusan , Salih Mollahaliloğlu , Mustafa Öztürk , Murat Akçay %T The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy %D 2016 %J Ankara Medical Journal %P -2148-4570 %V 16 %N 3 %R doi: 10.17098/amj.84540 %U 10.17098/amj.84540
ISNAD Öztaş, Dilek , Bozcuk Güzeldemirci, Gamze , Özhasenekler, Ayhan , Yıldızbaşı, Esra , Karahan, Sevilay , Karataş Eray, İrep , Üstü, Yusuf , Doğusan, Ahmet Reşat , Mollahaliloğlu, Salih , Öztürk, Mustafa , Akçay, Murat . "The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy". Ankara Medical Journal 16 / 3 (September 2016): 255-262 . https://doi.org/10.17098/amj.84540
AMA Öztaş D , Bozcuk Güzeldemirci G , Özhasenekler A , Yıldızbaşı E , Karahan S , Karataş Eray İ , Üstü Y , Doğusan A , Mollahaliloğlu S , Öztürk M , Akçay M . The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy. Ankara Med J. 2016; 16(3): 255-262.
Vancouver Öztaş D , Bozcuk Güzeldemirci G , Özhasenekler A , Yıldızbaşı E , Karahan S , Karataş Eray İ , Üstü Y , Doğusan A , Mollahaliloğlu S , Öztürk M , Akçay M . The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy. Ankara Medical Journal. 2016; 16(3): 255-262.
IEEE D. Öztaş , G. Bozcuk Güzeldemirci , A. Özhasenekler , E. Yıldızbaşı , S. Karahan , İ. Karataş Eray , Y. Üstü , A. Doğusan , S. Mollahaliloğlu , M. Öztürk and M. Akçay , "The Evaluation of Repetitive Admissions to the Emergency Department by the Perspective of Health Literacy", Ankara Medical Journal, vol. 16, no. 3, pp. 255-262, Sep. 2016, doi:10.17098/amj.84540